Divadélko na dlani

Divadélko na dlani
Praha 1942 - 1944
divadlo

Divadélko na dlani (DND) vzniklo z iniciativy začínajícího herce a režiséra, později proslulého komika J. Štercla jako scéna dramatického odboru tzv. N-Klubu, zaměřujícího se na podněcování a podporování literární tvorby mladých autorů. Pod Šterclovým vedením se konstituovalo ve veseloherní divadlo, soustředěné kolem jeho sólistických hereckých kreací. Zaujalo již zahajovací inscenací Macháčkových Ženichů (r: J. Štercl, 1942), vrcholným projevem jeho interpretačního úsilí byla Plautova Komedie z Epidammu ([Menaechmové], 1943). Šterclovo herectví, překypující nápady a „špílci“, proměnilo antickou frašku v revui kabaretního typu. Inscenační výraz DND se pohyboval mezi drsnější kabaretní lidovou komikou a humorem studentské recese; především poskytoval prostor pro vyhranění specifických rysů Šterclova komediálního herectví.

Literatura

B. Srba: České ochotnické divadelní hnutí v letech nacistické okupace a druhé světové války 1939–1945, Program ZD Brno 63, 1991/92, s. 390 + České ochotnické divadelní hnutí v letech nacistické okupace a druhé světové války, in: J. Císař a kol.: Cesty českého amatérského divadla, 1998, s. 165.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 48

Autor: Srba, Bořivoj