Dílna 24

Dílna 24
Praha 1977 - 1979
divadlo

Mladý divadelní kolektiv vznikl 1977 z absolventů DAMU. Jeho iniciátory a vůdčími osobnostmi byli režisér Petr Palouš, dramaturg M. Urban a herec I. Pokorný. Herecký soubor tvořili L. Kodešová, L. Machoninová, O. Machoninová, O. Kaiser, J. Kodeš, V. Kratina, P. Marek, O. Navrátil, P. Rímský, I. Pokorný, M. Stropnický. Vedle Palouše režírovali po jedné inscenaci V. Kelbl (Tarelkinova smrt) a I. Krobot (Hon na čarodějníka), scénograficky spolupracovali M. Čech, J. Konečný a Z. Sýkora. Nový soubor existenčně zastřešilo SDS. D24 disponovala vlastním stanem, který umožňoval hrát na různých místech v pražských čtvrtích (Dejvice, Letná, Žižkov) i mimo Prahu. Během zimních měsíců, kdy byl nevytápěný stan nepoužitelný, skupina hrála na jiných scénách: v Činoherním klubu, v Klicperově divadle v Kobylisích, v Ateliéru v Jungmannově ul.

V šesti inscenacích D24 představila vyhraněný program, dramaturgicky scelený texty, umožňujícími nahlížet svět optikou grotesky a tragikomické frašky. Pro inscenační poetiku byl charakteristický brutálně komediální projev směřující k demystifikaci konvencí a k smysluplnému převracení hodnot (Gogol: Nos, dram. P. Minks, 1977; Klicpera: Každý něco pro vlast; Valentin: Návod k použití; Suchovo-Kobylin: Tarelkinova smrt – 1978; Holberg: Hon na čarodějníka [Jeppe z vršku], ú: M. Urban, V. Kelbl, 1979).

D24 byla pokusem vytvořit generačně a názorově spřízněné divadlo. Svou tvorbou, cíleně orientovanou k mladým divákům, vnesla do stagnujícího pražského divadelnictví druhé poloviny 70. let ucelený umělecký názor, jehož razantní grotesknost, sycená prožitkem normalizačního marasmu, se nápadně vymykala z tehdejší povšechnosti a přibližnosti jevištního výrazu.

Po dvou letech činnosti byl průbojný soubor ze svazku SDS propuštěn, a tak administrativní cestou fakticky zlikvidován.

Literatura

B. Štěpánek: Paní sudička groteska, MF 22. 11. 1977; včm: Nový divadelní soubor, LD 29. 11. 1977; fk: Nová činohra zahájila, LD 19. 7. 1978; Z. Šimonková: Ráčil jste ztratit nos?, Scéna 3, 1978, č. 2–3, s. 6; P. Melounek: Divadlo ve stanu, ZN 2. 8. 1978; lš: Smrt v cirkusovém stanu, LD 11. 11. 1978; V. Čech: Hon pod šapitó, Brněnský večerník 10. 5. 1979.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 45

Autor: Šormová, Eva