Čížkova společnost

Čížkova společnost
1863 - 1887
Další názvy: Česká divadelní společnost Františka Josefa Čížka
divadelní společnost

Vlastní divadelní podnik založil 1863 F. J. Čížek po dlouholetém hereckém působení u první generace venkovských společností (Prokopovy, Kullasovy, Zöllnerovy). Jeho činoherní a operetní společnost hrála převážně ve východních a středních Čechách. Ředitel Čížek ji řídil osobně do 1883, poté až do své smrti 1887 pověřoval vedením artistické správce (R. Příbramský 1883–84, T. Kratochvíl 1884–87).

Čížek vedl společnost v duchu Tylova romantického odkazu. Osou repertoáru byla Tylova dramatika, doplňovaná hrami V. K. Klicpery, V. Hálka ad. Současní zahraniční autoři byli uváděni jen výjimečně (V. Sardou). 1868 ČS a Jelínkova společnost společně sehrály v Příbrami několik představení Tylova Jana Husa a Kolárovu Žižkovu smrt. Koncem 70. let se poněkud proměnila skladba repertoáru; začaly se častěji objevovat hry zahraniční provenience (Shakespeara, Goetha, Słowackého, Daudeta a Belota ad.). Na počátku 80. let ČS prodělávala hlubokou krizi. Na konci této dekády se zaměřila, podobně jako jiné společnosti, na soudobé novinky české dramatiky, včetně her nastupujícího realistického směru. Vedle rodinných příslušníků (syn Václav a dcera Marie) u Čížka hráli A. Volfová (1865–66), J. Bittner (1865), J. V. Slukov (1865), J. Šmaha (1864–66), dále A. a J. Biedermannovi, J. Jelínek, F. Krumlovský, manželé Muškovi, F. Pokorný, E. Slánská, na konci 70. a v 80. letech J. Bittermannová, A. Dobrovolný, A. Frýda, J. Strouhal, K. Želenský ad. Představení režírovali ředitel a jeho syn Václav, dále A. Houdek, J. Janovský, T. Kratochvíl, F. Pokorný a R. Příbramský.

ČS, která patřila k menším cestujícím družinám, proslula především výchovou herců; řada z nich se později významně uplatňovala v PD a ND. Vzešlo z ní též několik režisérů a divadelních ředitelů (např. T. Kratochvíl, F. Pokorný, R. Příbramský).

Literatura

Z pamětí div. řiditele Fr. J. Čížka, Jeviště 1, 1885, s. 4, 22, 36, 54, 62, 79, 94; J. L. Turnovský: Divadelní ředitel, Hlas národa 17. 5. 1887 + Paměti starého vlastence [1901], s. 15; J. Knap: Umělcové na pouti, 1961 + Zöllnerové, 1958; A. Buchner: Cedule kočovných divadelních společností v Čechách a na Moravě, 1968; J. Šmaha: Dělali jsme divadlo, Hradec Králové 1982, s. 37.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 41—42

Autor: Štefanides, Jiří