Česká komorní scéna

Česká komorní scéna
1928 - 1929
divadelní společnost

Českou komorní scénu (ČKS) založil herec J. Plachý, významný člen smíchovského Švandova divadla, který nedlouho před jeho rozpadem získal vlastní provozovatelskou koncesi (1927). Soustředil skupinu mladých herců (J. Gruss, V. Plachý-Tůma, B. Dolejší, J. Skorkovská, J. Švabíková) a v červnu 1928 zahájil v Pardubicích. ČKS působila v městech východočeského regionu (Hradec Králové, Police n. M., Česká Skalice, Rychnov n. K., Dobruška, Nový Bydžov, Hořice, Jičín, Železný Brod aj.), který Plachý dobře znal. Ekonomické potíže ji dovedly i na český jih (Tábor).

Plachý, který byl uměleckým vedoucím, hlavním režisérem i hereckou hvězdou souboru, postavil repertoár na hodnotných hrách (Wedekind: Lulu; Crommelynck: Velkolepý paroháč; dramatizace Dickensova Cvrčka u krbu). ČKS překvapovala obecenstvo českého venkova i kritiku také důslednou režií a modernisticky oproštěnou scénou, využívající především látkových závěsů a světla. Umělecky ambiciózní podnik představoval na sklonku 20. let významný pokus o sloučení praxe cestující divadelní společnosti s uplatněním soudobých inscenačních trendů. Aby ČKS obstála vedle Východočeské společnosti, která měla od 1905 ve východních Čechách dominantní postavení, byla záhy nucena uvádět i komerčnější repertoár (Molnár: Hra na zámku; Arnold, Bach: To neznáte Hadimršku), avšak ani tehdy se neuchylovala k bezcennému braku. Od počátku se nad ČKS vznášela hrozba zániku, neboť pro zápolení s Východočeskou společností neměla dostatečné finanční zajištění. Po oslabení činoherního ansámblu tohoto konkurenčního podniku nečekaným odchodem režisérů J. Škody a A. Podhorského (1928) se na počátku 1929 uvažovalo o začlenění ČKS do Východočeské společnosti. K dohodě mezi řediteli obou podniků J. Plachým a V. Wuršerem však nedošlo. V červenci 1929 ČKS zanikla.

Literatura

ns-: Úspěch České komorní scény J. Plachého na venkově, Čs. divadlo 6, 1928, s. 282 + Zánik České komorní scény J. Plachého, Čs. divadlo 7, 1929, s. 167; jr.[J. Mitlöhner]: Česká Komorní Scéna, Scéna 2, 1929, s. 9 + Česká Komorní Scéna nemá v Pardubicích…, tamtéž, s. 20; J. Pömerl: Východočeské divadlo a jeho činohra (1905–1945), dipl. práce, FF UK 1974, s. 87.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 30—31

Autor: Pömerl, Jan