Černé kreslené divadlo

Černé kreslené divadlo
Praha 1975 - 80, 1990 - dosud
Další názvy: Kreslené divadlo 1975–80; Kreslené divadlo, též Černé kreslené divadlo Františka Kratochvíla 1990–dosud, od r. 2002 Černé divadlo Metro
divadlo

Bylo založeno 1. 1. 1975 výtvarníkem a mimem F. Kratochvílem, bývalým předním členem Černého divadla Jiřího Srnce, jako soubor MDP, hrající na scéně Rokoka. Členy malého souboru se vedle Kratochvíla (autora, režiséra a scénografa) stali J. Lutovský a R. Tůmová, spolupracovali Z. Boubelík, V. Cabalka, I. Havlenová, J. Štibich, I. Vítová ad. Základní inscenační princip vycházel ze speciální černodivadelní animace kresebné linky, kterou vyvinul F. Kratochvíl. Postavy a předměty kreslené obrysovou čárou se mohly pohybovat, proměňovat, mizet či objevovat v nečekaných souvislostech a v kombinaci s herci či rekvizitami nabývat nových významů. V rámci MDP uvedlo KD dva pořady, jejichž autory byli F. Kratochvíl a V. Cabalka: revui Klaun (r+v: F. Kratochvíl, 1975), humorně, ironicky a groteskně glosující vztah muže a ženy v sedmi scénkách, proložených ironickým komentářem sexuologa M. Plzáka (ze zvukového záznamu), a Kabinet anatomie (r+v: F. Kratochvíl, ch: Z. Boubelík, 1978). Inscenace se vyznačovaly výtvarnou představivostí a smyslem pro scénickou metaforu i pointovaný humor. Po odchodu z MDP 1980 uplatňoval Kratochvíl svou originální metodu jednak v televizi, jednak v Revue Alhambra, kde příležitostně uváděl revuální scénky jako součást širšího zábavního pořadu.

KD obnovil 1990 na scéně Albatrosu v Domě dětské knihy na Perštýně, kde ve spolupráci se scénáristou V. Cabalkou uvedl pantomimickou revui Anatomie polibku (1990), v níž vystupovali členové Mim tria M. Nesvadba a V. Krejčí. Od 1992 působí soubor v Redutě, kde měla premiéru Kratochvílova nová revue Miss Sony (1995). Divadlo má ohlas především u zahraničních návštěvníků, pořádá zájezdy po republice a do evropských zemí.

Literatura

I. Rössler: Kreslené divadlo, Tvorba 6, 1975, č. 16, příloha s. 2; M. Cikánek: Kreslené divadlo, Práce 24. 4. 1975, s. 6; bš: Sochař, klaun i režisér, Ahoj na sobotu 7, 1975, č. 42, s. 4; J. Tlučhoř: Tma a hrátky s bílou čarou, RP 5. 1. 1993; Z. Jindra: Vyhlídky kresleného divadla, Divadlo 2, 1996, s. 62.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 26

Autor: Dubská, Alice