Cirkus Alfred

Cirkus Alfred (Tanec)
Praha 1974 - 1979
divadlo

Klaunsko-pantomimický soubor Cirkus Alfred (CA) založil 1974 mim C. Turba po návratu z Dánska, kde působil v Jockerteatret aj. CA názvem zdůrazňoval vnitřní kontinuitu nové skupiny (tvořili ji O. Jirák a J. Unger, 1978/79 B. Hybner a B. Polívka) se zrušenou Pantomimou Alfréda Jarryho, umělecky se však vyvíjel jiným směrem. Hrál v komediantském stanu pro 220 diváků, do kterého Turba instaloval dřevěnou manéžovou konstrukci. Jediná inscenace CA Klaunerie (poprvé 29. 5. 1974 na Císařské louce v Praze) se během srpna hrála na Letenské pláni poblíž Špejcharu, pak v Brně a Bratislavě. Téhož roku byla uvedena v Curychu. Od 1975 CA vystupoval jen v zahraničí.

Cirkusová manéž byla reálným prostorem, ve kterém Turba, Jirák a Unger hráli s reálnými předměty (papír, balonek, psací stroj) i se světlem a zvukem (h: P. Skoumal) básnické divadlo současných klaunských typů. Klaunerie vnesla do normalizované české společnosti silného ducha tvůrčí svobody. Uměleckým přínosem CA byl princip cirkusového divadla a prosycení němého fyzického herectví prvky cirkusové podívané. To vše přeladilo v 70. a 80. letech pantomimu do polohy klauniády typické pro tvorbu dalších mimů (B. Polívka, M. Horáček a A. Klepáč ze skupiny Cvoci, R. Papežík a skupina Nonsens). Zdůrazněním jednoty divadelního prostoru a úsilím o bezprostřední kontakt jeviště s hledištěm CA sdílel trend pronikající ze zahraničí do českých alternativních divadel. Na CA, který zanikl 1979, navázal po delší časové odmlce Turbou nově seskupený soubor Alfred & spol.

Literatura

lw: Zrodil se cirkus Alfred, LD 4. 9. 1974; V. Vašut: Turba aneb jak si pořídit Alfreda, Tan. listy 12, 1974, č. 9, s. 15 + Alfred aneb Cirkusové divadlo, tamtéž, č. 10, s. 12.


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 22

Autor: Petišková, Ladislava