Akademikové vinohradští

Akademikové vinohradští
Praha 1910

Dramatický odbor studentského spolku Akademikové vinohradští (AV) se představil 15. 2. 1910 v Národním domě na Král. Vinohradech Literárním večerem Jiřího Karáska ze Lvovic, na němž byla uvedena jednoaktová dramatická báseň Apollonius z Tyany, odmítnutá ND. Také v dalších pořadech se AV soustředili k domácím, velkými scénami opomíjeným literátům: V. Dykovi a J. Zeyerovi. Pořady uváděla vždy přednáška o autorovi (o Dykovi přednášel K. H. Hilar), následovala recitace jeho veršů a scénické provedení dramatické práce (Dyk: Pomsta, fragment Zmoudření Dona Quijota; Zeyer: Bratří). Režijně tu působil P. Neri (vl. jm. P. Kropáček), který se uplatňoval i jako herec. Dále hráli J. Steimar, B. Smola, M. Nechlebová, A. Smolová, V. Žďárská. Jako výtvarník působil L. Machoň, výpravu pro zeyerovský večer vytvořila Z. Braunerová. Antinaturalistická dramaturgie preferující básnické hry a literární hodnoty dramatu byla největším přínosem tohoto amatérského sdružení, jehož podněty dále rozvíjelo Lyrické divadlo a Divadlo Umění. 

Literatura

M. Beranová: Divadlo Umění 1912–1914, dipl. práce, FF UK 1973.

 

Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 2—3

Autor: Šormová, Eva