Holeňová, Jana (Tanec)

Jana
Holeňová
2. 3. 1949
Ústí nad Labem
teatroložka, kritička

Roz. Fujerová. Absolvovala TK HAMU 1971 (teorie tance, dipl. práce: 25 let baletu v Ústí n. Labem). Pracovala v administrativě ND Praha 1971/72, jako redaktorka Tanečních listů 1972–74, odborná pracovnice SČDU 1974–83, ředitelka pražské koncertní a výstavní síně Atrium 1983–84, od 1984 v Divadelním ústavu, vedoucí Kyliánovy nadace v Praze 1991–94, šéfredaktorka Tanečních listů 1994–96. Autorka studií, kritik a divadelních programů.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 99