Hoblová, Alena

Alena
Hoblová
25. 1. 1940
Praha
scénografka, malířka, kostýmní výtvarnice

Absolvovala scénografii u F. Tröstera na DAMU 1967. Pro divadlo (převážně hudební) pracovala jako externí výtvarnice, spolupracovala s ČSSPT a s ČST. Kromě scénografické práce, v níž převládala orientace na kostým, se zabývala ilustrací a volnou grafikou. Od 1969 se věnovala soustavnému studiu českého, moravského a slovenského folkloru, což zúročila i ve své kostýmní práci. Některé její výrazně stylizované a plastické kostýmní kreace, dotvářející hercovu postavu jako výtvarný objekt, prozrazují inspiraci meziválečnou avantgardou (Nezvalovi Milenci z kiosku, Zdravý nemocný J. Pauera). Z baletních a tanečních inscenací: Doktor Faust (Olomouc 1968), Slovanské tance (Brno 1972, ČSSPT 1976), Zlatá brána (ČSSPT 1974), Sen noci svatojánské V. Trojana (Brno 1984; Ostrava 1988).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 98