Hlobil, Emil

Emil
Hlobil
11. 10. 1901
Veselí nad Lužnicí
25. 1. 1987
Praha
skladatel, pedagog

Skladbu studoval na pražské konzervatoři u J. Křičky, na mistrovské škole u J. Suka, absolvoval FFUK. V tvorbě vyšel ze vzorů svých učitelů a nechal se inspirovat modernou 30. let. Složil 7 symfonií, houslový a varhanní koncert, 5 smyčcových kvartetů aj. Významná díla zkomponoval pro divadlo, opery Anna Karenina, Měšťák šlechticem a balet ►Kráska a zvíře. Byl činný ve SČS a předsedou ČHF. Pedagogicky působil na pražské konzervatoři, byl profesorem skladby na AMU. Národní umělec 1972.

Literatura

Bajer, J.: Emil Hlobil, Praha, Supraphon 1984


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 97