Hladík, Jaroslav

Jaroslav
Hladík
9. 5. 1885
Praha
9. 7. 1941
Praha
tanečník, choreograf, pedagog

Žák A. Bergera a A. Viscusiho. Angažmá: tanečník ND Praha 1905–12, baletní mistr a choreograf v Plzni 1912–19, šéf baletu, baletní mistr a choreograf v Brně 1919–28 a ND Praha 1928–33. Jako interpret tančil většinou ve svých inscenacích a byl hodnocen, stejně jako choreograf, též spolehlivý, seriózní, solidní; z brněnských rolí např. titulní v Louskáčkovi (1922), Pierot v Pierotově snu (1922, h. A. Rubinstein, vlastní libreto), Josef v Legendě o Josefovi (1923), Princ v Labutím jezeře (1925), tit. role v Panu Twardowském a Petruškovi (1926); v ND Praha Advokát v Signorině Gioventù a Fráter Laktanc v Nikotině (1930). Málo výrazná byla jeho choreografická tvorba. Nastudoval přes 40 baletních inscenací (Plzeň, Brno, Praha), nejčastěji na hudbu O. Nedbala (Pohádka o Honzovi: Plzeň 1913, Brno 1921; Z pohádky do pohádky: Plzeň 1914; Brno 1920; ND Praha 1928; Princezna Hyacinta: Plzeň 1913, Brno 1923). Z tradičních titulů to byly např. Coppélia (Plzeň 1919), Labutí jezero (Brno 1925) a Raymonda (ND Praha 1927); z moderního repertoáru Petruška (Brno 1926), Třírohý klobouk (Brno 1928), Pavoučí hostina (ND Praha 1931). Dramaturgicky významnější byla jeho uvedení pp. domácích novinek: Kdo je na světě nejmocnější (Brno 1925), Ogelala (Brno 1927); v ND Praha: Skleněná panna (1928), Babička pokračuje (1929), Novákovy balety Signorina Gioventù, Nikotina (1930) a Slovácká neděle (1931). Jako pedagog se uplatnil i mimo divadlo, 1921–27 učil na brněnské konzervatoři.

Literatura

AD: Hladík Jaroslav, Postavy brněnského jeviště I., Státní divadlo v Brně 1984 • Kazárová, H.: Balet ND 1927–32 (období J. Hladíka), Taneční listy 1982, č. 8 příloha


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 96