Hanuš, Jan

Jan
Hanuš
2. 5. 1915
Praha
skladatel

Na Konzervatoři v Praze studoval dirigování u P. Dědečka, skladbu soukromě u O. Jeremiáše. Na bohatém soupisu jeho tvorby nalezneme 7 symfonií, symfonickou fantazii Petr a Lucie, koncertantní díla (Koncertantní symfonie pro varhany, harfu, tympány a smyčcový orchestr, Dvojkoncert pro hoboj, harfu a orchestr, Concerto-fantasia pro violoncello a orchestr), kantáty (Zpěv naděje, Poselství), písňové cykly (Dřevěný Kristus) i hudbu duchovní. Jeho díla se vyznačují pevnou stavbou, melodickou invencí, dramatickou naléhavostí, emocionální působivostí a myšlenkovou závažností. Pro divadelní scénu zkomponoval 5 oper: Plameny, Sluha dvou pánů, Pochodeň Prométheova, Pohádka z jedné noci, Spor o bohyni a 3 celovečerní balety (na vlastní libreto) ► Sůl nad zlato, ► Othello (Státní cena 1962) a ► Labyrint ve spolupráci s J. Pokorným. Pro V. Untermüllerovou napsal hudbu k baletní inscenaci ► Láska a smrt.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 91–92