Wolfram, Josef Matthias

Josef Matthias
Wolfram
21. 6. 1789
Dobřany u Stříbra
30. 9. 1839
Teplice
skladatel

Syn zámožných rodičů. Po domácím základ­ním vzdělání absolvoval gymnázium v Plzni, kde ho učil hudbě páter Přikryl. Od 1807 stu­doval v Praze práva a zabýval se hudbou (jako jeho učitel je uváděn J. A. Koželuh). 1811 rodi­nu zruinoval rakouský finanční bankrot a W. odešel do Vídně. Sám se učil hudbě u J. Drechs­lera a s Moschelesovou přímluvou vyučoval žá­ky z vyšších společenských kruhů. 1813 dostu­doval a 1818 se vrátil do Čech. Nastoupil do státní služby jako syndik v Toužimi a 1819 v Krupce u Teplic; působil také jako advokát. 1824 byl zvolen purkmistrem v Teplicích. Po­hyboval se v Rittersberkově salonu v Praze a stýkal se s F. Palackým, který ho v Teplicích navštívil a vyslechl jeho skladby. 1826 měl na­stoupit na místo dvorního kapelníka v Drážďa­nech po C. M. von Weberovi, z plánu však sešlo. Jeho domácnost v Teplicích byla společenským střediskem, kde se shromažďovala místní inteli­gence a významní lázeňští hosté. Zasloužil se rovněž o zvelebení lázní.

Jeho skladby z doby studií i část jeho pozděj­ší tvorby (mše, rekviem ad.) vyšly v renomova­ných nakladatelstvích. Ve Vídni napsal (nepro­vedenou) operu Ben Haly a kompozice pro klavír. 1825 provedlo StD jeho operu Alfred. Libreta k dalším operám mu poskytl Weberův a Spohrův libretista E. H. Gehe. 1826 měla v Praze premiéru W. nejúspěšnější opera Die bezauberte Rose s pohádkovým dějem s myto­logickými a symbolickými prvky (o princeznu Maju se ucházejí dva indičtí vládci, ona však dá přednost trubadúrovi Alpinovi). K úspěchu díla přispělo literárně kvalitní libreto a nová výprava A. Sacchettiho, z níž byl obdivován zvl. zlatý zámek víl. Od září téhož roku se ope­ra po tři sezony dávala v Drážďanech a hrála se i v Lipsku. Ač údajně W. následující pražská premiéra, Prinz Lieschen, „nestála za pozor­nost“ (1829), byla opera nastudována i v Dráž­ďanech. Pro operu Der Bergmönch (prem. Drážďany), provedenou 3. 10. 1831 ve StD, v Berlíně a v Breslau [Wrocław], zvolil W. obsahový model Weberova Čarostřelce. Sám ji v Praze řídil, s částečně novou výpravou a kostýmy, jako slavnostní představení v před­večer císařových narozenin. Opera Das Schloss Candra byla nastudována v Drážďanech a Ber­líně (1833), 1836 v Brně.

K W. operám se po jeho smrti divadla nikdy nevrátila. Zdá se, že při jejich prosazování po­máhala přímluva významných osobností, s ni­miž se skladatel stýkal v lázních. Hudbu cha­rakterizovala kritika jako příjemnou, zpěvnou, profesionálně dobře vypracovanou, instrumen­tačně moderní, invenčně ale málo původní. 

Dílo

Soupis uvádí Lexikon zur deutschen Musik. 

Práce pro divadlo

Ben Haly, 1 jedn., t: ?, komp. asi 1812; Der Diamant oder Paraplumima­cher Staberl in der Türkei, t: ?, rkp. 1821; Alfred, opera, 2 jedn., t: W. podle Kotzebua, 24. 3. 1825 StD; Die bezauberte Rose (Maja und Alpino), opera, 3. jedn., t: Gehe podle básně E. Schulze, 24. 5. 1826 StD, klav. výtah vyd. Dresden s. a., předehra hrána koncertně ještě 1845; Der Norman auf Siziliens Thron, opera, 3 jedn., t: ?, 3. 5. 1828 Drážďany, rkp. Die Normannen in Sizilien; Prinz Lieschen, kom. opera, 3 jedn., t: Gehe, 14. 2. 1829 StD, klav. výtah vyd. Dresden s. a.; Der Bergmönch, romant. opera, 3 jedn., t: von Miltitz podle saské hornické pověsti, 14. 3. 1830 Drážďany, klav. výtah vyd. Leipzig s. a., předehra na 4 ruce vyd. v Praze s. a.; Das Schloss Candra, „heroicko-romant. opera z nové doby“, 3 jedn., t: Gehe, 1. 12. 1832 Drážďany, klav. výtah vyd. v Dráždanech s. a.; Drakäna die Schlangenköni­gin, opera, 3 jedn., t: Gehe, 15. 10. 1834 Král. opera Berlín; Beatrice, opera, 3 jedn., t: W. a H. Meynert, 23. 9. 1837 Drážďany.

Prameny a literatura

Pozůstalost, včetně rkp. nevydaných oper, je uložena ve Stát. okr. archi­vu Teplice, kde bylo ověřeno i křestní jméno. • Wie­ner Zeitschrift für Kunst, Literatur und Mode 1826, č. 98 a 108, s. 785–786, 867–868 [Die bezauberte Rose]; 1829, č. 48, s. 398–400 [Prinz Lieschen, zmínka]; Monatschrift der Gesellschaft des Vaterlän­dischen Museums 1, 1827, č. 4, s. 91 [Die bezauber­te Rose]; Allgemeine Theaterzeitung [Wien] 1831, Oktober, s. 514–515 [Der Bergmönch]; E. J.: Bür­germeister und Komponist J. M. W. aus Teplitz, Bo­hemia 2. 2. 1901; J. Markl: Palacký a hudba, Miscel­lanea musicologica 3, 1957, s. 45–53; O. Fambach: Das Repertoirum des königlichen Theaters und der italienischen Oper in Dresden, 1814–1832, Bonn 1985; B. Plevka: Okouzlená růže teplického purk­mistra, Revue Teplice 1989, č. 10; B. Plevka: Muzi­kantský neúnavný purkmistr, Severočeský deník 18. 4. 1994. • Mendel [s mnoha omyly]; Rieger; ADB; Stieger, sv. Komponisten; Lexikon zur deutschen Musik [jako Josef Maria W., lit.].


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 628–629

Autor: Ludvová, Jitka