Gremlicová, Dorota (Tanec)

Dorota
Gremlicová
22. 12. 1966
Praha
pedagožka, taneční teoretička

Roz. Beková. Absolvovala TK HAMU 1989 (teorie tance, dipl. a habilitační práce Taneční dění na scénách Německého divadla v Praze 1888–1944). V letech 1989–94 byla redaktorkou Tanečních listů, od 1992 pedagožkou TK HAMU (od 1996 docentka pro obor taneční věda). Publikovala články a kritiky v Tanečních listech, Divadelní revui aj.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 85