Gottliebová, Růžena

Růžena
Gottliebová
20. 9. 1911
Praha
10. 9. 2012
Praha
herečka, tanečnice, choreografka

Dcera výtvarníka Josefa Matěje Gottlieba. Provd. Křížková. Žačka A. Bergera, R. Remislavského a J. Nikolské, 1926–29 posluchačka dramatického odd. pražské konzervatoře, stáž v Paříži 1931–32. Angažmá: ND Praha 1926–46 (od 1921 vystupovala v dětských rolích, 1926–37 tanečnice, 1938–41 sustentantka činohry, 1942/43 členka činohry, 1945/46 tanečnice a choreografka ve Studiu ND Praha (Večer R. Gottliebové na hudbu M. P. Musorgského Obrázky z výstavy a C. Debussyho, 1946). K jejím významným rolím patřily např. Tympán ve Fagotu a flétně (1929), Akrobatka v Uspavači (1932); hrála v řadě filmů (např. Dívka z družiny sv. Ludmily ve Svatém Václavovi). Uváděla vlastní taneční koncerty na scénách Komorního divadla a Městského divadla na Královských Vinohradech 1942–49. Spolu s B. Milcem založila 1948/49 Taneční divadlo Praha (Sedm hlavních hříchů, 1948). Choreografka Divadla na Fidlovačce 1950–56 a MDP 1956–61, Divadla E. F. Buriana (Žebrácká opera, 1969). Od 30. let měla vlastní taneční školu; vyučovala 1946–52 na dramatickém odd. pražské konzervatoře a TKP (taneční rytmika, gymnastika), externě na DAMU 1950/51. Dožila v dejvickém domově důchodců.

Literatura

E. Š.: Gottliebová Růžena in Národní divadlo a jeho předchůdci, Academia Praha 1988 • Kröschlová, J.: Novodobý výrazový tanec v českých zemích in Výrazový tanec, Praha, Orbis 1964


Vznik: 2001, aktualizováno 2016
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 84