Gag – Originální společnost němé filmové grotesky

Gag – Originální společnost němé filmové grotesky
sdružení

Pantomimický soubor založený Borisem Hybnerem 1978–95, zprvu bez stálého působiště (Atelier SDS, Divadlo Y, Palác kultury, Branické divadlo pantomimy), od 1990 v paláci Metro. Skupina byla inspirována herectvím a postupy němého filmu. Gag zahájil novým nastudováním I. části triptychu Na konci zahrady jménem Hollywood: Gagman (1978, v režii M. Hoffmeistera), na kterou volně navazovaly Hvězdy (1979) a Pentimento (1980). Personální sestava souboru se měnila (O. Jirák, J. Kanyza, I. Čosová, M. Čechová, J. Herz aj.). Stálým protagonistou byl B. Hybner v rolích Gagmana Alla, živořícího na okraji filmového průmyslu a přitroublého keystonského Strážníka. Pohybové herectví B. Hybnera se opíralo o přesně stavěné gagy a mimořádně bohatou a výraznou mimiku. Po Concerto grosso (1982), kombinujícím klasickou imaginární pantomimu s hranou groteskou, uvedl Gag další černé-slapstickové komedie, např. Někdo to rád Horror (1984). 1990 otevřel soukromé divadlo Studio Gag, ve kterém omlazený soubor uváděl starší přestudovaný repertoár včetně inscenace Mizz (Mim a jazz, 1983). Vzhledem k finančním problémům vytvořil Hybner v Gagu agenturu a paralelní soubor Laterna grotesca, s nímž uvedl ve vlastní režii (filmová část V. Tauš) Žil byl Hollywood (1995). Soubor zanikl spolu s divadlem 1996. B. Hybner natočil spolu s J. Herzem šestidílný seriál Gagman (1987; cena Stříbrná růže v Montreaux, 1987).

Literatura

Novotná A.: Studio Gag B. Hybnera (rozhovor), Taneční listy 1991, č. 4, str. 13


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 82