Folprecht, Zdeněk

Zdeněk
Folprecht
26. 1. 1900
Turnov
29. 10. 1961
Praha
skladatel, dirigent

Na gymnáziu maturoval 1918 a zároveň 1916–18 studoval skladbu na pražské konzervatoři u J. B. Foerstera, na mistrovské škole pražské konzervatoře studoval dirigování u V. Talicha a skladbu u V. Nováka. Byl dirigentem opery SND 1923–39, dirigentem SF 1925–39. Pracoval v rozhlase, natáčel na gramofonové desky. Od 1939 byl dirigentem ND Praha, kde řídil orchestr ve většině baletních inscenací 1939–61 (Z pohádky do pohádky, Andersen, Čarodějná láska, Třírohý klobouk aj.). Významný skladatel pokračující v linii tvorby svých profesorů. Největší význam mají jeho úpravy lidových písní, většina jeho skladeb byla ovlivněna českou historií a folklorem. Skládal symfonie, kantáty, skladby komorní i klavírní. Napsal operu Lásky hra osudná a scénickou symfonii s tanečními scénami a mimickými rolemi na vlastní libreto ► Zlomené srdce.

Literatura

J.P.: Folprecht Zdeněk in Národní divadlo a jeho předchůdci, Academia Praha 1988


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 76