Flosman, Oldřich

Oldřich
Flosman
5. 4. 1925
Plzeň
12. 10. 1998
Praha
skladatel

Skladbu studoval na konzervatoři u K. Dědečka a na AMU u P. Bořkovce. Pro jeho tvorbu je příznačná lyricky vřelá a o lidové prvky opřená melodika. Soupis jeho prací je početně i žánrově široký. Napsal balet ► Zkrocení zlé ženy a neuvedenou Osolenou pohádku. Autor hudby k řadě tanců a čísel zejm. pro UVS Praha (Tanec s puškou, 1954, ch. J. Čumpelík a J. Hošková; Holubička, 1955, ch. J. Hošková; Partyzánka, 1956, ch. J. Mlíkovská), USMV Praha (Dřeváčkový tanec, 1957, ch. M. Urbanová) a AUS VN (Sen o houslích, 1963, ch. J. Čumpelík; Letní sonáta, 1965, ch. J. Čumpelík). Jeho houslovou Sonátu tanečně ztvárnil E. Gabzdyl (Ostrava, 1968) a Z. Prokeš (Brno, 1991).

Literatura

Zapletal, P.: Oldřich Flosman, Praha, Panton 1985


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 76