Fišer, Luboš

Luboš
Fišer
30. 9. 1935
Praha
23. 6. 1999
Praha
skladatel

Absolvoval pražskou konzervatoř a HAMU, ve skladbě žák E. Hlobila a P. Bořkovce. Výrazný, osobitý skladatel, jehož tvorba měla značný mezinárodní ohlas. Těžiště jeho díla bylo v koncertní hudbě: skladby orchestrální, komorní, sborové aj. Věnoval se i tvorbě pro film, divadlo a televizi, pro které napsal přes 300 prací (např. taneční film Bludiště noci v režii P. Weigla a choreografii F. Pokorného získal Premio Italia 1979, televizní opera Věčný Faust získala hlavní cenu v Mezinárodní soutěži TV-Oper, Salcburk 1986). Z jeho skladeb tanečně ztvárnil UVS Praha Tanec o vojínce (1953, ch. J. Hošková) a Rugby – americký sport (1953, ch. J. Škoda), USMV Praha Návrat vojáka (1960, ch. J. Němeček), F. Pokorný Labyrint (AUS VN 1969; Liberec 1971, Lidská komedie/část Hra na moc) a Caprichos (PKB 1984; Liberec 1986), D. Wiesner Per Vittoria Colona (Balet deseti 1989, Liberec 1999). Autor baletu ► Nářek nad zkázou města Ur.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 75