Stelzer, Tomáš

Tomáš
Stelzer
kolem 1781
Kladruby
1. 12. 1815
Budapešť (Pešť), Maďarsko
zpěvák

Psán též Thomas. Studoval 1795–98 v Praze na staroměstském Akademickém gymnáziu, od 1796 byl fundatistou kostela sv. Františka Serafínského, kde je patrně třeba hledat jeho učitele hudby. 1796 vystoupil v činohře a ve zpěvohře Vlastenského divadla. Na této scéně pokračovala jeho zatím známá divadelní dráha s přestávkami do roku 1806. 1806–07 byl prvním tenoristou brněnské městské scény, 1807–15 tenoristou a od 1811 režisérem v Pešti a Budí­ně spolu s V. F. Tučkem.

Ve Vlastenském divadle debutoval 18. 12. 1796 jako Mladý Španěl (E. Schikaneder, přel. Thám–W. Müller: Sluneční slavnost Brahmí­nů). Ředitelé společností J. Stentzsch ani K. F. Guolfinger von Steinsberg ho však do svých souborů nepřijali. S. se pravděpodobně vrátil až za ředitele F. Zöhrera po 1803. Zpíval Bel­monta v prvním českém provedení Mozartovy opery Die Entführung aus dem Serail (Belmont a Konstance aneb Odvedení ze Serailu, přel. Štěpánek, StD 16. 3. 1806). Pozici prvního tenoristy souboru zaujal pak v Brně a v Pešti, kde byl na kresbě A. Petricha zachycen jako Ri­chard Boll (Weigl: Die Schweizerfamilie). Jeho rakev byla při pohřbu ozdobena tisky oslavných básní a písní, z nichž jednu, od F. J. Korntheuera, zhudebnil Tuček. 

Prameny a literatura

Matrica C. C. Gymn. acad. V. Pragae 1795–1796; Classes meritorum C. R. gymn. V. P. 1796–1798,Archiv UK. – Cedule k představení Belmont a Konstance 16. 3. 1806 StD, dnes nezvěstná, přetištěná u J. Kampra [lit.]. • Allgemeines europäisches Journal [Brünn] 1797, I, s. 211; Almanach für Freunde der Schauspielkunst auf das Jahr 1807 [Berlin], s. 309, 310; Thalia [Wien–Triest], 2, 1811, s. 144; Allgemeine Theater-Zeitung [Wien] 7, 1814, s. 84; 8, 1815, s. 86, 151–152, 391–392 [úmrtí]; J. Kamper: První české představení „Únosu ze serailu“, Hudební revue 3, 1910, s. 349–352 a příl. za s. 329; J. Kádár: A budai és pesti német színészet törtenette 1812-ig, Budapest 1914, s. 255 a obr. za s. 32; Vondráček I; Deutsche Theater in Pest und Ofen 1770–1850, [1995], II, s. 1205.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 513

Autor: Scherl, Adolf