Rafael, Karel František

Karel František
Rafael
asi 1795
Žamberk
14. 11. 1864
Ptuj, Slovinsko
kontrabasista, zpěvák, sbormistr, kapelník, skladatel

Psán též Raphael, Raffael. Byl synovcem Ignáce Václava R. (16. 4. 1762 Mnichovo Hradiš­tě–23. 4. 1799 Vídeň), člena divadelního or­chestru v Pešti a autora blíže neznámých baletů (mj. Das Veilchenfest) a melodramů (mj. Virginia). Otec kapelníka a skladatele operet Fran­tiška (Franze) R. (1816 Brno–19. 4. 1867 Štýr­ský Hradec), který na konci 50. let 19. stol. působil v Olomouci.

R. pocházel z rodiny žambereckého kanto­ra. Vystudoval hru na kontrabas v Praze a jako dobrý hráč byl doporučen do Brna, kde se asi od 1814 uplatňoval v městském divadle. Záhy se obrátil k sólovému zpěvu a již 1814 se stal třetím basistou v souboru ředitele F. J. Korn­theuera, přičemž vystupoval i v činohře a kom­ponoval. 1815 ho po svém nástupu převzal do svého brněnského souboru i ředitel H. Schmidt. Roku 1828 zpíval v Breslau ([Wrocłav], Sarastro, Mozart: Die Zauberflöte, Leporello, Mozart: Don Juan, Kaspar, Weber: Der Freischütz). V dalších letech se objevuje v okruhu střední a severní Moravy a v přilehlých regionech, v závislosti na pohybu společností, jichž byl členem. Protože se v jedné lokalitě mohlo vystří­dat v sezoně i více společností, je jeho působení nepřehledné. 1835 byl sbormistrem v brněnském městském divadle za ředitele H. Schmidta, kde řídil 14 členů mužského a 12 členek ženského sboru. 7. 1. 1837 byl členem společnos­ti ředitele K. Burghausera v Olomouci, kde byla „ve prospěch pánů Sängera a Rafaela“ uvedena česky Bäuerlova veselohra Přítel v nouzi; 1838–40 je uváděn jako kapelník společnosti, kterou vedl ředitel H. Matte a která hrála v městském divadle v Opavě a v Krako­vě (v březnu 1840 dirigoval v Opavě Meyer­beerovu operu Robert der Teufel a Belliniho Normu). V Opavě se v seznamu členů souboru objevuje i „Mad. Rafael“. V jiných měsících let 1838 a 1839 je zároveň sbormistrem a 1839 i druhým kapelníkem českých předsta­vení v Brně, spolu s J. Hnojilem. 11. 11. 1839 se v Olomouci hrála činohra F. Bluma Der Gallego von Lisabon s jeho hudbou a 1840 je tam R. zaznamenán jako „režisér parodie“. 1842 byl v Brně druhým kapelníkem a správ­cem knihovny, 1843 se jméno R. objevuje v či­nohře ve společnosti K. Burghausera v Olo­mouci (identita osoby nepotvrzena), 1844–46 tam byl R. kapelníkem. Poté opustil Čechy a usadil se v Mariboru, kde rozvinul bohatou činnost v koncertní oblasti (mj. založil smyčco­vé kvarteto).

Nejsoustavněji lze jeho aktivitu sledovat v Brně, kde patřil k všestranným osobnostem. Jako zpěvák začal 23. 3. 1814 rolí sedláka v Korntheuerově hře podle moravské ságy Božena oder Der Kampf mit dem Lindwurme s hudbou C. J. Schikanedera; pro tuto hru složil a zazpíval českou vložku. Vytvořil též postavu Jakuba mlynáře v prvním brněnském českém zpěvoherním představení 7. 12. 1814 (Weidmann: Strašidlo ve mlejně [Der Bettel­student], v úpravě Vohankově), k němuž na­psal hudbu. Z dalších českých rolí v Brně byla nejvýznamnější (po letech) role Darovína v první české opeře brněnského autora F. Kot­ta Žižkův dub (1841). Napsal scénické hudby, písně a tance k nejméně šesti německým hrám: 29. 9. 1837 Die falschen Engländer in Goblitz oder Die silberne Hochzeitsfeier (fraš­ka, 2 jedn., t: Ruber), 16. 5. 1838 Der Gutheizige (veselohra, t: F. Hall), 26. 10. 1838 Das Forsthaus oder Der Deserteur aus Liebe (ope­reta, t: ?), 11. 8. 1839 Glocke und Sporn oder Der schwarze Thurm im Zauberwalde („romantické kouzelné drama s živými obrazy a skupeními“, 3 jedn., t: Walburg), 8. 12. 1839 Ignaz Lader oder Die Fahrt auf der Eisenbahn von Wien nach Brünn (fraška, 2 jedn., t: F. Blum) a 3. 10. 1841 Die Räuber am Fusse der Etna (t: F. Hall).

Vzhledem k neúplným informacím o R. ži­votě se lze jen domnívat, že byl autorem bale­tu Eisele a Beisele aneb Co dokáže kouzelnic­tví (2. 5. 1847 ve StD). Není znám jeho event. příbuzenský vztah ke zpěvákovi R. a paní R., kteří 1858–64 vystupovali v českých i němec­kých představeních StD a v zahajovacím představení Cherubiniho opery Vodař v roce 1862 v PD. 

Prameny a literatura

Cedule z 26. 10. 1839, Bellini: Norma v Opavě, Morav. zem. archiv Brno. • Taschenbuch für Schauspieler und Schauspielfreunde auf das Jahr 1816, Stuttgart s. a., s. 258; Brünner Theater-Almanach auf das Jahr 1838, s. 7, 12; 1839, s. 5, 6, 19; Almanach für Freunde der Schauspielkunst [Berlin] auf das Jahr 1836, s. 205; 1840, s. 393; 1843, s. 79; 1845, s. 246; Teuber III, s. 487, 533, 555, 565, 574, 580, 861; E. Axman: Mo­rava v české hudbě XIX. stol., Praha 1920, s. 11 (po­zn.); Bartoš: PD opera; S. Langer: Stručná historie divadla v Olomouci, [1961], s. III/4, rkp. v DÚ [Ka­rel František R.]; DČD II [mj. cedule Strašidlo ve mlejně]; Boženek: Opava, I, s. 80; Laiske-Dramaturgie; J. Trojan: Skladatel první české zpěvohry v Br­ně, Program Státního divadla v Brně, červen 1990, s. 368–369; J. Trojan: Opera v Brně v první polovině 19. století, Opus musicum 27, 1995, zvl. s. 132; M. Zbavitel: Kalendárium dějin divadla v Opavě, 1995, s. 22, 23; Wurmová 1996; J. Trojan: Lokální hry ve staré brněnské Redutě na náměty z historie a lidových pověstí, Vlastivědný věstník moravský 53, 2001, s. 333–352. • Wurzbach; ČHS.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 427–428

Autor: Trojan, JanLudvová, Jitka