Junghans, Karl Heinrich

Karl Heinrich
Junghans
1801 nebo 1804
2. 9. 1831
Schwäbisch Gmund (Německo)
herec

Syn herečky Juliany Junghans (1773 ? – 1819) a učitele hudby a nakladatele Johanna C. G. Junghanse (1771 – po 1834). Bratr hereček Julie a Marie (1807 - ?). V Soupisu pražských domovských příslušníků je uváděn jako herec, bližší informace nejsou známy. Otec herečky Emilie Junghans (1832 – 1907).

Syn herečky Juliany Junghansové a učitele hudby a nakladatele Johanna C. G. Junghanse. Bratr hereček Julie a Marie Junghansových. Žil v Praze s rodinou, od roku 1828 pobýval v zahraničí (v Rusku). Povolání herce udává Aufnahms-Bogen 1830 (viz Prameny), o jeho profesionální dráze není žádná spolehlivá informace. (V srpnu 1819 vystupoval herec jménem Junghanns se společností ředitele Aloyse Krammera v Karlových Varech, identitu osob ale nelze doložit). Jako pražský občan byl J. registrován dodatečně po roce 1837, současně se svou manželkou Louisou roz. Badewitz z Wiesbaden, se dvěma syny a dcerou. Herečka Emilie Junghans (24. 2. 1832 – 22. 6. 1907 Hamburk), která vystupovala jako Emilie Badewitz, byla jeho dcera a měla pražskou příslušnost, stejně její nemanželská dcera Salome Philippine Emilie, která vystupovala pod příjmením Junghans-Badewitz (nar. 22. 6. 1863, Weisenburg).

Prameny

AMP: Soupis pražských domovských příslušníků, Aufnahms-Bogen für das Jahr 1830 (zde rok nar. 1801 a datum úmrtí, náboženství evangelické, přípisek: „Gemäss h[ohem] Gubernialdekrete vom 19ten April 837 Z. 17462 Magistrats Zahl 18776 ist Karl Heinrich Junghans und dessen Ehefrau Louise samt Kindern als hiesig zu behandeln, und es wurde ihnen auch in Folge dessen der Heimatsschein ausgestellt. Stettin aus Preußen, seit 1812 zu Prag nationalisiert.“), na dokladech jeho otce v Archivu hl. Města Prahy (Aufnahms-Bogen 1830) je rok nar. 1804.

SOkA Karlovy Vary: fond Městské divadlo, plakáty 1819.


Vznik: 12.02.2015

Autor: Ludvová, Jitka