Peška, Bedřich

Bedřich
Peška
25. 10. 1820
Ústí nad Orlicí
15. 6. 1904
Praha
básník, překladatel libret

Podle místa narození užíval někdy též pseudonymy Oustecký, B. P. Oustecký. Syn mydláře. Absolvoval gymnázium v Litomyšli a v Brně (1841, prof. M. Klácel). Po dokončení studia práv v Praze (1841–44) se stal úředníkem pražského magistrátu. Od 1864 byl magistrátním radou, 1873 byl penzionován. Jako literát debu­toval v Květech již 1837 anonymně a v anony­mitě zůstával často i v pozdějších letech. Přispí­val do řady časopisů (Světozor, Humoristické listy po dobu asi 20 let ad., šifry : –a–, B. P., b. p.). 1848 patřil k umírněnému křídlu revoluce, krátce byl členem Národního výboru. Vydal řa­du básnických sbírek, též pro děti. Jeho vlaste­necké a příležitostné texty byly hojně zhudebňovány (K. Bendl, J. L. Procházka, F. Kaván, J. Malát, L. R. Pazdírek, F. Pivoda, B. Smeta­na). Překládal operní libreta z francouzštiny, italštiny a němčiny. Pořídil některé nové pře­klady oper, které se česky hrály již ve StD. Svý­mi překlady obsáhl významnou část operního repertoáru PD a jeho práce byly vedle Zünglo­vých a Böhmových v tomto období pokládá­ny za jazykově nejzdařilejší. (Převážně vyšly v Urbánkově Bibliotéce operních a operet­ních textův, řada I. a II., některé jinde.) Kro­mě libret překládal písně P. J. Bérangera a či­noherní texty. 

Překlady libret (opery a operety)

Scribe–Delavigne: Robert ďábel, h: Meyerbeer, 26. 11. 1864 PD, libr. vyd. 1873; Mosenthal: Veselé ženy windsorské, h: Nicolai, 4. 3. 1865 PD, libr. vyd. 1874; F. Romani: Náměsíčná, h: Bellini, 7. 4. 1865 PD, nevyd.; Piave: Ernani, h: Verdi, 10. 9. 1865 PD, libr. vyd. 1873; Scribe–Vernoy de Saint-Georges: Diamanty koruny, h: Auber, 4. 12. 1865 PD, nevyd.; Moineaux: Krásné Gruzínky, h: Offenbach, 4. 2. 1866 PD, ne­vyd.; de Leuven–Brunswick: Postilion z Lonjumeau, h: Adam, 27. 6. 1866, Novoměst. divadlo; Mestépès–Chevalet: Čarovné housle, h: Offenbach, 18. 5. 1867, Novoměstské divadlo, nevyd.; Solera: Nabu­chodonosor, h: Verdi, 7. 12. 1868 PD, libr. vyd. 1868; Wessl: Pouť do Mekky, h: Zajc, 10. 9. 1869 Aréna Na hradbách, libr. vyd. 1879; Scribe: Černé domino, h: Auber, 12. 11. 1869 PD, nevyd.; [?]: Dok­tor Pandolfo, h: Duniecki, 11. 12. 1869 PD, nevyd.; Lockroy: Dobrý večer, pane Pantalone, h: Grisar, 28. 4. 1871 PD, nevyd.; Young: Náměsíčnice [Měsíč­nice], h: Zajc, 28. 4. 1871 PD, libr. vyd. 1874; Costa: Hadačka z Boissy, h: Zajc, 28. 7. 1871 Aréna Na hradbách, libr. vyd. 1880; Markovič: Mislav, h: Zajc, 26. 12. 1871 PD, nevyd.; J. Hopp: Čarovný prsten [pův. Morilla], h: J. Hopp, 13. 6. 1872 Aréna Na hradbách, vyd. 1872; Bertati: Tajné manželství, h: Cimarosa, zpěvní část dle Giesekova zpracování přel. Peška, prózu přel. a úpravu provedl Š. Paleček, 17. 12. 1872 PD, libr. vyd. 1873; Leterrier–Vanloo: Giroflé-Girofla, h: Lecocq, 31. 3. 1875 PD, libr. vyd. Mikuláš a Knapp 1875; Millaud–Meilhac–Halévy: Paní vévoda, h: Offenbach, 30. 5. 1875 Novoměstské divadlo, libr. vyd. Mikuláš a Knapp 1875; Wagner: Bianca a Giuseppe aneb Dobytí města Nizzy, h: Kittl, 20. 9. 1875, Novoměstské divadlo, libr. vyd. B. Stýblo s. a.; Scribe: Prorok, h: Meyerbeer, 5. 12. 1875 PD, libr. vyd. 1876; Chivot–Duru: Čajové kvít­ko, h: Lecocq, 30. 12. 1875 PD, nevyd.; Zell–Genée: Donna Juanita, h: Suppé, s Peškou přel. Züngel, 17. 10. 1880, Nové čes. divadlo, libr. vyd. 1881.

Prameny a literatura

Bartoš: PD opera; M. Očadlík: Soupis českých tištěných operních tex­tů, Miscellanea musicologica 7, 1958; Smaczny: PD; PD 1862–83; Trávníčková: PD. • Rieger; Wurzbach; Otto; ČHS [též písně na jeho texty]; LČL [lit.].


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 390–392

Autor: Petráněk, Pavel