Pecháček, František Martin

František Martin
Pecháček
10. 11. 1763
Ústí nad Orlicí
26. 9. 1816
Vídeň, Rakousko
skladatel

Příjmení psáno také Pechatschek, Pechaczek, Behatschek, křestní jméno Franz. Jeho životo­pisná data bývají často směšována s údaji o jeho synovi Franzi Xaverovi P. (1793 Vídeň–1840 Karlsruhe; zaměňuje např. Eitner). Data Franze Xavera bývají pak zaměňována s daty jeho synů Franze (1820–1847), který byl hudeb­ním ředitelem ve Freibergu, Curychu, Bernu a Dortmundu, a Wilhelma (1828–1875), hous­listy v Karlsruhe. Hudebníkem byl i P. synovec Franz (1792–1840), magistrátní rada ve Vídni, amatérský violoncellista a sběratel hudebnin.

Otec Martin, hostinský, a matka Anna, roz. Ulrichová, byli poddanými lanškrounského panství. Hudebně nadaný chlapec se učil zpěvu a hře na housle ve škole v rodném městě. Po­kračoval na gymnáziu v Litomyšli. V piaristic­ké koleji v Bílé Vodě ve Slezsku, jež byla důle­žitým centrem hudební a divadelní kultury, se mu příležitostně věnoval i K. Ditters z Ditters­dorfu, působící v nedalekém zámku na Ján­ském Vrchu u Javorníka. Jako uznávaný violoncellista a skladatel se P. usadil 1783 ve Vídni a stal se kopistou dvorního divadla. 1787 se oženil s F. Puxbaumovou, s níž měl šest dětí. Bydlel ve vídeňské ulici Landstrasse, kde 1790 zahájilo provoz divadlo. Patrně od 1792, za ře­ditelky E. Kettnerové, v něm P. působil jako kapelník. Provedení jeho singspielu na text E. Schikanedera Jakerl und Nannerl je v tomto di­vadle dokumentováno 26. 7. 1793 (za ředitelky S. Seippové). Údajně napsal do 1815 dva velké a deset menších singspielů (Dlabač neudává názvy), na třicet baletů (např. Das Waldweib­chen, prov. 1801 v Redutním sále ve Vídni) a řadu oblíbených děl taneční hudby. 

Prameny a literatura

J. Bušek: P. otec a syn, Hudební výchova 6, 1925, s. 91–94; J. Bušek: F. M. P. a jeho syn František, Hudební výchova 12, 1931, s. 23n.; E. K. Blümml–G. Gugitz: Alt-Wiener Thespiskarren: Die Frühzeit der Wiener Vorstadtbühnen, Wien 1925, s. 248, 263, 385, 412; R. Haas: Wiener Musiker vor und um Beethoven, Wien–Prag– Leipzig 1927, s. 15; J. Heyer: Česká hudební vienen­sia,Dunaj [Wien] 18, 1941, č. 1, s. 52; F. Wolf: Tři ústečtí muzikanti, Ústí n. O. 1945, s. 19–24; R. Haas: F. M. P. – endlich richtig bestimmt, Mozart-Jahrbuch 1954, Salzburg 1955, s. 73–77 [zde omylem uveden rok úmrtí 1826]; Bauer: Opern und Operetten; G. Gugitz: Das alte Landstrasser Theater, Jahrbuch der Gesellschaft für Wiener Theaterforschung 13, Wien 1961, s. 52–71. • Dlabač; Wurzbach; Eitner [chybné údaje]; MGG 1962.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 387

Autor: Jakubcová, Alena