Paukner, Josef

Josef
Paukner
25. 2. 1847
Sedlec u Tábora
2. 2. 1906
Praha
skladatel, kapelník, ředitel kůru

Studoval na gymnáziu a 1868–70 na varhanické škole v Praze (neabsolvoval), poté učil na Pivo­dově hudebním ústavu. 1873–81 žil v Moskvě, kde byl kapelníkem carské opery, od 1875 regen­schorim místního polského katolického chrámu. Okolnosti jeho pobytu v Rusku nejsou do po­drobností známy. 1882 se opět usadil v Praze.

V období rozkvětu spolkového života, ochot­nických divadelních aktivit i počínajících příležitostí pro kabaretní zpěváky–profesionály se P. uplatnil hlavně jako autor žertovných a satirických výstupů. Několik desítek jeho skladeb pro dva a více zpěváků s klavírem vyšlo ve vel­kých nákladech a patřilo ke kmenovému reper­toáru spolkových besed a silvestrovských zá­bav. Neruda považoval tuto tvorbu za prototyp pokleslého repertoáru. V nakladatelství Mikuláš & Knapp v Praze, v ediční řadě Česká vese­lost, vyšla mj. komická dueta Roznašeči kultury (t: Züngel), Umělci na mizině (t: Chocholouš), Hypochondři (t: Thon), Operace (kom. troj­zpěv, t: Thon), Mizerie (výstup pro 4 hlasy, t: Šváb-Malostranský). U nakladatele E. Starého v ediční řadě Pod deštníkem vyšlo Spiknutí v Chroustovicích (3 hlasy, t: Thon), Zabil hokynáře (kom. terceto, t: O. Kučera), Kdo má zpí­vat? (humor. scéna, t: Thon), Serenáda mistra Cihličky (4 hlasy, t: Šváb-Malostranský). Jako autor komických výstupů bývá P. zaměňován s J. Pihertem, jehož práce vycházely souběžně.

Pro brněnské české divadlo napsal P. operu Poklad. Kritika jí vytýkala chudičké libreto, přílišnou délku a malý dramatický tah. Největ­ší popularity se dočkala operní parodie Vilém Tell II., Velká pohnutlivá operní tragédie s volným nepoužitím historie o 1 jednání a více mrt­volách. Poprvé byla uvedena ve spolku Hlahol v Praze 19. 3. 1901 a vyšla jako č. 52 Švábo­vých hudebních humoristických listů

Práce pro divadlo

Obžínky, opereta, t: Vese­lý, komp. asi 1875, patrně nedok.; Poklad, opera, 2 jedn., t: F. A. Vinařovský (vl. jm. F. A. Hora), 28. 2. 1885 Brno, autograf v Hud. oddělení Národní kni­hovny ČR, části vyd. vícekrát v klav. úpravě, mj. ve sbornících Ozvěna sv. 1, č. 2 a 4 (finale 1. a 2. jedn.) a Ouvertury našich skladatelů, č. 10; Princ Brk a kněžna Džinarata, velká melodramatická balada, vyd. ve sb. Národní hudba č. 9, s. a.

Prameny a literatura

Dalibor 3, 1875, s. 96 [ozn. Obžínky]; 7, 1885, s. 96 [Poklad]; Hudební listy 1, 1884/85 [vyd. L. Janáček], s. 51 a 52 [Poklad]; J. Neruda, Podobizny I, 1951, s. 289–290; J. Kotek: Dějiny české populární hudby a zpěvu, I, 1994. • ČHS [s přehledem tvorby].


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 385–386

Autor: Kotek, Josef