Junghans, Juliane

Juliane
Junghans
1773 ?
25. 12. 1819
Praha
herečka, zpěvačka

Údaje o narození a divadelním vzdělání nejsou známy. 1804 hostovala v Hamburku, s manželem Johannem Christianem Gottliebem Junghansem (1771 – po 1834) působila ve Schwerinu (1805) a ve Štětíně (1806 – 1807). 1811 angažována ve Stavovském divadle v oboru komických matek. Nejčastěji vystupovala v činohře, ale hrála i v singspielech sopránové party v operetách. Matka herce Karla Heinricha Junghanse (1801 n. 1804 – 1831) a hereček Julie Junghans a Marie Junghans (1807 - ?).

Psána též Julie Junghanns, Junghansz, v matrice zemřelých zaznamenána jako Johanna (viz Prameny). Místo jejího narození a její všeobecné a divadelní vzdělání nejsou známy. 2. 10. 1804 hostovala v Hamburku (Iffland: Aussteuer), ale nebyla angažována. Se svým manželem Johannem Christianem Gottliebem Junghansem působila 1805 u ředitele Carla Ludwiga Krickeberga ve Schwerinu, 1806/07 ve Štětíně. Almanach fürs Theater 1812 uvádí, že v roce 1811 ji ředitel Johann Carl Liebich přijal pro obor komických matek do pražského Stavovského divadla. Potvrzuje to i přehled gáží Stavovského divadla za rok 1811 (viz Prameny, Monatgagen). J. přišla do Prahy se synem Karlem Heinrichem (nar. 1801 nebo 1804) a se dvěma dcerami, Julií (nar.?) a Marií (nar. 1807), které hrály ve Stavovském divadle dětské a dívčí role. Její manžel J. C. G. Junghans (nar. 1771) přišel patrně do Prahy později.

Ponejvíce vystupovala v činohře, příležitostně v singspielech a hrách se zpěvy, zpívala i sopránové role v operách. Po celou dobu pražského angažmá si podržela původní obor (Quandtův list Theateranzeiger1816, s. 95: hraje matky ve vysoké a nízké komice [„spielt hoch- und nierderkomische Mütter“]; v roce 1817 uvádí Tagebuch der deutschen Bühnen, 2, Nr. 12, prosinec 1817, s. 337: „komické matky, zlé ženské, kokety“ [komische Mütter, böse Weiber, Coquetten u.s.w.]). Kritiky nepřinášejí žádné detaily k jejím jednotlivým výkonům. V roce 1811 činila její gáže 151,40 zl., což byl v pražském souboru nadprůměrný plat. Tato částka ale honorovala i vystoupení jejích dětí.Teuber uvádí, že ředitel Franz Holbein jí z těchto důvodů platil gáži i v posledních měsících roku 1819, kdy už v důsledku choroby nemohla pracovat. Účinkovala v živém obraze, který 9. 4. 1816, v rámci akademie, během noremních dní, kdy divadlo nehrálo, pořádal ve prospěch řádu alžbětinek profesor pražské univerzity Joseph Gottfried Mikan (hrál divadelní orchestr pod vedením C. M. von Webera).

Role

StD
Amme (W. Shakespeare: Romeo und Julie) – 1813; Margarethe (A. Fischer: Das Hausgesinde, 13. 2., dir. C. M. von Weber), Lucretia (Vogel: Gerechte Strafe), Bauernmädchen (d’Alayrac: Die beiden Savoyarden, možná zaměněna s dcerou Julií) – 1814; Margarethe (Stegmayr: Rochus Pumpernickel, 29. 1. dir. C. M. von Weber), Süfflot (B. A. Weber: Die Wette, 8. 4. dir. C. M. von Weber), Juno (Giesecke: Der travestierte Aeneas) Frau Stark (dle J. J. Engela: Herr Lorenz Stark. Ein bürgerliches Theatergemälde) – 1815; Frau Ilse (Kotzebue: Der Rothmantel, Volksmärchen) – 1816; Frau Morgan (A. Kotzebue: Die Verwandschaften), Frau Quirl (A. Kotzebue: Das Taschenbuch), ? (Ziegler: Liebhaber und Nebenbuhler in einer Person) – 1817; Baronin (Schröder:Irrtum auf allen Ecken) – 1818;

Prameny

AMP: fond sbírka matrik, matriky zemřelých, Staré Město, kostel sv. Jiljí, JIL Z7 1817–1834, s. 66 (zapsána jako Johanna, náboženství evangelickézem. v domě č. 157, 46 let); sbírka rukopisů, sign. 7996, Journal aller auf der k. ständischen Bühne zu Prag aufgeführten Trauer– Schau – Lust-spiele, Opern, Possen Balletts, Concerte und sonstige Productionen von 16ten Juli 1815bis 30ten April 1934 (tzv. Martincův seznam).

NA Praha: fond Pražské gubernium, Registratura nejvyššího purkrabího, sign. Chotek S6a, Monatgagen am Landständischen Theater im Jahre 1811 (přehled gáží, opis).

Literatura

Morgenblatt für gebildete Stände (Stuttgart – Tübingen) 16. 7. 1807, s. 676; Almanach fürs Theater, Hamburg 1809, s. 165; Der Sammler 2. 1. 1814, s. 8 (Romeo und Julie), 3. 11. 1814, s. 704 (Gerechte Strafe); 18. 11. 1817, s. 552; K. K. privil. Prager- Zeitung 18. a 19. 10. 1815, s. 1193; 18. 5. 1816, s. 555 (Weberův referát o akademii); 7. 11. 1816, s. 1239; Wiener Theater Zeitung29. 1. 1818; H. W. Bärensprung: Versuch einer Geschichte des Theaters in Meklenburg-Schwerin, Schwerin 1837, s. 202 [angažmá ve Schwerinu 1805]; Costenoble-Tagebücher, sv. 1, Berlin 1912, s. 204, 269; J. Bužga: Carl Maria von Webers Prager „Notizen-Buch“ (1813–1816). Kommentar und Erstveröffentlichung des Originals, in: Oper heute. Ein Almanach der Musikbühne 8, Berlin 1985, s. 7–44; Teuber II., s. 408, 409, 411, 467; III.,1888, s. 35, 127 [patrně sloučena matka s dcerou Julií do jedné osoby]; Musicalia v pražském periodickém tisku 1800–1825 [Musikalien in Prager Periodika 1800-1825], vyd. Jiří Berkovec, Praha 2011, Varia de musica 9, s. 53 [hudební akademie 1816]; Carl Maria von Weber – Gesamtausgabe (http://www.weber-gesamtausgabe.de): Junghans, Juliane, Carl Maria von Weber, biografické informace (zde údaje z divadelních almanachů 1812, 1814, 1816, 1817, 1820 a z rukopisu Carl Maria von Weber – Notizen-Buch).


Vznik: 30.9.2014

Autor: Ziegler, FrankLudvová, Jitka