Occioni, Fernando

Fernando
Occioni
kolem 1800
 
?
tanečník, choreograf

Psán též Ferdinand. Byl členem vídeňského dětského baletu F. Horschelta (1817–19). Jako baletní mistr působil v Theater an der Wien (aranžoval zde 1822 divertissement Das Kir­chenfest zu Kostolan), intenzivněji ovšem v Theater in der Josefstadt (ředitel C. Carl), kde byl i renomovaným představitelem Harlekýna a autorem pantomim; aranžoval řadu Horscheltových titulů. Hostoval v Pešti, pouze s jedním představením (24. 8. 1824: Alles bunt durch­einander). Ač měly jeho práce v obou vídeň­ských divadlech řadu repríz, rozhodl se ředitel Carl pantomimu rozpustit a O. se vydal se společností deseti nejlepších groteskních tanečníků na cestu po střední Evropě (soubor: Mehlicho­vá, K. Wirdischová, Th. Linnová a Stillerová, pánové Fortner, Stiller st. a ml. a Seligmann). Začali v Budíně [Budapešti] v červenci 1831 s pantomimou Die Zauberrose, jež byla zřejmě jejich nejúspěšnějším představením. 10. až 27. 8. 1831 pobývali v Brně a 10. 9. až 25. 10. v Praze, kde s nimi spolupracovali i domácí ta­nečníci. Při cestě z Prahy do Berlína se zastavili v Liberci ([Reichenberg], 1831). V berlínském královském divadle vystoupili až 2. 6. 1832 (Die Zauberrose) a v září t. r. pořádali představení ve Wrocłavi. Už v lednu 1833 však tanečnice Mehlichová a Linnová opět působily ve vídeňském Theater in der Josefstadt a spo­lečnost se zřejmě rozpadla. O dalším O. osudu nejsou zprávy.

V Brně zahájil O. v srpnu 1831 také panto­mimou Die Zauberrose, v níž hrál Harlekýna (Dobrá víla – Wirdischová, Pantalon – Stiller, Kolombina – Mehlichová, Pierot – Seligmann), po níž soubor předvedl „šálový tanec“. Velký romantický balet podle Horschelta Aschen­brödels Zaubertraum byl vyprodán, v pantomi­mě Der Alpenkönig se uplatnila hudba domácí­ho skladatele Hnojila.

V Praze zopakovala společnost v několika reprízách brněnský program. V baletu Aschen­brödels Zaubertraum tančila Mehlichová hlav­ní roli Popelky, zlé sestry Linnová a Stillerová. Z domácích vypomáhal zvl. F. Feigert. Ke své benefici zvolil O. velkou kouzelnou panto­mimu Der Zauberbecher oder Das graue Männchen, kterou dával pod jiným názvem už ve Vídni. Kapelník F. Škroup napsal do panto­mimy Die Blumenkönigin violoncellové sólo. 23. 10. 1831 pořádali „tancíři z Vídně“ české představení ve prospěch domu chudých u sv. Bartoloměje; byl hrán Štěpánkův melodram Bratrovrah se Škroupovou hudbou a „komická pantomyje“ Policinello mrtvý a živý. Hostová­ní končilo quodlibetem z úryvků již uvede­ných kusů Die lustigen Pohlen a 31. 10. vloženým tancem Mazur à quatre při benefici herce A. G. Kleina.

O. byl Horscheltovým pokračovatelem. Své pantomimy a balety, obsahově vázané přede­vším na harlekynády a soudobé vídeňské kou­zelné hry, rozvíjel jako velkou podívanou. Jeho inscenace byly krásně vypraveny a počítaly se složitou mašinerií. Kritika ho oceňovala jako obratného choreografa, který uplatňoval převa­hu technicky náročných tanečních čísel nad pohybovými gagy. 

Repertoár (autora hudby nelze vždy zjistit)

Vídeň, Theater in der Josefstadt: 1822: Das Kirchenweih­fest zu Kostolan oder Das Mädchen von Kostolan; 1824: Harlequin und Harlequinette (velká kouzel. pantomima, 3 jedn., h: Faistenberger); 1825: Die Unterhaltung in der Herrschaftsküche (h: Volkert), Rinaldo d’Asti (pant. zábava, 2 jedn., námět Gioja, h: Jírovec), Die Zauberrose (pant., 2 jedn., h: Faisten­berger); 1826: Policinello tot und lebendig oder Fi­garo als akademischer Kämpfer aus Paris (pant., 1 jedn., h: Riotte); 1827: Der Schiffbruch oder Arle­quins und Colombinens Rettung (h: Faistenberger), Arlequin als Deserteur (kouzel. pantomima, 2 jedn., h: Gläser), Der Dorfbarbier in allen Ängsten (pant., 1 jedn., h: Moscheles), Robinson Crusoe (pant., 2 jedn.), Colombine aus der Feenwelt, oder Der Bauer als Millionär (parodie Raimunda, h: Faisten­berger), Der Mechanicus (pant., 1 jedn., h: růz. aut.), Der Bernsteinring (h: Gläser), Die Zaubermandoline (velká kouzel. pantomima, h: Gläser); 1828: Die gol­dene Feder (2 jedn., h: Clement a Riotte), Der Zau­berkampf (velká kom. pant., 2 jedn., h: Faistenber­ger), Rüberzahl, Beherrscher der Gebirge (velká pant., 3 jedn., h: Riotte), Das Füllhorn (2 jedn.), Der Zaubertraum, oder Prinz Ramiro und Aschenbrödel (podle Horschelta, balet, 3 jedn., h: Gläser); 1829: Der Alpenkönig und Menschenfeind (h: růz. aut.), Das Waldmädchen (kom. pant., h: [?] Wranitzky), Der Zauberpalast (h: růz. aut.), Das graue Männchen (velká kouzel. pant., podle Horschelta, 2 jedn., h: Reuling); 1830: Der Alpensänger im Zaubergebirge (2 jedn., h: Reuling), Der Guckkasten (potpourri), Die Blumenkönigin (velká kouzel. pant., 2 jedn., h: Faistenberger a Treichlinger), Der Ritter im Zauberwalde, oder Der schützende Genius (h: Gallenberg a Riotte); 1831: Arlequins und Colombinens Hoch­zeit oder Der Bräutigam ohne Braut (pant., 4 jedn., h: Höfner), Theatralisches Vergissmeinnicht (potpourri, h: růz. aut.). • Vídeň, Theater an der Wien: 1824: Die Fee und der Harlekin (h: Riotte); 1826: Die Zauber­rose, Rinaldo d’Asti; 1827: Policinello tot oder leben­dig (pant., 1 jedn., h: Riotte); 1828: Die Zauberman­doline, Der Schiffbruch (pant., h: Volkert), Harlekin und Harlekinette oder Die Macht der Feen, Der Zauberkampf. • Brno: 1831: Die Zauberrose; Aschen­brödels Zaubertraum (velký balet podle Horschelta, h: Gläser); Das graue Männchen; Policinello tot und lebendig; Abwechslungen über Abwechslungen oder Die lustigen Pohlen (2 jedn., h: růz. aut.); Der Alpen­könig (balet, h: Hnojil). • StD Praha: 1831: Die Zau­berrose; Aschenbrödels Zaubertraum; Der Zauber­becher, oder das Graue Männchen; Policinello tot und lebendig; Die Blumenkönigin (velká kom. kou­zel, pantomima, 2 jedn., h: Faistenberger); Die lusti­gen Pohlen (quodlibet, h: růz. mistři).

Prameny a literatura

Martinec: Journal. – Stát. okres. archiv Liberec, fond F–74, Fahrende Leute, žádost o povolení představení 1831. • Allge­meine Theaterzeitung und Originalblatt für Kunst, Literatur und geselliges Leben [Wien], 17. 3. 1827, 26. 3. a 30. 11. 1830, 26. 2. a 9. 8. 1831 [Brno]; 1831, č. 99, s. 404 [Brno], č. 111, s. 452 [očekáváni v Praze], s. 487 [hodnoc. v Brně], č. 132, s. 544 [ko­nec her v Praze], listopad, č. 141, s. 568 [Berlín]; 1832, září, s. 716 [Wrocław]; Bohemia 1831: 13. 9. [Zauberrose], 20. 9. [Aschenbrödels Zaubertraum], 27. 9. [Zauberbecher], 7. 10. [Policinello], 18. 10. [Blumenkönigin]; Katalog der Portrait-Sammlung der k. und k. General-Intendanz der k. k. Hoftheater […] für Theater und Musik, II. Abt. Ballet, Wien 1892; V. Jung: Handbuch des Tanzes, Stuttgart 1933; A. Bauer: 150 Jahre Theater an der Wien, Zürich–Leipzig–Wien 1952; A Magyar ballet törté­netéböl, sb., Budapest 1956, s. 35; A. Bauer: Das Theater in der Josefstadt zu Wien, Wien 1957; Lais­ke: Dramaturgie; M. H. Winter: The Pre-Romantic Ballet, London 1974; B. Brodská: Dějiny českého baletu do roku 1918, skripta HAMU, 1983, s. 25–27; Deutsche Theater in Pest und Ofen 1770–1850, [1995]; Wurmová 1996.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 374–376

Autor: Brodská, Božena