Lutzer, Jenny

Jenny
Lutzer
4. 3. 1816
Praha
3. 10. 1877
Vídeň, Rakousko
zpěvačka

Křtěna Johanna Mathilde. Dcera zámožného pražského truhlářského mistra, který se načas přestěhoval do Vídně, aby jí umožnil italské pěvecké školení u rossiniovského specialisty G. Ciccimary. Doškolila se v Praze u prof. konzervatoře Zomb-Teyberové. Na koncertech vystupovala od 1829. Ve StD zpívala poprvé 12. 5. 1832 (Helena, Rossini: Das Fräulein vom See [La donna del lago]) a prokázala mi­mořádné schopnosti. Její pražské angažmá umožnil hrabě Kamil Rohan svými finanční­mi příspěvky k jejímu platu. Od 1833, kdy ji ředitelský triumvirát Kainz–Polawsky–Štěpá­nek angažoval jako sopranistku pro koloratur­ní obor, tvořila L. dvojici s první zpěvačkou K. Podhorskou a byla po ní nejlépe placenou dámskou silou souboru. Neustálá konfrontace s Podhorskou, jež stála na vrcholu kariéry, urychlila její vývoj. Hlasové schopnosti obou zpěvaček ovlivňovaly operní dramaturgii StD v tomto období a byly základem nejlepších operních kreací (např. 1835 Belliniho Norma s L. v hlavní roli a Podhorskou jako Adalgi­sou). Jejich společná vystoupení byla obšírně komentována. S vynikajícím barytonistou Jos. Pöckem vytvářela L. dvojice starostlivého otce a dcery nebo rafinovaného padoucha a oběti. S pražským publikem se rozloučila 6. 6. 1837 slavnostním večerem (dekorace A. Sacchetti, tance J. Raab) a 7. 6. jako Elvira (Bellini: Die Puritaner). V Praze hojně vystu­povala i na oratorních koncertech a dobročin­ných akademiích, kde zpívala také písně domácích autorů, mj. F. Škroupa. V následují­cích letech působila v dvorní opeře ve Vídni. 1843 se provdala za barona F. Dingelstedta, intendanta scén v Mnichově (1850), Výmaru (1856) a od 1867 ředitele vídeňských dvor­ních divadel, a opustila angažmá. Vystupovala pohostinsky a proslula horentními honorářo­vými nároky. Do Prahy se vrátila několikrát, vždy ve svých nejúspěšnějších virtuózních ro­lích. Hned v květnu a červnu 1838 vystoupila ve StD 8krát, znovu 1839, 28. 4. 1842 zpívala Elenu při pražské premiéře Donizettiho opery Marino Fallieri, v dubnu 1848 provedla vedle tří operních rolí ve StD i české písně. 1859, při otvírání Novoměstského divadla, byl oce­něn její podíl na dějinách pražské opery tím, že její jméno bylo napsáno na oponu mezi jména 22 pěvců a divadelních ředitelů, kteří se o StD nejvíce zasloužili.

Umělecké těžiště jejího působení ve StD spočívalo v romantickém repertoáru, virtuóz­ním i lyrickém, který byl v této době již uváděn nebo se dostával na program (Bellini, Rossini, Donizetti, Grétry, Auber, Meyerbeer ad.) a zpí­val se též italsky (např. 13. 3. 1833 Rossini: L’inganno felice). L. měla zásadní podíl na úspěchu pražských premiér Meyerbeerových děl ve StD: 24. 7. 1835 zpívala Alici (Robert der Teufel) v první pražské inscenaci, jež byla realizována s obrovskými náklady a se všemi náležitostmi velké opery; 2. 9. 1836 ztělesnila Palmidu ve slavnostním představení Meyerbee­rovy opery Die Kreuzritter in Aegypten ke ko­runovaci Ferdinanda I. českým králem. K jejím nejkomentovanějším rolím patřila Spohrova Jessonda (1834), jejíž každá repríza v dalších dvou sezonách byla podrobně rozebírána (Ant. Müller v Bohemii). Studovala i operní díla pražských skladatelů (Božena v prvním i dru­hém znění opery F. Škroupa Udalrich und Bo­zena, 1833, prem. druhého znění 2. 2. 1836; Luitgarda ve Škroupově opeře Die Geister­braut 17. 11. 1836; Lidwinna 30. 9. 1836 při premiéře stejnojmenné opery J. Dessauera).

L. vynikala zvl. technickou brilancí, nedo­stižná byla v trylcích a skocích. Její postavy byly po pěvecké stránce ztvárněny vždy doko­nale. Wiener Zeitschrift für Kunst […] 1833 uvádí, že v roli Boženy, jako v každé nové ro­li, dokázala nejen stupňovat virtuozitu, ale ta­ké prokázat schopnost romantického senti­mentálního přednesu. Po příchodu ředitele Stögera (1834), který v pražském StD prosa­dil luxusní scénické vybavení a efektní insce­nační postupy, se mohly plně uplatnit její skvělé toalety. Její herecké výkony kritika po­pisuje jako půvabné, jemné, vkusné a uměře­né. L. postrádala hereckou všestrannost Pod­horské a role naivní či veselé se jí vždy dařily lépe než role dramatické. Vídeňské i pražské kritiky z roku 1848 (E. Hanslick a B. Gutt) se shodují v tom, že stále zpívá technicky doko­nale, má vytříbený vkus, ale zcela chladný přednes bez vnitřního zaujetí. Byla vyhraně­nou představitelkou virtuózního typu v pěvec­kém umění 19. stol., což zejména při pozděj­ším vídeňském působení naznačilo i meze její umělecké osobnosti. 

Role (ve StD)

1832–37: Helena (Rossini: Das Fräulein vom See, j. h.), Marie (Grétry: Raoul, ge­nannt der Blaubart), Ninetta (Rossini: Die diebische Elster), Princezna navarská (Boieldieu: Johann von Paris), Božena (F. Škroup: Udalrich und Bozena), Isabella (Rossini: L’inganno felice), Desdemona (Rossini: Othello), Pamira (Rossini: Belagerung von Cornith – Maometto II.), Camilla (Hérold: Zampa), Jessonda (Spohr: Jessonda), Norma (Bellini: Nor­ma), Anna Bolena (Donizetti: Anna Bolena), Adine (Donizetti: Der Liebestrank), Isabella (Spohr: Der Zweikampf), Zerlina (Auber: Fra Diavolo), Julie (Bellini: Die Montecchi und die Capuletti), Rose (Gläser: Des Adlers Horst), Alice (Meyerbeer: Ro­bert der Teufel), Anna (Boieldieu: Die weisse Frau), Armida (Rossini: Armida), Leonora (Beethoven: Fi­delio), Zerlina a Donna Anna (Mozart: Don Juan), Gabriele (Kreutzer: Das Nachtlager von Granada), Bertha (Auber: Der Schnee), Adele (Auber: Das Konzert am Hofe), Páže (Auber: Die Ballnacht), Ma­deleine (Adam: Der Postillon von Lonjumeau), Se­miramis (Rossini: Semiramis), Marie (Auber: Der Schwur oder Die Falschmünzer), Susanne (Mozart: Figaros Hochzeit), Anina (Bellini: Die Nachtwandle­rin), Rezia (Weber: Oberon), Luitgarde (F. Škroup: Die Geisterbraut, prem.), Röschen, mlynářka (Pai­siello: Die Müllerin), Kunigunde (Spohr: Faust), Královna noci (Mozart: Die Zauberflöte), Julia (Spontini: Die Vestalin), Lidwinna (Dessauer: Lid­winna, prem.), Palmide (Meyerbeer: Kreuzritter in Egypten), Elvira (Bellini: Die Puritaner), Isabella (Bellini: Das Castell von Ursino).

Prameny a literatura

Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode 1833, č. 40, zvl. s. 371 [Udalrich und Bozena]; Bohemia 26. 7. až 11. 8. 1835 [Robert der Teufel, 4 pokr.]; 1836, od 1. 10. pokr. [Lidwinna], 20. 4. 1848; Theateralma­nach [Prag] auf das Jahr 1838; s. 23, 1849, s. 32 [host.]; Slavoj 3, 1863, s. 118; J. Proksch: Biogra­phisches Denkmal aus seinen Nachlassppieren er­richtet, vyd. R. Müller, Reichenberg 1874, s. 277; Hudební a divadelní věstník 1, 1877/78, s. 132–133; Teuber III, zvl. s. 162, 182–184, 200, 250, 253, 255, 256–257, 283, 449, 499; Dalibor 13, 1891, s. 234; Hanslick: Aus meinem Leben; J. Plavec: František Škroup, 1941; Vondráček II; DČD II; E. Hanslick: Sämtliche Schriften. Historisch-kritische Ausgabe, vyd. D. Strauss, Wien, od 1993; J. Ludvová: „Odu­mírající větev na živém stromě umění?“ (Italská operní představení na pražské něm. scéně 1807–1885), Divadelní revue 10, 1999, č. 1, s. 47–58. • Rieger; Eisenberg; Pazdírek; ČHS; Piper, sv. Register; Kutsch 1997.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 315–317

Autor: Ludvová, Jitka