Lehmann-Löw, Marie Theresie

Marie Theresie
Lehmann-Löw
27. 3. 1809
Heidelberg, Německo
30. 12. 1885
Berlín, Německo
zpěvačka, harfistka

Roz. Löw, psána též Löwe. Manželka tenoristy C. A. Lehmanna (1805–1867). Matka zpěvaček Lilli L.-Kalischové (1848–1929) a Marie L. (1851–1931); obě její dcery působily též v pražském angažmá. Matka bývá zaměňována s dcerou Marií.

Debutovala 1829 v Mainzu rolí Agáty (We­ber: Der Freischütz). Pak vystupovala v Mag­deburgu, Brémách, Brunswicku, Cáchách, Lipsku a v Drážďanech. 1837 několikrát hostovala ve dvorním divadle v Kasselu a kapelník L. Spohr ji přijal jako první sopranistku. Angažmá trvalo do 1. 10. 1845. Zde interpreto­vala (pod jménem Löw) řadu velkých rolí: Normu (Bellini: Norma), Valentinu (Meyerbeer: Die Hugenotten), Jessondu (Spohr: Jessonda) a Rebeku (Marschner: Der Templer und die Jüdin), která byla její nejvýraznější postavou. Hostovala i jinde. Současně působila v Kasselu jako harfistka divadelního orchestru a získala zkušenosti s Wagnerovou tvorbou při uvedení jeho opery Der fliegende Holländer (5. 6. 1843).

Po sňatku zanechala pěvecké dráhy. Po roz­chodu s manželem 1853 se usadila se dvěma dcerami v Praze jako harfistka StD (první před­stavení hrála 20. 5. 1853, Rossini: Othello). Od listopadu 1862 do konce sezony 1863/64 byla současně členkou dosud neúplného, nově bu­dovaného orchestru českého PD, protože v Pra­ze byla k dispozici pouze jedna harfa. Učila zpěvu své dcery a zapojila se do dění kolem ochotnického Mikulášského divadla na Starém Městě, kam obě uvedla a kde dala první pěvec­ké lekce řadě dalších mladých adeptů. Ve StD byla aktivní do 1869, později se usadila v Ber­líně jako učitelka zpěvu.

S Wagnerem se seznámila již 1830 a udržo­vala s ním trvalý kontakt (Wagner se zmiňuje v korespondenci o harfové sonátě, napsané pro ni). Patřila ke skupině pražských wagnerovců (Ambros, Ulm, Gerstenkorn, Kittl ad.), která inspirovala premiéry Wagnerových oper ve StD (Tannhäuser 1854, Lohengrin a Der fliegende Holländer 1856, vše dir. F. Škroup, Rienzi 1859, dir. W. Jahn). O provedení prvních dvou oper referovala skladateli obšírnými dopisy. 

Prameny a literatura

Almanach für Freun­de der Schauspielkunst auf das Jahr 1836 [Berlin], s. 228; Theateralmanach [Prag] auf das Jahr 1854, s. 15; 1862, s. 17; 1863, s. 16; 1865, s. 25; 1866, s. 17; 1867, s. 19; 1868, s. 15; 1869, s. 10; Divadelní ročenka Prozatímního divadla 1864, s. 14; Teuber III, 449, 469–470, 873 [Wagnerův dopis L.]; C. F. Glasenapp: Das Leben R. Wagners in 6 Büchern, I, Leipzig 1894, s. 139–140, 402; A. Čech: Z mých di­vadelních pamětí, [1903], s. 32; W. Bennecke: Das Hoftheater in Kassel von 1814 bis zur Gegenwart, Kassel 1906, s. 89; Bartoš: PD opera; Rosenheim, s. 24; J. Plavec: František Škroup, 1941 [koresp. s Wagnerem]; R. Wagner: Sämtliche Briefe, I, 1830–1842, Leipzig 1967 [zmínka pod jm. Löwe, 1834]; Wagner–Werke–Verzeichnis, vyd. J. Deathri­ge, M. Geck a E. Voss, Mainz ad. 1986, s. 563. • Mendel; Deutsches Bühnen-Lexikon; Eisenberg; Kosch; Ulrich 1997; Kutsch 1997 a dodatky ve sv. VI.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 301–302

Autor: Ludvová, Jitka