Küffelová, Terezie

Terezie
Küffelová
kol. 1786
?
herečka, zpěvačka

Roz. Hölzlová, pravděpodobně mladší sestra M. Hölzla a A. Hölzlové. Od 1802 se uplatnila jako herečka a zpěvačka ve Vlastenském diva­dle. Odtud přešla 1803 do Malostranského di­vadla (které převzali ředitelé StD Guardasoni a Liebich), a setrvala tam až do rozpuštění sou­boru v roce 1811. 8. 1. 1805 se provdala za her­ce a tanečníka Adalberta K. a působila s ním i ve StD v malé skupině groteskních tanečníků, kterou vedl G. Brunetti. Zatím není známo, zda se jí podařilo získat angažmá i po roce 1811. Její manžel byl jako představitel vedlejších rolí angažován ve StD až do penzionování 1837. (Tanečnice Küffelová, která působila ve 40. le­tech ve StD, byla patrně Magdalena Küffelová, nemanželská dcera A. Küffela a A. Schmidlo­vé, nar. 1825).

Na scénách Vlastenského divadla zpívala K. mladistvé sopránové role v singspielech, česky např. Matildu ve zpěvohře F. X. Hubera a F. Kauera Hvězdotřpytící děvče v Dobříšských le­sích (1802) a selskou dcerku Rosu ve zpěvohře týchž autorů Železný muž (1803). V německém repertoáru byly jejím oborem mladé milovnice a subrety ve zpěvohrách a veselohrách, např. 1809 služka Wawerl v Kringsteinerově veselo­hře Hanns in Wien (ve vídeňském dialektu), v níž K. sekundovala komikovi V. Svobodovi. 

Prameny a literatura

Archiv hl. města Pra­hy: Matrika oddaných fary u kostela sv. Havla, sign. HV O 7, 18. 1. 1805; matrika narozených fary při kostele sv. Havla, sign. HV N 9, 18. 1. 1806 [naroze­ní syna]; matrika narozených fary u kostela sv. Hav­la, sign. HV N 12, 18. 2. 1825. – Cedule k představe­ní Hvězdotřpytící děvče v Dobříšských lesích, Divadlo u Hybernů 19. 12. 1802, Muzeum hl. města Prahy. – Cedule k představení Hanns in Wien 14. 4. 1809, reprodukce v NMd. • Almanach für Theater und Theaterfreunde [Berlin] auf das Jahr 1807, s. 351; 1808, s. 239; Theateralmanach [Prag] auf das Jahr 1808, s. 15; 1809, s. 18–21; Teuber II, s. 383; V. Petišková: Pantomime – internationale Kunst auf der Bühne des Ständetheaters in Prag in der 1. Hälf­te des 19. Jhs., in: Deutschsprachiges Theater in Prag 2001, s. 228.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 293

Autor: Scherl, Adolf