Krones, Franz Josef

Franz Josef
Krones
24. 2. 1766
Bruntál (Freudenthal)
7. 11. 1839
Eisenstadt, Rakousko
divadelní ředitel, herec

Otec herečky Therese K. (1801 Bruntál–1830 Vídeň). Původně kožešník v Bruntálu. Zde vystupoval 1795–1803 v komických rolích v představeních německého ochotnického spol­ku, jehož hlavním působištěm se od 1798 stala místní zámecká scéna řádu německých rytířů. 1805 opustil živnost i Bruntál a nastoupil pro­fesionální dráhu jako herec a zpěvák (basista). Začal u společnosti K. Flebbeho a přešel k J. Schönfeldovi do městského divadla v Opa­vě, působícího v nově otevřené budově (1805, 1806, 1808), kde 12. 2. 1806 vystoupila v dět­ské roli jeho čtyřletá dcera Therese. Pokračoval v Olomouci za ředitelů Kreutzmayera a Bann­holzera (1806/07, 1812/13), v Brně (1811) a v Jihlavě (1811/12). V letních měsících obvykle sám provozoval malou divadelní společ­nost, která uváděla i hry se zpěvy. Její základ tvořila jeho rodina, včetně dcery. S tímto sou­borem procestoval 1805–21 se střídavým úspě­chem mnoho menších míst východních Čech, Moravy, Uher a Dolních Rakous. Navštívil i Prešpurk [Bratislava], kde Therese vystoupila 1818, a Záhřeb (1820–21). Hostoval třikrát ve Vídni v Theater in der Leopoldstadt (1810, 1816, 1821). Část jeho pouti, 1812–14, snad i 1815, s ním sdílel jako člen souboru i V. Thám. Když byla jeho dcera Therese angažová­na 14. 10. 1821 do Theater in der Leopoldstadt, zanechal K. kočovného podnikání, které mu způsobilo těžkou újmu na zdraví (po omrznutí přišel o obě nohy). Žil u dcery ve Vídni. 

Prameny a literatura

Okr. vlastivědné středisko Bruntál: Divadelní cedule z 12. 7. 1801 k provedení Dittersdorfova singspielu Der neue Guts-Herr oder der Schiffs-Patron; Gedenkbuch der Freundschaft der Therese H. Krones, inv. č. 4494 (1814–22). – SA Brno, fond B 14, sign. 108, č. inv. 4524. • J. Krones: Aus der Jugendzeit der Dem. Kro­nes, von ihrem Vater erzählt, rkp. v Bibliothek des Stadtmuseums Wien, 1827; A. Bäuerle: Th. Krones, Allgemeine Theater-Zeitung [Wien], 24, 1831, s. 5 [nekrolog]; E. Pirchan: Therese K., Die Theaterköni­gin Altwiens, Wien–Leipzig 1942; W. Zettl: Singspiel und Posse im Deutschen Orden, Das Schlosstheater in Freudenthal, Acht Jahrhunderte Deutscher Orden, vyd. K. Wieser, Bad Godesberg 1968, s. 515–534; B. Indra: Po stopách V. Tháma, Vlastivědné listy 7, 1981, č. 1, s. 21–26; M. Zbavitel: Kalendárium dějin divadla v Opavě, Opava 1995.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 289–290

Autor: Scherl, Adolf