Kohout, František

František
Kohout
4. 5. 1858
Hostín u Velvar
po 1913
houslista, skladatel

Studoval na varhanické škole v Praze u F. Z. Skuherského. 1875 se stal houslistou orchestru pražského německého divadla a od 1891/92 jeho ředitelem, s úkolem řešit problémy mezi hráči a komunikovat s vedením divadla. 1913 oslavil [se zpožděním tří let] 35 let práce pro pražské německé divadlo a byl penzionován. Napsal vokální a instrumentální skladby a ně­kolik jevištních prací. Jeho opereta Bandita na námět z venkovského prostředí s jednoduchými líbivými melodiemi měla 1892 ve smíchovské aréně tři reprízy a hrála se 1893 i v Plzni. Jed­noaktovku Stella (dir. skladatel, režie F. Ehrl) s libretem ze soudobého cirkusového prostředí uvedlo 1896 pražské německé divadlo. Drastic­ký námět o vraždě ze žárlivosti je analogií k Leoncavallovým Komediantům. (Při premié­ře byla Stella pro vylehčení dojmu hrána s Of­fenbachovou operetou, při repríze s Mascagni­ho veristickou aktovkou Cavalleria rusticana.) Po obdobné práci L. Grünbergera Die Heim­kehr (1894) představovala Stella další domácí reakci na veristickou operní vlnu, inspirovanou díly Mascagniho a Leoncavalla, a její hudba převzala od svých vzorů i charakteristické ve­ristické rysy. 

Práce pro divadlo

Stella, opera, 1 jedn., t: Mahrberg, 26. 4. 1896 Nové něm. divadlo Praha, ne­vyd.; Bandita (též Babinský), romant. komická ope­reta, 1 jedn., t: Menhard-Litoměřický, 8. 5. 1892 Aréna na Smíchově Praha, rkp. sborník nápěvů v DÚ. – Lit. dále uvádí: O slavnosti máji, opera, 1 jedn., t: Menhard-Litoměřický; Poklad, romant. opera, 3 jedn., t: Šlechta; Ženichové, opera, 3 jedn., t: Macháček.

Prameny a literatura

Theateralmanach [Prag] auf das Jahr 1876, s. 13 [nástup angažmá]; 1893, s. 15; Dalibor 18, 1896, s. 179 [Stella]; Bohe­mia 28. 4. 1896 [Stella]; Hudební věstník 1, 1908, s. 28 [30. výr. činnosti]; E. Rychnovsky, Die Musik 12, sešit červen 1913, s. 374 [Stella]; Dalibor 35, 1912/13, s. 229 [Stella]; Rosenheim, s. 119; A. Špel­da: Dějiny plzeňské opery ve starém divadle 1868–1902, 1950–1954, rkp. v DÚ; E. Hermanno­vá–V. Lébl: Soupis české divadelní tvorby, 1959, s. 64; Společnost pro podporu německé vědy. • Paz­dírek; ČHS.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 273–274

Autor: Ludvová, Jitka