Kníže, František Max

František Max
Kníže
7. 9. 1784
Drahelčice u Berouna
23. 7. 1840
Praha
skladatel

Po roce 1823 druhý manžel Theresy Brunettio­vé (1782 Vídeň–1864 Praha), herečky StD a vdovy po tanečníkovi StD Giacomo Brunettim (1773–1823). K. otec byl ovčákem. Hudbu stu­doval K. v Praze u V. J. Tomáška (1814) a vy­nikl jako kytarista. Řadu let hrál na violu, fa­got a kytaru v orchestru StD v Praze (zazna­menán 1816, 1821, 1838). Od 1833 působil také jako regenschori v několika pražských chrámech. Zemřel náhle v lázních na Žofín­ském ostrově.

Komponoval písně na české a německé texty v obrozeneckém duchu a je autorem návodů ke hře na kytaru a pěveckých cvičení. Upravil operní hudbu z repertoáru StD pro zpěv s kyta­rou a pro sólovou kytaru pro domácí provozo­vání (Rossini: Tankred, Méhul: Joseph und sei­ne Brüder, obojí vyd. M. Berra v Praze). Pro StD psal hudbu k několika pantomimám, její notový materiál se však nezachoval. 1. 12. 1826 měla premiéru jeho jednoaktová „baletní smíšenina s Policinellem“ Der überlistete Alte na libreto pražského tanečníka F. Feigerta, který navrhl choreografii (česky byla hrána 3. 12. jako Přelstěný stařec). Patřil k několika členům orchestru StD, kteří sloužili (často anonymně) svou tvorbou každodennímu pro­vozu divadla. 

Dílo

Soupis uvádí ČHS. 

Prameny a literatura k působení v divadle

Taschenbuch für Schauspieler und Schauspielfreun­de auf das Jahr 1821, [Wien], vyd. Lembert, s. 298; Theateralmanach [Prag] auf das Jahr 1838, s. 7; 1839, s. 7; Prager Zeitung 1840, č. 117; Teuber III, s. 72; J. Debrnov: F. K., Dalibor 1885, s. 423; Z. Němec: Weberova pražská léta, 1944; DČD II; Laiske: Dramaturgie. • ČHS.


Vznik: 2006
Zdroj: Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století, ed. J. Ludvová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2006, s. 271

Autor: Ludvová, Jitka