Soubor písní a tanců střední skupiny vojsk

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Verze z 23. 1. 2017, 10:56; Conversion script (diskuse)

(rozdíl) ← Starší verze | Approved revision (rozdíl) | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Soubor písní a tanců střední skupiny vojsk
sdružení


Po okupaci ČSSR Sovětskou armádou v srpnu 1968 byl 1969 zřízen v době tzv. normalizace sovětský vojenský umělecký soubor; vystupoval ve městech, na venkově, v továrnách a v čsl. vojenských posádkách. Repertoár tvořily lidové písně a tance národů SSSR i lidové tance z Čech, Moravy a Slovenska. Hlavním choreografem byl Lev Kulikov. Soubor zanikl s odsunem sovětských vojsk z České republiky 1992.
Vznik: 2001