Pokorný, Jaroslav: Porovnání verzí

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání
m
m
Řádka 37: Řádka 37:
 
Po 1948 se '''P. '''stal jedním z hlavních ideologů, prosazujících direktivní uplatňování stranické politiky v kultuře. Témata jeho statí se opakovala a prolínala, vycházela z úkolů vytyčených na sjezdech, konferencích či stranických plénech. Stěžejní články psal do časopisů ''Divadlo ''a ''Otázky divadla a filmu''. Řešení problémů českého divadelnictví viděl v jeho důsledné centralizaci, která zajistí stejnou uměleckou úroveň všech divadel v republice. Požadoval možnost autoritativně přesouvat herce a režiséry na jiná pracoviště s cílem posílit tamní uměleckou úroveň, a zejména plánovat divadelní tvorbu zadáváním témat, která by zpracovali dramatici jednotlivých regionů v návaznosti na místní specifika. Dramaturgie pro '''P.''' představovala základní ideologický nástroj, který má divadlům určovat repertoár a dramatikům témata a způsob tvorby. Stavěl se skepticky k uvádění zahraničních děl, včetně té části sovětské dramatiky, která u diváků nenacházela kladný ohlas, a doporučoval orientaci na současnou českou tvorbu, v níž postrádal reakci na válečné a poválečné události. Specifický problém viděl ve zpěvoherní dramaturgii, opakovaně kritizoval uvádění operní a operetní tvorby (považoval ji za buržoazně úpadkovou). Publicisticky se vyjadřoval i k praktickým tématům divadelního provozu. Často vedl polemiky (např. s F. Tetauerem, M. Ruttem, J. Kopeckým, O. Vočadlem), které končily i soudními žalobami. Psal útočné kritiky zejména na adresu režisérů, které vzhledem k jeho postavení mohly být pro dotyčné profesně i existenčně nebezpečné (např. konferenční referát ''Divadlo a doba ''[1958], v němž kritizoval Krejčovo nové vedení činohry Národního divadla, jeho dramaturgii a především režijní práce A. Radoka). 1955 se v teoretické studii ''Postavení režie ''vrátil k jednomu z kardinálních témat ''Složek divadelního výrazu'' a všímal si problematiky postavení režiséra v rámci inscenačního celku v jednotlivých historických epochách (od absence v antickém divadle po absolutní svrchovanost v první polovině 20. století), poukazoval na zápasy mezi režisérským a hereckým divadlem či formalistickým a realistickým divadlem a vymezoval režii, inspirován koncepcí K. S. Stanislavského, postavení jednotícího a organizujícího prvku ve složité inscenační struktuře. Stať rehabilitovala funkci režie v době, která režisérovi dovolovala pouze sloužit dramatikovi bez nároku na vlastní tvůrčí invenci.
 
Po 1948 se '''P. '''stal jedním z hlavních ideologů, prosazujících direktivní uplatňování stranické politiky v kultuře. Témata jeho statí se opakovala a prolínala, vycházela z úkolů vytyčených na sjezdech, konferencích či stranických plénech. Stěžejní články psal do časopisů ''Divadlo ''a ''Otázky divadla a filmu''. Řešení problémů českého divadelnictví viděl v jeho důsledné centralizaci, která zajistí stejnou uměleckou úroveň všech divadel v republice. Požadoval možnost autoritativně přesouvat herce a režiséry na jiná pracoviště s cílem posílit tamní uměleckou úroveň, a zejména plánovat divadelní tvorbu zadáváním témat, která by zpracovali dramatici jednotlivých regionů v návaznosti na místní specifika. Dramaturgie pro '''P.''' představovala základní ideologický nástroj, který má divadlům určovat repertoár a dramatikům témata a způsob tvorby. Stavěl se skepticky k uvádění zahraničních děl, včetně té části sovětské dramatiky, která u diváků nenacházela kladný ohlas, a doporučoval orientaci na současnou českou tvorbu, v níž postrádal reakci na válečné a poválečné události. Specifický problém viděl ve zpěvoherní dramaturgii, opakovaně kritizoval uvádění operní a operetní tvorby (považoval ji za buržoazně úpadkovou). Publicisticky se vyjadřoval i k praktickým tématům divadelního provozu. Často vedl polemiky (např. s F. Tetauerem, M. Ruttem, J. Kopeckým, O. Vočadlem), které končily i soudními žalobami. Psal útočné kritiky zejména na adresu režisérů, které vzhledem k jeho postavení mohly být pro dotyčné profesně i existenčně nebezpečné (např. konferenční referát ''Divadlo a doba ''[1958], v němž kritizoval Krejčovo nové vedení činohry Národního divadla, jeho dramaturgii a především režijní práce A. Radoka). 1955 se v teoretické studii ''Postavení režie ''vrátil k jednomu z kardinálních témat ''Složek divadelního výrazu'' a všímal si problematiky postavení režiséra v rámci inscenačního celku v jednotlivých historických epochách (od absence v antickém divadle po absolutní svrchovanost v první polovině 20. století), poukazoval na zápasy mezi režisérským a hereckým divadlem či formalistickým a realistickým divadlem a vymezoval režii, inspirován koncepcí K. S. Stanislavského, postavení jednotícího a organizujícího prvku ve složité inscenační struktuře. Stať rehabilitovala funkci režie v době, která režisérovi dovolovala pouze sloužit dramatikovi bez nároku na vlastní tvůrčí invenci.
  
V průběhu 50. let se '''P. '''postupně odkláněl od dogmatických názorů, distancoval se od primitivně pojímaných zásad  skladby repertoáru, administrativního prosazování jednostranných názorů a neoprávněného zavrhování některých avantgardních směrů, reprezentovaných např. v sovětském divadle V. E. Mejercholdem a A. J. Tairovem a v českém divadle výtvarníky J. Čapkem, B. Feuersteinem a F. Zelenkou. Po odchodu z kulturně-politických funkcí zůstal jen občasným glosátorem divadelního života.
+
V průběhu 50. let se '''P. '''postupně odkláněl od dogmatických názorů, distancoval se od primitivně pojímaných zásad skladby repertoáru, administrativního prosazování jednostranných názorů a neoprávněného zavrhování některých avantgardních směrů, reprezentovaných např. v sovětském divadle V. E. Mejercholdem a A. J. Tairovem a v českém divadle výtvarníky J. Čapkem, B. Feuersteinem a F. Zelenkou. Po odchodu z kulturně-politických funkcí zůstal jen občasným glosátorem divadelního života.
  
 
Ke svým teoretickým východiskům se vrátil na začátku 70. let na stránkách edice ''Prolegomena scénografické encyklopedie'', vedené jeho někdejším kolegou M. Kouřilem. '''P. '''statě – pokusy o encyklopedická hesla (divadlo, inscenace, drama) byly zbaveny dřívějších vypjatých ideologických postojů, autor vystupoval především jako pozitivista, opírající se o důkladné znalosti faktografie z dějin světového divadla. Ve stěžejní práci ''Situace a poslání české divadelní vědy ''(1971), publikované původně již 1958 v časopisu ''Divadlo'', zastával názor, že divadelní věda by neměla pouze vykládat jednotlivá díla, tvorbu umělců a ansámblů, ale zkoumat zákony, jimiž se řídí proces vzniku inscenace, a registrovat i ohlas ve společnosti. Tomuto úkolu měla sloužit i divadelní kritika.
 
Ke svým teoretickým východiskům se vrátil na začátku 70. let na stránkách edice ''Prolegomena scénografické encyklopedie'', vedené jeho někdejším kolegou M. Kouřilem. '''P. '''statě – pokusy o encyklopedická hesla (divadlo, inscenace, drama) byly zbaveny dřívějších vypjatých ideologických postojů, autor vystupoval především jako pozitivista, opírající se o důkladné znalosti faktografie z dějin světového divadla. Ve stěžejní práci ''Situace a poslání české divadelní vědy ''(1971), publikované původně již 1958 v časopisu ''Divadlo'', zastával názor, že divadelní věda by neměla pouze vykládat jednotlivá díla, tvorbu umělců a ansámblů, ale zkoumat zákony, jimiž se řídí proces vzniku inscenace, a registrovat i ohlas ve společnosti. Tomuto úkolu měla sloužit i divadelní kritika.
Řádka 59: Řádka 59:
 
<ee:bibliography_content>JP, pn, rn</ee:bibliography_content>
 
<ee:bibliography_content>JP, pn, rn</ee:bibliography_content>
 
== <ee:bibliography_label>Divadelní texty</ee:bibliography_label> ==
 
== <ee:bibliography_label>Divadelní texty</ee:bibliography_label> ==
<ee:bibliography_content>D ''Plavci'', D 41 1940, rozmnoženo b. d.<br/>D ''Písně Omara pijáka'', Větrník 1942, publikováno 1947 (hudba A. Cerhan)<br/>Úpr.''Jak se Honza učil bát'', Pražské dětské divadlo 1943, rozmnoženo b. d. (dle prózy J. Š. Kubína)<br/>D ''Ejhle, město!'', Obratník 1945 (spolupráce J. Dalík)<br/>Úpr. ''Candida'', Národní divadlo 1946 (dle divadelní hry G. B. Shawa)<br/>D ''Křídový kruh'', Činohra 5. května 1947, i publikováno<br/>D ''Marlin (Pohřběte mrtvé!)'', publikováno 1947, Studio Národního divadla 1948 (hudba J. Hanuš)<br/>Úpr. ''V ukrajinských stepích'', Národní divadlo 1948, rozmnoženo 1952 (dle divadelní hry O. J. Kornijčuka)<br/>D ''Most ''(později hráno též jako ''Most na hranicích''), Divadlo pracujících Zlín 1948, rozmnoženo b. d.<br/>Úpr. ''Kutnohorští havíři'', rozmnoženo 1948, Národní divadlo 1949 (dle divadelní hry J. K. Tyla, spolupráce A. Dvořák)<br/>Dram. ''Jevgenij Oněgin'', Národní divadlo 1949, rozmnoženo b. d. (dle románu A. S. Puškina)<br/>L ''Plameny'', Divadlo J. K. Tyla Plzeň 1956 (hudba J. Hanuš)<br/>L ''Sluha dvou pánů'', Divadlo J. K. Tyla Plzeň 1959 (hudba J. Hanuš)<br/>Úpr. ''Celestina'', Divadlo československé armády 1963, rozmnoženo b. d. (dle divadelní hry F. de Rojase, spolupráce L. Pistorius)<br/>L ''Pochodeň Prométheova'', Národní divadlo 1965 (hudba J. Hanuš)<br/>L (balet) ''Labyrint'', Národní divadlo 1985 (spolupráce J. Hanuš, hudba J. Hanuš) </ee:bibliography_content>
+
<ee:bibliography_content>D ''Plavci'', D 41 1940, rozmnoženo b. d.<br/>D ''Písně Omara pijáka'', Větrník 1942, publikováno 1947 (hudba A. Cerhan)<br/>Úpr. ''Jak se Honza učil bát'', Pražské dětské divadlo 1943, rozmnoženo b. d. (dle prózy J. Š. Kubína)<br/>D ''Ejhle, město!'', Obratník 1945 (spolupráce J. Dalík)<br/>Úpr. ''Candida'', Národní divadlo 1946 (dle divadelní hry G. B. Shawa)<br/>D ''Křídový kruh'', Činohra 5. května 1947, i publikováno<br/>D ''Marlin (Pohřběte mrtvé!)'', publikováno 1947, Studio Národního divadla 1948 (hudba J. Hanuš)<br/>Úpr. ''V ukrajinských stepích'', Národní divadlo 1948, rozmnoženo 1952 (dle divadelní hry O. J. Kornijčuka)<br/>D ''Most ''(později hráno též jako ''Most na hranicích''), Divadlo pracujících Zlín 1948, rozmnoženo b. d.<br/>Úpr. ''Kutnohorští havíři'', rozmnoženo 1948, Národní divadlo 1949 (dle divadelní hry J. K. Tyla, spolupráce A. Dvořák)<br/>Dram. ''Jevgenij Oněgin'', Národní divadlo 1949, rozmnoženo b. d. (dle románu A. S. Puškina)<br/>L ''Plameny'', Divadlo J. K. Tyla Plzeň 1956 (hudba J. Hanuš)<br/>L ''Sluha dvou pánů'', Divadlo J. K. Tyla Plzeň 1959 (hudba J. Hanuš)<br/>Úpr. ''Celestina'', Ústřední divadlo československé armády 1963, rozmnoženo b. d. (dle divadelní hry F. de Rojase, spolupráce L. Pistorius)<br/>L ''Pochodeň Prométheova'', Národní divadlo 1965 (hudba J. Hanuš)<br/>L (balet) ''Labyrint'', Národní divadlo 1985 (spolupráce J. Hanuš, hudba J. Hanuš) </ee:bibliography_content>
 
== <ee:bibliography_label>Teatralia</ee:bibliography_label> ==
 
== <ee:bibliography_label>Teatralia</ee:bibliography_label> ==
 
<ee:bibliography_content>knižní publikace:<br/>''Složky divadelního výrazu'', 1946<br/>''30 let sovětského divadla'', 1947 (spolupráce J. Honzl)<br/>''Přehled dějin světového divadla'', skripta, 1951<br/>''William Shakespeare, jeho doba a divadlo'', skripta, 1952<br/>''Shakespearova doba a divadlo'', 1955, rozšířeno 1958<br/>''Shakespeare in Czechoslovakia'', 1955<br/>''Shakespeares Zeit und das Theater'', Berlín 1959<br/>''Goldoni und das venezianische Theater'', Berlín 1968<br/>''Goldoni a benátské divadlo'', strojopis, [1976] 
 
<ee:bibliography_content>knižní publikace:<br/>''Složky divadelního výrazu'', 1946<br/>''30 let sovětského divadla'', 1947 (spolupráce J. Honzl)<br/>''Přehled dějin světového divadla'', skripta, 1951<br/>''William Shakespeare, jeho doba a divadlo'', skripta, 1952<br/>''Shakespearova doba a divadlo'', 1955, rozšířeno 1958<br/>''Shakespeare in Czechoslovakia'', 1955<br/>''Shakespeares Zeit und das Theater'', Berlín 1959<br/>''Goldoni und das venezianische Theater'', Berlín 1968<br/>''Goldoni a benátské divadlo'', strojopis, [1976] 
Řádka 65: Řádka 65:
 
příspěvky ve sbornících:<br/>Dramatik v divadle, in ''Kdo vytváří divadlo'', 1944, s. 12‒18<br/>Divadelní agentury, in ''Kdo vytváří divadlo'', 1944, s. 57‒61<br/>O nové české drama, in ''Činoherní dramaturgie'', 1949, s. 25‒31<br/>Dramaturgie na teplické konferenci, in ''Činoherní dramaturgie'', 1949, s. 32‒44<br/>K další činnosti dramaturgického odboru DDR, in ''Činoherní dramaturgie'', 1949, s. 44‒55<br/>Relazione del dottor J. Pokorný (Cecoslovacchia), in ''Atti del II. Congresso Internazionale di Storia del teatro'', Venezia 1960, s. 146‒152, 213‒221<br/>Shakespeare na českém jevišti, in ''Shakespeare v hudbě a na našem jevišti'', 1964, s. 107‒126<br/>Trampoty opozičních novinářů, in F. Černý (ed.): ''Theater.'' ''Divadlo'', 1965, s. 53‒60<br/>Pokus o heslo encyklopedie [divadlo], in ''Prolegomena scénografické encyklopedie ''1970, sv. 1, s. 22‒28<br/>Pokus o definici [inscenace], in ''Prolegomena scénografické encyklopedie ''1971, sv. 2, s. 38‒41<br/>Pokus o definici [dramatu], ''Prolegomena scénografické encyklopedie ''1971, sv. 2, s. 62‒66<br/>Burian E. F., ''Prolegomena scénografické encyklopedie ''1971, sv. 3, s. 39‒42<br/>Honzl J., in ''Prolegomena scénografické encyklopedie ''1971, sv. 3, s. 43‒45<br/>Divadelní žánry, in ''Prolegomena scénografické encyklopedie ''1971, sv. 4, s. 90‒97<br/>Struktura a metodika divadelní vědy, in ''Prolegomena scénografické encyklopedie ''1971, sv. 6, s. 37‒39<br/>Vzpomínka na válečné doby, in ''60/Miroslav Kouřil'', 1971, s. 84‒88<br/>O dramatu, in ''Prolegomena scénografické encyklopedie ''1972, sv. 13, s. 80‒85<br/>J. Burian: the Scenography of J. Svoboda, in ''Prolegomena scénografické encyklopedie ''1973, sv. 16, s. 62‒65<br/>Mýtus a skutečnost Machiavelliho v alžbětinském dramatu, in ''Alžbětinské divadlo. Shakespearovi předchůdci'', 1978, s. 233‒246
 
příspěvky ve sbornících:<br/>Dramatik v divadle, in ''Kdo vytváří divadlo'', 1944, s. 12‒18<br/>Divadelní agentury, in ''Kdo vytváří divadlo'', 1944, s. 57‒61<br/>O nové české drama, in ''Činoherní dramaturgie'', 1949, s. 25‒31<br/>Dramaturgie na teplické konferenci, in ''Činoherní dramaturgie'', 1949, s. 32‒44<br/>K další činnosti dramaturgického odboru DDR, in ''Činoherní dramaturgie'', 1949, s. 44‒55<br/>Relazione del dottor J. Pokorný (Cecoslovacchia), in ''Atti del II. Congresso Internazionale di Storia del teatro'', Venezia 1960, s. 146‒152, 213‒221<br/>Shakespeare na českém jevišti, in ''Shakespeare v hudbě a na našem jevišti'', 1964, s. 107‒126<br/>Trampoty opozičních novinářů, in F. Černý (ed.): ''Theater.'' ''Divadlo'', 1965, s. 53‒60<br/>Pokus o heslo encyklopedie [divadlo], in ''Prolegomena scénografické encyklopedie ''1970, sv. 1, s. 22‒28<br/>Pokus o definici [inscenace], in ''Prolegomena scénografické encyklopedie ''1971, sv. 2, s. 38‒41<br/>Pokus o definici [dramatu], ''Prolegomena scénografické encyklopedie ''1971, sv. 2, s. 62‒66<br/>Burian E. F., ''Prolegomena scénografické encyklopedie ''1971, sv. 3, s. 39‒42<br/>Honzl J., in ''Prolegomena scénografické encyklopedie ''1971, sv. 3, s. 43‒45<br/>Divadelní žánry, in ''Prolegomena scénografické encyklopedie ''1971, sv. 4, s. 90‒97<br/>Struktura a metodika divadelní vědy, in ''Prolegomena scénografické encyklopedie ''1971, sv. 6, s. 37‒39<br/>Vzpomínka na válečné doby, in ''60/Miroslav Kouřil'', 1971, s. 84‒88<br/>O dramatu, in ''Prolegomena scénografické encyklopedie ''1972, sv. 13, s. 80‒85<br/>J. Burian: the Scenography of J. Svoboda, in ''Prolegomena scénografické encyklopedie ''1973, sv. 16, s. 62‒65<br/>Mýtus a skutečnost Machiavelliho v alžbětinském dramatu, in ''Alžbětinské divadlo. Shakespearovi předchůdci'', 1978, s. 233‒246
  
příspěvky v časopisech:<br/>Divadelníci a stavovská čest, ''Divadlo a hudba'' 1941/42, č. 8, s. 59‒60<br/>Divadlo a dělba umělecké práce, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 6, s. 10‒11<br/>Problém dětského divadla, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 8, s. 11<br/>Nové pojetí divadla, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 9, s. 12‒13<br/>Drama a divadlo, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 11, s. 10<br/>Divadelní konjunktura, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 20, s. 1‒2<br/>Chceme se bavit!, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 22, s. 6<br/>K teorii překladů, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 24, s. 5‒6<br/>Skleníková kultura, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 28‒29, s. 2‒3, 15<br/>Velkovýroba osobností, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 30‒31, s. 5‒6<br/>Nezdařilá dramaturgie, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 36, s. 4‒6<br/>Režiséři, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 38, s. 2‒3<br/>Divadlo jako organisační problém, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 40, s. 2‒3<br/>Unitaria na cestě ke vkusu, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 42, s. 8<br/>Lidové hry a divadlo, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 44, s. 5‒6<br/>Od Klicpery k Stroupežnickému, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 46, s. 4‒5<br/>Divadelní kritika, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 47, s. 3 + č. 48, s. 1‒3<br/>Reorganisace československého divadelního života, ''Lidová kultura'' 1, 1945, č. 2, s. 3<br/>Reakcionář přichází, ''Lidová kultura'' 1, 1945, č. 23, s. 1<br/>Divadelní krise, ''Lidová kultura'' 1, 1945, č. 24, s. 4<br/>Černá sotňa, ''Lidová kultura'' 1, 1945, č. 25, s. 1<br/>Rytmická výstavba klasické tragedie, ''Otázky divadla a filmu'' 1, 1945/46, s. 225‒233<br/>Klasická tragedie a politika, ''Program divadla práce'' 1, 1945/46, s. 73‒76<br/>Základy marxistické dramaturgie, ''Program divadla práce'' 1, 1945/46, s. 100‒103, 141‒143<br/>These o dramatu, ''Program divadla práce'' 1, 1945/46, s. 145‒151<br/>Ústřední činoherní dramaturgie, ''Divadlo'' 32, 1946, s. 14‒15<br/>Zákulisí divadelní krise, ''Tvorba'' 15, 1946, s. 786<br/>Dvě divadelní, ''Lidová kultura'' 2, 1946, č. 16, s. 6<br/>Divadlo lidové a protilidové, ''Tvorba'' 16, 1947, s. 384‒385<br/>Shylockové proti divadlu, ''Tvorba'' 16, 1947, s. 963‒694<br/>Romeo a Julie na kolchozu, ''Národní divadlo'' 23, 1947/48, s. 222<br/>K současné situaci českého dramatu, ''Otázky divadla a filmu'' 3, 1947/48, s. 1‒16<br/>Staroindická hra o vzpouře, ''Otázky divadla a filmu'' 3, 1947/48, s. 75‒80<br/>Nejbližší dramaturgické problémy, ''Otázky divadla a filmu'' 3, 1947/48, s. 141‒150<br/>Tvůrčí dramaturgie, ''Program D 48 umělecký měsíčník'' 11, 1947/48, s. 370‒371<br/>Poslání dnešního divadla, ''Divadlo'' 34, 1948, s. 69‒72<br/>Další krok k socialistickému divadlu: herecký zákon. Zákon o uměleckých pracovnících, ''Divadlo'' 34, 1948, s. 95‒97<br/>Divadlo a pětiletka, ''Divadlo'' 34, 1948, s. 154‒158<br/>Kam s operetou a jiné otázky, ''Divadelní zápisník'' 3, 1948, s. 30‒37<br/>Reprisa kouzel s divadelními subvencemi, ''Tvorba'' 17, 1948, s. 13‒14<br/>Konec šmeliny s dramaturgií, ''Tvorba'' 17, 1948, s. 178‒179<br/>nesign.: J. Pokorný o své nové hře (rozhovor o hře Marlin), ''Lidová kultura'' 4, 1948, č. 2, s. 8<br/>Kdo je V. Car-Emin, ''Národní divadlo'' 24, 1948/49, č. 2, s. 9<br/>„Maryša“ jako předěl dvou dob, ''Národní divadlo'' 24, 1948/49, č. 3, s. 14‒16<br/>Zakladatel novočeského dramatu, ''Národní divadlo ''24, 1948/49, č. 4, s. 4‒7<br/>Současné české drama, ''Národní divadlo ''24, 1948/49, č. 13, s. 10‒11<br/>J. K. Tyl a české drama, ''Národní divadlo'' 24, 1948/49, č. 19, s. 3‒5<br/>Hra se zpěvy a tanci, ''Národní divadlo'' 24, 1948/49, č. 22, s. 9‒10<br/>K Puškinovu „Oněginu“ na jevišti, ''Národní divadlo'' 24, 1948/49, č. 26, s. 11‒12<br/>Úkoly a perspektivy, ''Otázky divadla a filmu'' 4, 1948/49, s. 1‒9<br/>Propagace našeho divadla v Polsku, ''Otázky divadla a filmu'' 4, 1948/49, s. 44‒45<br/>Bratislavská konference, ''Otázky divadla a filmu'' 4, 1948/49, s. 64‒73<br/>Saudkův Shakespeare, ''Otázky divadla a filmu'' 4, 1948/49, s. 107‒111<br/>Pokroková západní tvorba a naše dramaturgie, ''Otázky divadla a filmu'' 4, 1948/49, s. 112<br/>K dramaturgii. Referát na teplické konferenci DDR a DKP 18. a 19. 6. 1949, ''Otázky divadla a filmu'' 4, 1948/49, s. 126‒141<br/>Dramaturgie na II. celostátní konferenci ROH – Svazu zaměstnanců umělecké a kulturní služby v Bratislavě 19. a 20. 11. 1949, ''Otázky divadla a filmu'' 4, 1948/49, s. 235‒243<br/>Hra o J. Fučíkovi, ''Otázky divadla a filmu'' 4, 1948/49, s. 244<br/>Sofoklův „Oidipús vladař“ (K vydání nového překladu), ''Divadlo'' 1, 1949/50, s. 250‒257<br/>Pokroková západní tvorba a naše dramaturgie, ''Divadlo'' 1, 1949/50, s. 417<br/>A. Kornejčuk, ''Národní divadlo'' 25, 1949/50, č. 1, s. 9         <br/>Na okraj dramatu, ''Národní divadlo'' 25, 1949/50, č. 31, s. 4‒8<br/>Sluha nad pány, ''Národní divadlo'' 25, 1949/50, č. 32, s. 1‒7<br/>Na okraj inscenace. Čeští dudáci, ''Národní divadlo'' 25, 1949/50, č. 40, s. 6‒12<br/>Aischylos nebo Aristofanes, ''Kulturní práce'' 3, 1949, č. 21, s. 2<br/>Odborné školení divadelníků, ''Kulturní práce'' 4, 1950, č. 3, s. 7<br/>K zvýšení theoretického vzdělání divadelníků, ''Kulturní práce'' 4, 1950, č. 4, s. 4 + č. 5, s. 10‒11<br/>K diskusi o usnesení předsednictva KSČ o filmu, ''Kulturní práce'' 4, 1950, č. 18, s. 10‒11 + č. 19, s. 10‒11<br/>K diskusi o divadelním ústavu, ''Kulturní práce'' 4, 1950, č. 23, s. 9‒10<br/>Sluha nad pány, ''Národní divadlo'' 26, 1950/51, č. 1‒2, s. 15‒17<br/>Tvůrce kladného hrdiny, ''Národní divadlo'' 26, 1950/51, č. 3, s. 5‒6<br/>Český básník antického dramatu, ''Národní divadlo'' 26, 1950/51, č. 9‒10, s. 7‒10<br/>Činohra Národního divadla, in Národní divadlo od květnové revoluce. Soupis repertoiru 1945‒1950, ''Národní divadlo'' 26, 1950/51, č. 29‒31, s. VIII‒XII, vydáno jako separát, 1951<br/>Dramaturgický plán je základnou naší práce, ''Práce Národního divadla'' 1, 1950/51, č. 1, s. 1‒3<br/>Články J. V. Stalina o jazykovědě a otázky divadla, ''Sovětské divadlo'' 1, 1951, s. 26‒52 + 130‒173<br/>Na okraj obsahu 4. čísla, ''Sovětské divadlo'' 1, 1951, s. 410‒411<br/>Jirásek – dramatik, ''Národní divadlo'' 27, 1951/52, č. 1, s. 7‒13<br/>MCHAT, ''Národní divadlo'' 27, 1951/52, č. 16, s. 3‒7<br/>K ideovému výkladu „Romea a Julie“. Diskuse, ''Divadlo'' 2, 1951, s. 731‒735<br/>Příklad živého překladatelského umění B. Mathesia, ''Divadlo'' 3, 1952, s. 833‒841<br/>Kapitola z dějin jevištního překladatelství, ''Sovětské divadlo'' 2, 1952, s. 455‒457<br/>These k diskusi (příspěvek na konferenci Proti kosmopolitismu a buržoasnímu nacionalismu, za proletářský internacionalismus a socialistické vlastenectví v divadelním umění), ''Sovětské divadlo'' 2, 1952, s. 615‒638<br/>K divadelní diskusi, ''Literární noviny'' 1, 1952, č. 44, s. 4<br/>S jevištěm ses loučil..., ''Národní divadlo'' 28, 1952/53, č. 20, s. 14‒16 (nekrolog J. Honzla)<br/>K recensi Thomsonova „Aischyla“, ''Divadlo'' 4, 1953, s. 436<br/>Počátky sovětské dramaturgie na scéně Národního divadla, ''Sovětské divadlo'' 3, 1953, s. 560‒579<br/>K Shakespearovi, ''Divadlo'' 5, 1954, s. 189‒203<br/>J. Honzl (14. 5. 1894 – 20. 4. 1953), ''Divadlo'' 5, 1954, s. 428‒433, 540‒547, 647‒651, 713‒718<br/>K české shakespearovské tradici (Padesátiny E. A. Saudka), ''Divadlo'' 5, 1954, s. 934‒941<br/>Ještě k naší shakespearovské tradici, ''Nový život'' 1954, s. 549‒551 (spolupráce F. Tetauer, F. Vrba)<br/>30 let, ''Národní divadlo'' 30, 1954/55, č. 1, s. 20‒21<br/>Kde nás tlačí bota, ''Divadlo'' 6, 1955, s. 1‒9<br/>Postavení režie,''Divadlo'' 6, 1955, s. 173‒179, 250‒257, 365‒380<br/>Divadelní překlady, ''Divadlo'' 6, 1955, s. 558‒560, 637‒644, 712‒714, 799‒801<br/>Mezinárodní konference o divadelní historii 1955, ''Divadlo'' 6, 1955, s. 777‒782<br/>Stratfordské poznámky, ''Divadlo'' 6, 1955, s. 941‒946<br/>K modernímu přetisku klasické divadelní scénografie, ''Divadlo'' 6, 1955, s. 948‒949<br/>Nad repertoárovými plány, ''Divadlo'' 6, 1955, s. 953‒962<br/>Nebožtík Machiavelli aneb nepřekřtívat autory, ''Divadlo'' 6, 1955, s. 1033<br/>První velká divadelní encyklopedie, ''Divadlo'' 6, 1955, s. 1041‒1043<br/>J. Pokorný o své nové knize „Shakespearova doba a divadlo“, ''Knižní novinky'' 1955, č. 16, s. [3]<br/>Goldoniho komedie, ''Krásná literatura ''1955, červenec ‒ srpen, s. 7<br/>Shakespearovy komedie, ''Krásná literatura ''1955, listopad – prosinec, s. 3<br/>N. Machiavelli, ''Krásná literatura ''1956, leden – únor, s. 15<br/>Skutečnost a idea Národního divadla, ''Divadlo'' 7, 1956, s. 5‒14<br/>K současnému dramatu, ''Divadlo'' 7, 1956, s. 300‒309<br/>Poznámky z Londýna, ''Divadlo'' 7, 1956, s. 358‒361, 436‒441<br/>Palladium aneb revoluce, ''Divadlo'' 7, 1956, s. 618‒620<br/>K vydání Vydrovy korespondence, ''Divadlo'' 7, 1956, s. 650‒652<br/>Záběry z Paříže, ''Divadlo'' 7, 1956, s. 781‒788<br/>Babylon podívaných nad Seinou, ''Divadlo'' 7, 1956, s. 836‒843<br/>K vydání Honzlova literárního odkazu, ''Divadlo'' 7, 1956, s. 997<br/>K vývojové situaci našeho národního i Národního divadla, ''Divadlo'' 7, 1956, s. 998‒1002<br/>K brechtovské divadelní estetice, ''Divadlo'' 8, 1957, s. 5‒16 → Doslov, in B. Brecht: ''Matka Kuráž a její děti'', 1957, s. 103‒124<br/>O některých obecných otázkách režie, ''Divadlo'' 8, 1957, s. 193‒201<br/>O divadelním tisku od podlahy, ''Divadlo'' 8, 1957, s. 626‒629<br/>Druhá mezinárodní konference o divadelní historii a divadelním výzkumu, ''Divadlo'' 8, 1957, s. 865‒876<br/>Ještě méně o televisní dramaturgii, ''Divadlo ''8, 1957, s. 891<br/>Naše divadelní avantgarda a Říjnová revoluce, ''Divadlo'' 8, 1957, s. 894‒906<br/>Zahraniční korespondence M. Vočadla, ''Divadlo'' 8, 1957, s. 977‒979<br/>C. Goldoni a jeho dílo, ''Krásná literatura ''1957, červenec – srpen, s. [16]<br/>Situace a poslání české divadelní vědy, ''Divadlo'' 9, 1958, s. 90‒98, 166‒176 → ''Prolegomena scénografické encyklopedie ''1971, sv. 5, s. 111‒126<br/>Divadlo a doba. Referát ze zasedání ústředního výboru Svazu čs. divadelních umělců 30. VI. 1958 v Bratislavě, ''Divadlo'' 9, 1958, s. 454‒471, 546‒550<br/>J. Honzl, ''Divadelní noviny'' 1, 1957/58, č. 12, s. 1‒2<br/>Náš čas – naše divadlo, ''Divadelní noviny'' 1, 1957/58, č. 16, s. 2‒3<br/>Proti povrchnosti, ''Divadelní noviny ''1, 1957/58, č. 18, s. 4<br/>Proti humbuku s neexistující „moderností“ a „experimenty“, ''Divadelní noviny'' 2, 1958/59, č. 9‒10, s. 4<br/>Co je a co není nové, ''Divadelní noviny'' 2, 1958/59, č. 12, s. 4<br/>Odpověď oponentům, ''Divadelní noviny'' 2, 1958/59, č. 14, s. 4 + č. 15, s. 4 (příspěvek do diskuse o původnosti principu Laterny magiky)<br/>Berlín v prosinci 1958, ''Divadlo'' 10, 1959, s. 124‒141, 206‒209<br/>Německé režie F. Zavřela, ''Divadlo'' 10, 1959, s. 460‒469<br/>Sofoklův Oidipus vladař, ''Národní divadlo'' 38, 1962/63, č. 2, s. 4‒5<br/>E. A. Saudek, ''Divadlo'' 14, 1963, č. 7, s. 69‒71<br/>Největší mezinárodní divadelní slovník dokončen, ''Divadlo'' 14, 1963, č. 9, s. 79‒80<br/>Divadelní reorganizace „chirurgickým zásahem“ a divadelní felčařina, ''Divadelní noviny'' 7, 1963/64, č. 10‒11, s. 1, 4 + č. 12, s. 6<br/>Pohlednice z Amsterodamu, ''Divadelní a filmové noviny'' 9, 1965/66, č. 3, s. 7<br/>Líčidlo a duše, ''Divadlo'' 17, 1966, č. 3, s. 57‒61<br/>Italské divadlo 66´´, ''Divadlo'' 17, 1966, č. 5, s. 72‒76<br/>Letní sezóna v Neapoli, ''Divadlo'' 17, 1966, č. 8, s. 77‒79<br/>Elementární divadlo. Letošní rok v Neapoli, ''Divadelní noviny'' 10, 1966/67, č. 25‒26, s. 6<br/>Dopis z Neapole, ''Divadelní noviny'' 11, 1967/68, č. 22, s. 3<br/>Dějiny neapolského divadla, ''Divadelní noviny ''13, 1969/70, č. 12, s. 9<br/>Antická divadla, ''Acta scaenographica'' 11, 1970/71, s. 16‒17, 57‒59, 74‒77, 83‒86, 114‒117<br/>Monografie o J. Svobodovi, ''Acta scaenographica'' 11, 1970/71, s. 80, 98‒99<br/>Sto let benátského divadla,''Interscaena: Acta scaenographica'' 1, 1971, č. 2, [3. strana obálky]<br/>Bertold Brecht: Matka kuráž a její děti, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 1, 1971, s. 40<br/>Francouzský sborník o divadelním prostoru, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 1, 1971, č. 3, [3. strana obálky]<br/>Candide, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 1, 1971, s. 59‒60<br/>Gorkého „Na dně“ v Činoherním klubu, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 2, 1972, s. 24<br/>Kongres Mezinárodního ústavu pro divadelní bádání, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 2, 1972, č. 1, [3. a 4. strana obálky]<br/>Othello v Tylově divadle, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 2, 1972, s. 62‒63<br/>Desátý kurs divadelních dějin v Benátkách, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 2, 1972, s. 123‒124<br/>Krize, kontradikce a konflikt v dnešní společnosti a divadle, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 3, 1973, s. 25‒27<br/>Shakespearovské dny ve Výmaru 1973, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 3, 1973, s. 47‒48<br/>1000 let japonského divadla, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 3, 1973, s. 65‒67<br/>Molièrovský kurs v Benátkách, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 3, 1973, s. 119‒120<br/>Shakespearovské dny v NDR, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 4, 1974, s. 99‒100
+
příspěvky v časopisech:<br/>Divadelníci a stavovská čest, ''Divadlo a hudba'' 1941/42, č. 8, s. 59‒60<br/>Divadlo a dělba umělecké práce, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 6, s. 10‒11<br/>Problém dětského divadla, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 8, s. 11<br/>Nové pojetí divadla, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 9, s. 12‒13<br/>Drama a divadlo, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 11, s. 10<br/>Divadelní konjunktura, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 20, s. 1‒2<br/>Chceme se bavit!, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 22, s. 6<br/>K teorii překladů, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 24, s. 5‒6<br/>Skleníková kultura, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 28‒29, s. 2‒3, 15<br/>Velkovýroba osobností, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 30‒31, s. 5‒6<br/>Nezdařilá dramaturgie, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 36, s. 4‒6<br/>Režiséři, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 38, s. 2‒3<br/>Divadlo jako organisační problém, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 40, s. 2‒3<br/>Unitaria na cestě ke vkusu, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 42, s. 8<br/>Lidové hry a divadlo, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 44, s. 5‒6<br/>Od Klicpery k Stroupežnickému, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 46, s. 4‒5<br/>Divadelní kritika, ''Praha v týdnu'' 3, 1942, č. 47, s. 3 + č. 48, s. 1‒3<br/>Reorganisace československého divadelního života, ''Lidová kultura'' 1, 1945, č. 2, s. 3<br/>Reakcionář přichází, ''Lidová kultura'' 1, 1945, č. 23, s. 1<br/>Divadelní krise, ''Lidová kultura'' 1, 1945, č. 24, s. 4<br/>Černá sotňa, ''Lidová kultura'' 1, 1945, č. 25, s. 1<br/>Rytmická výstavba klasické tragedie, ''Otázky divadla a filmu'' 1, 1945/46, s. 225‒233<br/>Klasická tragedie a politika, ''Program divadla práce'' 1, 1945/46, s. 73‒76<br/>Základy marxistické dramaturgie, ''Program divadla práce'' 1, 1945/46, s. 100‒103, 141‒143<br/>These o dramatu, ''Program divadla práce'' 1, 1945/46, s. 145‒151<br/>Ústřední činoherní dramaturgie, ''Divadlo'' 32, 1946, s. 14‒15<br/>Zákulisí divadelní krise, ''Tvorba'' 15, 1946, s. 786<br/>Dvě divadelní, ''Lidová kultura'' 2, 1946, č. 16, s. 6<br/>Divadlo lidové a protilidové, ''Tvorba'' 16, 1947, s. 384‒385<br/>Shylockové proti divadlu, ''Tvorba'' 16, 1947, s. 963‒694<br/>Romeo a Julie na kolchozu, ''Národní divadlo'' 23, 1947/48, s. 222<br/>K současné situaci českého dramatu, ''Otázky divadla a filmu'' 3, 1947/48, s. 1‒16<br/>Staroindická hra o vzpouře, ''Otázky divadla a filmu'' 3, 1947/48, s. 75‒80<br/>Nejbližší dramaturgické problémy, ''Otázky divadla a filmu'' 3, 1947/48, s. 141‒150<br/>Tvůrčí dramaturgie, ''Program D 48 umělecký měsíčník'' 11, 1947/48, s. 370‒371<br/>Poslání dnešního divadla, ''Divadlo'' 34, 1948, s. 69‒72<br/>Další krok k socialistickému divadlu: herecký zákon. Zákon o uměleckých pracovnících, ''Divadlo'' 34, 1948, s. 95‒97<br/>Divadlo a pětiletka, ''Divadlo'' 34, 1948, s. 154‒158<br/>Kam s operetou a jiné otázky, ''Divadelní zápisník'' 3, 1948, s. 30‒37<br/>Reprisa kouzel s divadelními subvencemi, ''Tvorba'' 17, 1948, s. 13‒14<br/>Konec šmeliny s dramaturgií, ''Tvorba'' 17, 1948, s. 178‒179<br/>nesign.: J. Pokorný o své nové hře (rozhovor o hře Marlin), ''Lidová kultura'' 4, 1948, č. 2, s. 8<br/>Kdo je V. Car-Emin, ''Národní divadlo'' 24, 1948/49, č. 2, s. 9<br/>„Maryša“ jako předěl dvou dob, ''Národní divadlo'' 24, 1948/49, č. 3, s. 14‒16<br/>Zakladatel novočeského dramatu, ''Národní divadlo ''24, 1948/49, č. 4, s. 4‒7<br/>Současné české drama, ''Národní divadlo ''24, 1948/49, č. 13, s. 10‒11<br/>J. K. Tyl a české drama, ''Národní divadlo'' 24, 1948/49, č. 19, s. 3‒5<br/>Hra se zpěvy a tanci, ''Národní divadlo'' 24, 1948/49, č. 22, s. 9‒10<br/>K Puškinovu „Oněginu“ na jevišti, ''Národní divadlo'' 24, 1948/49, č. 26, s. 11‒12<br/>Úkoly a perspektivy, ''Otázky divadla a filmu'' 4, 1948/49, s. 1‒9<br/>Propagace našeho divadla v Polsku, ''Otázky divadla a filmu'' 4, 1948/49, s. 44‒45<br/>Bratislavská konference, ''Otázky divadla a filmu'' 4, 1948/49, s. 64‒73<br/>Saudkův Shakespeare, ''Otázky divadla a filmu'' 4, 1948/49, s. 107‒111<br/>Pokroková západní tvorba a naše dramaturgie, ''Otázky divadla a filmu'' 4, 1948/49, s. 112<br/>K dramaturgii. Referát na teplické konferenci DDR a DKP 18. a 19. 6. 1949, ''Otázky divadla a filmu'' 4, 1948/49, s. 126‒141<br/>Dramaturgie na II. celostátní konferenci ROH – Svazu zaměstnanců umělecké a kulturní služby v Bratislavě 19. a 20. 11. 1949, ''Otázky divadla a filmu'' 4, 1948/49, s. 235‒243<br/>Hra o J. Fučíkovi, ''Otázky divadla a filmu'' 4, 1948/49, s. 244<br/>Sofoklův „Oidipús vladař“ (K vydání nového překladu), ''Divadlo'' 1, 1949/50, s. 250‒257<br/>Pokroková západní tvorba a naše dramaturgie, ''Divadlo'' 1, 1949/50, s. 417<br/>A. Kornejčuk, ''Národní divadlo'' 25, 1949/50, č. 1, s. 9         <br/>Na okraj dramatu, ''Národní divadlo'' 25, 1949/50, č. 31, s. 4‒8<br/>Sluha nad pány, ''Národní divadlo'' 25, 1949/50, č. 32, s. 1‒7<br/>Na okraj inscenace. Čeští dudáci, ''Národní divadlo'' 25, 1949/50, č. 40, s. 6‒12<br/>Aischylos nebo Aristofanes, ''Kulturní práce'' 3, 1949, č. 21, s. 2<br/>Odborné školení divadelníků, ''Kulturní práce'' 4, 1950, č. 3, s. 7<br/>K zvýšení theoretického vzdělání divadelníků, ''Kulturní práce'' 4, 1950, č. 4, s. 4 + č. 5, s. 10‒11<br/>K diskusi o usnesení předsednictva KSČ o filmu, ''Kulturní práce'' 4, 1950, č. 18, s. 10‒11 + č. 19, s. 10‒11<br/>K diskusi o divadelním ústavu, ''Kulturní práce'' 4, 1950, č. 23, s. 9‒10<br/>Sluha nad pány, ''Národní divadlo'' 26, 1950/51, č. 1‒2, s. 15‒17<br/>Tvůrce kladného hrdiny, ''Národní divadlo'' 26, 1950/51, č. 3, s. 5‒6<br/>Český básník antického dramatu, ''Národní divadlo'' 26, 1950/51, č. 9‒10, s. 7‒10<br/>Činohra Národního divadla, in Národní divadlo od květnové revoluce. Soupis repertoiru 1945‒1950, ''Národní divadlo'' 26, 1950/51, č. 29‒31, s. VIII‒XII, vydáno jako separát, 1951<br/>Dramaturgický plán je základnou naší práce, ''Práce Národního divadla'' 1, 1950/51, č. 1, s. 1‒3<br/>Články J. V. Stalina o jazykovědě a otázky divadla, ''Sovětské divadlo'' 1, 1951, s. 26‒52 + 130‒173<br/>Na okraj obsahu 4. čísla, ''Sovětské divadlo'' 1, 1951, s. 410‒411<br/>Jirásek – dramatik, ''Národní divadlo'' 27, 1951/52, č. 1, s. 7‒13<br/>MCHAT, ''Národní divadlo'' 27, 1951/52, č. 16, s. 3‒7<br/>K ideovému výkladu „Romea a Julie“. Diskuse, ''Divadlo'' 2, 1951, s. 731‒735<br/>Příklad živého překladatelského umění B. Mathesia, ''Divadlo'' 3, 1952, s. 833‒841<br/>Kapitola z dějin jevištního překladatelství, ''Sovětské divadlo'' 2, 1952, s. 455‒457<br/>These k diskusi (příspěvek na konferenci Proti kosmopolitismu a buržoasnímu nacionalismu, za proletářský internacionalismus a socialistické vlastenectví v divadelním umění), ''Sovětské divadlo'' 2, 1952, s. 615‒638<br/>K divadelní diskusi, ''Literární noviny'' 1, 1952, č. 44, s. 4<br/>S jevištěm ses loučil..., ''Národní divadlo'' 28, 1952/53, č. 20, s. 14‒16 (nekrolog J. Honzla)<br/>K recensi Thomsonova „Aischyla“, ''Divadlo'' 4, 1953, s. 436<br/>Počátky sovětské dramaturgie na scéně Národního divadla, ''Sovětské divadlo'' 3, 1953, s. 560‒579<br/>K Shakespearovi, ''Divadlo'' 5, 1954, s. 189‒203<br/>J. Honzl (14. 5. 1894 – 20. 4. 1953), ''Divadlo'' 5, 1954, s. 428‒433, 540‒547, 647‒651, 713‒718<br/>K české shakespearovské tradici (Padesátiny E. A. Saudka), ''Divadlo'' 5, 1954, s. 934‒941<br/>Ještě k naší shakespearovské tradici, ''Nový život'' 1954, s. 549‒551 (spolupráce F. Tetauer, F. Vrba)<br/>30 let, ''Národní divadlo'' 30, 1954/55, č. 1, s. 20‒21<br/>Kde nás tlačí bota, ''Divadlo'' 6, 1955, s. 1‒9<br/>Postavení režie,''Divadlo'' 6, 1955, s. 173‒179, 250‒257, 365‒380<br/>Divadelní překlady, ''Divadlo'' 6, 1955, s. 558‒560, 637‒644, 712‒714, 799‒801<br/>Mezinárodní konference o divadelní historii 1955, ''Divadlo'' 6, 1955, s. 777‒782<br/>Stratfordské poznámky, ''Divadlo'' 6, 1955, s. 941‒946<br/>K modernímu přetisku klasické divadelní scénografie, ''Divadlo'' 6, 1955, s. 948‒949<br/>Nad repertoárovými plány, ''Divadlo'' 6, 1955, s. 953‒962<br/>Nebožtík Machiavelli aneb nepřekřtívat autory, ''Divadlo'' 6, 1955, s. 1033<br/>První velká divadelní encyklopedie, ''Divadlo'' 6, 1955, s. 1041‒1043<br/>J. Pokorný o své nové knize „Shakespearova doba a divadlo“, ''Knižní novinky'' 1955, č. 16, s. [3]<br/>Goldoniho komedie, ''Krásná literatura ''1955, červenec ‒ srpen, s. 7<br/>Shakespearovy komedie, ''Krásná literatura ''1955, listopad – prosinec, s. 3<br/>N. Machiavelli, ''Krásná literatura ''1956, leden – únor, s. 15<br/>Skutečnost a idea Národního divadla, ''Divadlo'' 7, 1956, s. 5‒14<br/>K současnému dramatu, ''Divadlo'' 7, 1956, s. 300‒309<br/>Poznámky z Londýna, ''Divadlo'' 7, 1956, s. 358‒361, 436‒441<br/>Palladium aneb revoluce, ''Divadlo'' 7, 1956, s. 618‒620<br/>K vydání Vydrovy korespondence, ''Divadlo'' 7, 1956, s. 650‒652<br/>Záběry z Paříže, ''Divadlo'' 7, 1956, s. 781‒788<br/>Babylon podívaných nad Seinou, ''Divadlo'' 7, 1956, s. 836‒843<br/>K vydání Honzlova literárního odkazu, ''Divadlo'' 7, 1956, s. 997<br/>K vývojové situaci našeho národního i Národního divadla, ''Divadlo'' 7, 1956, s. 998‒1002<br/>K brechtovské divadelní estetice, ''Divadlo'' 8, 1957, s. 5‒16 → Doslov, in B. Brecht: ''Matka Kuráž a její děti'', 1957, s. 103‒124<br/>O některých obecných otázkách režie, ''Divadlo'' 8, 1957, s. 193‒201<br/>O divadelním tisku od podlahy, ''Divadlo'' 8, 1957, s. 626‒629<br/>Druhá mezinárodní konference o divadelní historii a divadelním výzkumu, ''Divadlo'' 8, 1957, s. 865‒876<br/>Ještě méně o televisní dramaturgii, ''Divadlo ''8, 1957, s. 891<br/>Naše divadelní avantgarda a Říjnová revoluce, ''Divadlo'' 8, 1957, s. 894‒906<br/>Zahraniční korespondence M. Vočadla, ''Divadlo'' 8, 1957, s. 977‒979<br/>C. Goldoni a jeho dílo, ''Krásná literatura ''1957, červenec – srpen, s. [16]<br/>Situace a poslání české divadelní vědy, ''Divadlo'' 9, 1958, s. 90‒98, 166‒176 → ''Prolegomena scénografické encyklopedie ''1971, sv. 5, s. 111‒126<br/>Divadlo a doba. Referát ze zasedání ústředního výboru Svazu čs. divadelních umělců 30. VI. 1958 v Bratislavě, ''Divadlo'' 9, 1958, s. 454‒471, 546‒550<br/>J. Honzl, ''Divadelní noviny'' 1, 1957/58, č. 12, s. 1‒2<br/>Náš čas – naše divadlo, ''Divadelní noviny'' 1, 1957/58, č. 16, s. 2‒3<br/>Proti povrchnosti, ''Divadelní noviny ''1, 1957/58, č. 18, s. 4<br/>Proti humbuku s neexistující „moderností“ a „experimenty“, ''Divadelní noviny'' 2, 1958/59, č. 9‒10, s. 4<br/>Co je a co není nové, ''Divadelní noviny'' 2, 1958/59, č. 12, s. 4<br/>Odpověď oponentům, ''Divadelní noviny'' 2, 1958/59, č. 14, s. 4 + č. 15, s. 4 (příspěvek do diskuse o původnosti principu Laterny magiky)<br/>Berlín v prosinci 1958, ''Divadlo'' 10, 1959, s. 124‒141, 206‒209<br/>Německé režie F. Zavřela, ''Divadlo'' 10, 1959, s. 460‒469<br/>Sofoklův Oidipus vladař, ''Národní divadlo'' 38, 1962/63, č. 2, s. 4‒5<br/>E. A. Saudek, ''Divadlo'' 14, 1963, č. 7, s. 69‒71<br/>Největší mezinárodní divadelní slovník dokončen, ''Divadlo'' 14, 1963, č. 9, s. 79‒80<br/>Divadelní reorganizace „chirurgickým zásahem“ a divadelní felčařina, ''Divadelní noviny'' 7, 1963/64, č. 10‒11, s. 1, 4 + č. 12, s. 6<br/>Pohlednice z Amsterodamu, ''Divadelní a filmové noviny'' 9, 1965/66, č. 3, s. 7<br/>Líčidlo a duše, ''Divadlo'' 17, 1966, č. 3, s. 57‒61<br/>Italské divadlo 66´´, ''Divadlo'' 17, 1966, č. 5, s. 72‒76<br/>Letní sezóna v Neapoli, ''Divadlo'' 17, 1966, č. 8, s. 77‒79<br/>Elementární divadlo. Letošní rok v Neapoli, ''Divadelní noviny'' 10, 1966/67, č. 25‒26, s. 6<br/>Dopis z Neapole, ''Divadelní noviny'' 11, 1967/68, č. 22, s. 3<br/>Dějiny neapolského divadla, ''Divadelní noviny ''13, 1969/70, č. 12, s. 9<br/>Antická divadla, ''Acta scaenographica'' 11, 1970/71, s. 16‒17, 57‒59, 74‒77, 83‒86, 114‒117<br/>Monografie o J. Svobodovi, ''Acta scaenographica'' 11, 1970/71, s. 80, 98‒99<br/>Sto let benátského divadla, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 1, 1971, č. 2, [3. strana obálky]<br/>Bertold Brecht: Matka kuráž a její děti, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 1, 1971, s. 40<br/>Francouzský sborník o divadelním prostoru, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 1, 1971, č. 3, [3. strana obálky]<br/>Candide, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 1, 1971, s. 59‒60<br/>Gorkého „Na dně“ v Činoherním klubu, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 2, 1972, s. 24<br/>Kongres Mezinárodního ústavu pro divadelní bádání, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 2, 1972, č. 1, [3. a 4. strana obálky]<br/>Othello v Tylově divadle, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 2, 1972, s. 62‒63<br/>Desátý kurs divadelních dějin v Benátkách, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 2, 1972, s. 123‒124<br/>Krize, kontradikce a konflikt v dnešní společnosti a divadle, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 3, 1973, s. 25‒27<br/>Shakespearovské dny ve Výmaru 1973, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 3, 1973, s. 47‒48<br/>1000 let japonského divadla, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 3, 1973, s. 65‒67<br/>Molièrovský kurs v Benátkách, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 3, 1973, s. 119‒120<br/>Shakespearovské dny v NDR, ''Interscaena: Acta scaenographica'' 4, 1974, s. 99‒100
  
 
příspěvky v novinách:<br/>Divadlo patří těm, kteří je vytvářejí, ''Rudé právo'' 16. 5. 1945<br/>Poznámka k dnešní dramaturgii. Co mají hrát divadla, ''Rudé právo'' 5. 6. 1945<br/>První kulturní zákon a žáby na prameni, ''Rudé právo'' 10. 6. 1947<br/>O té očistě v kultuře, ''Rudé právo'' 19. 6. 1947<br/>České občanstvo, české divadlo, české drama, ''Rudé právo'' 26. 6. 1947<br/>Právo divadelníkovo a právo kritikovo, ''Svobodné noviny'' 10. 1. 1948<br/>Nová éra československého divadla, ''Svobodné noviny ''19. 3. 1948<br/>Reorganisace divadelního života. K velikonočnímu sjezdu divadelníků, ''Svobodné noviny'' 23. 3. 1948<br/>Divadelní zákon obecenstvu, ''Svobodné noviny ''3. 4. 1948<br/>Co s agenturami?, ''Lidové noviny'' 20. 6. 1948<br/>Novatér jevištního překladatelství, ''Lidové noviny ''14. 7. 1948<br/>Zahraniční možnosti československého divadelnictví, ''Lidové noviny'' 14. + 15. 8. 1948<br/>Divadlo Dálného Východu, ''Lidové noviny'' 5. 9. 1948<br/>Dokument současného divadla, ''Lidové noviny'' 27. 1. 1949<br/>Jevgenij Oněgin na scéně, ''Lidové noviny'' 4. 6. 1949<br/>K zvýšení úrovně divadelní práce, ''Lidové noviny ''29. 9. 1949<br/>Nehájení klasici, ''Lidové noviny'' 27. 6. 1951<br/>Otázky divadla ve světle prací J. V. Stalina o jazykovědě, ''Svobodné noviny'' 8. 2. 1952<br/>Schillerův „Don Carlos“, ''Rudé právo'' 17. 4. 1955<br/>Šmeralův Cyrano, ''Rudé právo'' 30. 12. 1956<br/>Dramatik C. Goldoni, ''Rudé právo'' 25. 2. 1957
 
příspěvky v novinách:<br/>Divadlo patří těm, kteří je vytvářejí, ''Rudé právo'' 16. 5. 1945<br/>Poznámka k dnešní dramaturgii. Co mají hrát divadla, ''Rudé právo'' 5. 6. 1945<br/>První kulturní zákon a žáby na prameni, ''Rudé právo'' 10. 6. 1947<br/>O té očistě v kultuře, ''Rudé právo'' 19. 6. 1947<br/>České občanstvo, české divadlo, české drama, ''Rudé právo'' 26. 6. 1947<br/>Právo divadelníkovo a právo kritikovo, ''Svobodné noviny'' 10. 1. 1948<br/>Nová éra československého divadla, ''Svobodné noviny ''19. 3. 1948<br/>Reorganisace divadelního života. K velikonočnímu sjezdu divadelníků, ''Svobodné noviny'' 23. 3. 1948<br/>Divadelní zákon obecenstvu, ''Svobodné noviny ''3. 4. 1948<br/>Co s agenturami?, ''Lidové noviny'' 20. 6. 1948<br/>Novatér jevištního překladatelství, ''Lidové noviny ''14. 7. 1948<br/>Zahraniční možnosti československého divadelnictví, ''Lidové noviny'' 14. + 15. 8. 1948<br/>Divadlo Dálného Východu, ''Lidové noviny'' 5. 9. 1948<br/>Dokument současného divadla, ''Lidové noviny'' 27. 1. 1949<br/>Jevgenij Oněgin na scéně, ''Lidové noviny'' 4. 6. 1949<br/>K zvýšení úrovně divadelní práce, ''Lidové noviny ''29. 9. 1949<br/>Nehájení klasici, ''Lidové noviny'' 27. 6. 1951<br/>Otázky divadla ve světle prací J. V. Stalina o jazykovědě, ''Svobodné noviny'' 8. 2. 1952<br/>Schillerův „Don Carlos“, ''Rudé právo'' 17. 4. 1955<br/>Šmeralův Cyrano, ''Rudé právo'' 30. 12. 1956<br/>Dramatik C. Goldoni, ''Rudé právo'' 25. 2. 1957
Řádka 91: Řádka 91:
 
ad Křídový kruh:<br/>H. Budínová: Stylistická směs v 5. květnu, ''Kulturní politika'' 2, 1946/47, č. 21, s. 7<br/>L. Fikar: Čínský porculán popraskal, ''Mladá fronta'' 2. 2. 1947<br/>Pp [Věra Popková]: Aktualisujeme, ''Národní osvobození'' 4. 2. 1947<br/>Lin. a V.: Právo proti nespravedlnosti, ''Právo lidu'' 4. 2. 1947<br/>J. H. [J. Hájek]: Stará čínská hra o vítězství spravedlnosti, ''Rudé právo'' 4. 2. 1947 
 
ad Křídový kruh:<br/>H. Budínová: Stylistická směs v 5. květnu, ''Kulturní politika'' 2, 1946/47, č. 21, s. 7<br/>L. Fikar: Čínský porculán popraskal, ''Mladá fronta'' 2. 2. 1947<br/>Pp [Věra Popková]: Aktualisujeme, ''Národní osvobození'' 4. 2. 1947<br/>Lin. a V.: Právo proti nespravedlnosti, ''Právo lidu'' 4. 2. 1947<br/>J. H. [J. Hájek]: Stará čínská hra o vítězství spravedlnosti, ''Rudé právo'' 4. 2. 1947 
  
ad Marlin:<br/>J. Nesvadba: Marlin (Pohřběte mrtvé) ve Studiu ND, ''Národní divadlo'' 23, 1947/48, s. 111‒112<br/>sm [M. Smetana]: Meditace nad revolucí, ''Svobodné noviny'' 27. 1. 1948<br/>Z. Dinter: O mrtvé a živé mezi námi i na jevišti, ''Mladá fronta'' 28. 1. 1948<br/>J. Hájek: „Marlin“ J. Pokorného, ''Rudé právo'' 29. 1. 1948<br/>O. Fencl: Pohřběte mrtvé!, ''Lidová kultura'' 4, 1948, č. 4, s. 4<br/>P. Janoušek: České drama 1945‒1948, ''Divadelní revue'' 11, 2000, č. 4, s. 18 → P. Janoušek a kol.: ''Dějiny české literatury'' ''1945''‒''1989'', díl I., 2007, s. 265‒266<br/>J. Černý: 1948 (České divadlo a společnost v roce 1948'')'',''Divadelní revue'' 15, 2004, č. 4, s. 12 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 164
+
ad Marlin:<br/>J. Nesvadba: Marlin (Pohřběte mrtvé) ve Studiu ND, ''Národní divadlo'' 23, 1947/48, s. 111‒112<br/>sm [M. Smetana]: Meditace nad revolucí, ''Svobodné noviny'' 27. 1. 1948<br/>Z. Dinter: O mrtvé a živé mezi námi i na jevišti, ''Mladá fronta'' 28. 1. 1948<br/>J. Hájek: „Marlin“ J. Pokorného, ''Rudé právo'' 29. 1. 1948<br/>O. Fencl: Pohřběte mrtvé!, ''Lidová kultura'' 4, 1948, č. 4, s. 4<br/>P. Janoušek: České drama 1945‒1948, ''Divadelní revue'' 11, 2000, č. 4, s. 18 → P. Janoušek a kol.: ''Dějiny české literatury'' ''1945''‒''1989'', díl I., 2007, s. 265‒266<br/>J. Černý: 1948 (České divadlo a společnost v roce 1948'')'', ''Divadelní revue'' 15, 2004, č. 4, s. 12 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 164
  
 
ad Most na hranicích:<br/>A. Dvořák: K premiéře Pokorného „Mostu na hranicích“, in ''Most na hranicích'' (program), Městské divadlo Mladá Boleslav 1948<br/>jp: Premiéra hry J. Pokorného, ''Lidová demokracie'' 4. 12. 1948<br/>-pk- [P. Kypr]: Most na hranicích, ''My 48'', 1948, č. 48, s. 5<br/>J. Hájek: Skutečnost – jediný učitel, ''Rudé právo'' 23. 2. 1949<br/>eas [E. A. Saudek]: Pokorného Most na hranicích, ''Lidové noviny'' 11. 3. 1949<br/>pop [O. Popp]: Pokorného hra o dělnících, ''Mladá fronta'' 15. 3. 1949<br/>J. Černý: 1948 (České divadlo a společnost v roce 1948'')'', ''Divadelní revue'' 15, 2004, č. 4, s. 25 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 190
 
ad Most na hranicích:<br/>A. Dvořák: K premiéře Pokorného „Mostu na hranicích“, in ''Most na hranicích'' (program), Městské divadlo Mladá Boleslav 1948<br/>jp: Premiéra hry J. Pokorného, ''Lidová demokracie'' 4. 12. 1948<br/>-pk- [P. Kypr]: Most na hranicích, ''My 48'', 1948, č. 48, s. 5<br/>J. Hájek: Skutečnost – jediný učitel, ''Rudé právo'' 23. 2. 1949<br/>eas [E. A. Saudek]: Pokorného Most na hranicích, ''Lidové noviny'' 11. 3. 1949<br/>pop [O. Popp]: Pokorného hra o dělnících, ''Mladá fronta'' 15. 3. 1949<br/>J. Černý: 1948 (České divadlo a společnost v roce 1948'')'', ''Divadelní revue'' 15, 2004, č. 4, s. 25 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 190
Řádka 97: Řádka 97:
 
ad Jevgenij Oněgin (dramatizace):<br/>H. Budínová: Eugen Oněgin dramatisovaný, ''Kulturní politika'' 4, 1949, č. 24, s. 8 
 
ad Jevgenij Oněgin (dramatizace):<br/>H. Budínová: Eugen Oněgin dramatisovaný, ''Kulturní politika'' 4, 1949, č. 24, s. 8 
  
ad Oidipus vladař (překlad):<br/>M. Kačer: Nový překlad Oidipa, ''Lidové noviny'' 6. 9. 1950<br/>V. Šrámek: Oidipús vladař na libereckém jevišti, ''Divadlo'' 6, 1955, s. 907‒908<br/>S. Machonin: Ztracená příležitost?, ''Literární noviny'' 12, 1963, č. 5, s. 5 → ''Šance divadla'', 2005, s. 10‒12<br/>J. Černý: Sofoklés v pravý čas, ''Divadelní noviny'' 12, 1968/69, č. 13, s. 9<br/>H. Suchařípová: Vladař, ''Divadelní noviny'' 5, 1996, č. 7, s. 4<br/>E. Stehlíková: Zpráva pro Václava (o Krobotově inscenaci Oidipa), ''Kritická příloha Revolver revue'' 1996, č. 6, s. 94
+
ad Oidipus vladař (překlad):<br/>M. Kačer: Nový překlad Oidipa, ''Lidové noviny'' 6. 9. 1950<br/>V. Šrámek: Oidipús vladař na libereckém jevišti, ''Divadlo'' 6, 1955, s. 907‒908<br/>S. Machonin: Ztracená příležitost?, ''Literární noviny'' 12, 1963, č. 5, s. 5 → ''Šance divadla'', 2005, s. 10‒12<br/>J. Černý: Sofoklés v pravý čas, ''Divadelní noviny'' 12, 1968/69, č. 13, s. 9<br/>H. Suchařípová: Vladař, ''Divadelní noviny'' 5, 1996, č. 7, s. 4<br/>E. Stehlíková: Zpráva pro Václava (o Krobotově inscenaci Oidipa), ''Kritická příloha Revolver Revue'' 1996, č. 6, s. 94
  
 
ad Poprask na laguně (překlad):<br/>J. Pecháček: Goldoniho vyznání lásky italskému lidu, ''Divadlo'' 6, 1955, č. 3, s. 223<br/>(mik) [M. Křovák]: Goldoni v současném rouše, ''Lidová demokracie'' 18. 7. 1973 
 
ad Poprask na laguně (překlad):<br/>J. Pecháček: Goldoniho vyznání lásky italskému lidu, ''Divadlo'' 6, 1955, č. 3, s. 223<br/>(mik) [M. Křovák]: Goldoni v současném rouše, ''Lidová demokracie'' 18. 7. 1973 
Řádka 107: Řádka 107:
 
ad Pochodeň Prométheova:<br/>Z. Candra: Mýtus o Prométheovi jako opera, ''Práce ''7. 5. 1965<br/>J. Brožovská: ''Prométheus na rozcestí'', ''Mladá fronta'' 20. 5. 1965<br/>I. Jirko: Nová česká opera, ''Plamen'' 7, 1965, č. 6, s. 170‒171<br/>I. Jirko: Poselství J. Hanuše, ''Hudební rozhledy'' 18, 1965, s. 456‒457<br/>J. Volek: Nový Prométheus, ''Kulturní tvorba'' 3, 1965, č. 19, s. 12 
 
ad Pochodeň Prométheova:<br/>Z. Candra: Mýtus o Prométheovi jako opera, ''Práce ''7. 5. 1965<br/>J. Brožovská: ''Prométheus na rozcestí'', ''Mladá fronta'' 20. 5. 1965<br/>I. Jirko: Nová česká opera, ''Plamen'' 7, 1965, č. 6, s. 170‒171<br/>I. Jirko: Poselství J. Hanuše, ''Hudební rozhledy'' 18, 1965, s. 456‒457<br/>J. Volek: Nový Prométheus, ''Kulturní tvorba'' 3, 1965, č. 19, s. 12 
  
ad Náměstíčko (překlad):<br/>(sk): Veselé náměstíčko, ''Lidová demokracie'' 9. 3. 1967<br/>J. Pömerl: České divadlo na rozcestí (1945‒1948), in ''Česká divadelní kultura 1945''‒''1989 v datech a souvislostech'', 1995, s. 22, 26, 31, 33<br/>E. Šormová: Socialistický realismus – kulminace a rozpad (1948‒1956), in ''Česká divadelní kultura 1945''‒''1989 v datech a souvislostech'', 1995, s. 36, 42‒43, 47‒48<br/>J. Pömerl: Divadlo v době politického „tání“ (1956‒1962), in ''Česká divadelní kultura 1945''‒''1989 v datech a souvislostech'', 1995, s. 51, 56<br/>A. Kusák: ''Kultura a politika v Československu'' ''1945-1956'', 1998, s. 273, 341‒342<br/>E. Stehlíková: Scénický překlad antických dramat, in ''Otázky divadla a filmu''. ''Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity''. ''Q2'', Brno 1999, s. 12‒14, 16‒17, 19‒20<br/>J. Knapík – E. Šormová: „Tato publikace je jedním slovem škodlivá“, ''Divadelní revue'' 11, 2000, č. 3, s. 88‒91<br/>J. Černý: 1952 (České divadlo a společnost v roce 1952'')'', ''Divadelní revue'' 12, 2001, č. 2, s. 4‒5 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 323‒326<br/>J. Černý: 1954 (České divadlo a společnost v roce 1954'')'', ''Divadelní revue'' 13, 2002, č. 2, s. 13‒14, 16 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 413‒415, 418<br/>J. Černý: 1955 (České divadlo a společnost v roce 1955'')'', ''Divadelní revue'' 13, 2002, č. 4, s. 21 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 431<br/>J. Černý: 1945 (České divadlo a společnost v roce 1945'')'', ''Divadelní revue'' 14, 2003, č. 2, s. 6 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 16‒17<br/>J. Černý: 1948 (České divadlo a společnost v roce 1948'')'', ''Divadelní revue'' 15, 2004, č. 4, s. 5‒6, 9 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 149‒150, 157<br/>J. Knapík: ''Únor a kultura. Sovětizace české kultury 1948''‒''1950'', 2004, s. 42, 44, 286<br/>F. Černý: ''Za divadlem starým i novým'', 2005, s. 137‒141<br/>V. Just: ''Divadlo v totalitním systému''. ''Příběh českého divadla (1945''‒''1989) nejen v datech a souvislostech'', 2010, s. 37, 40, 55, 58‒59, 66, 73, 84, 88<br/>E. Poláčková: Český překlad antických her: Quo vadis?, ''Theatralia'' 15, 2012, č. 1, s. 143
+
ad Náměstíčko (překlad):<br/>(sk): Veselé náměstíčko, ''Lidová demokracie'' 9. 3. 1967
  
slovníky a encyklopedie:<br/>J. Kunc: ''Slovník českých spisovatelů beletristů 1945''–''1956'', 1957 <br/>R. Havel – J. Opelík a kol.: ''Slovník českých spisovatelů'', 1964 <br/>V. Procházka (ed.): ''Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců divadel Vlastenského, Stavovského, Prozatímního a Národního'', 1988 <br/>P. Janoušek a kol.: ''Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2. M''–''Ž'', 1998<br/>J. Tomeš a kol.: ''Český biografický slovník XX. století. II. díl. K''–''P'', 1999<br/>V. Forst a kol.: ''Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 3/II. P–Ř'', 2000<br/>Slovník české literatury po roce 1945 [online], URL: ''[http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=954 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=954]''<br/>Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945. Osobnosti [online], URL: ''[http://www.obecprekladatelu.cz/_ftp/DUP/P/PokornyJaroslav.htm http://www.obecprekladatelu.cz/_ftp/DUP/P/PokornyJaroslav.htm]''</ee:bibliography_content>
+
J. Pömerl: České divadlo na rozcestí (1945‒1948), in ''Česká divadelní kultura 1945''‒''1989 v datech a souvislostech'', 1995, s. 22, 26, 31, 33<br/>E. Šormová: Socialistický realismus – kulminace a rozpad (1948‒1956), in ''Česká divadelní kultura 1945''‒''1989 v datech a souvislostech'', 1995, s. 36, 42‒43, 47‒48<br/>J. Pömerl: Divadlo v době politického „tání“ (1956‒1962), in ''Česká divadelní kultura 1945''‒''1989 v datech a souvislostech'', 1995, s. 51, 56<br/>A. Kusák: ''Kultura a politika v Československu'' ''1945''‒''1956'', 1998, s. 273, 341‒342<br/>E. Stehlíková: Scénický překlad antických dramat, in ''Otázky divadla a filmu''. ''Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity''. ''Q2'', Brno 1999, s. 12‒14, 16‒17, 19‒20<br/>J. Knapík – E. Šormová: „Tato publikace je jedním slovem škodlivá“, ''Divadelní revue'' 11, 2000, č. 3, s. 88‒91<br/>J. Černý: 1952 (České divadlo a společnost v roce 1952'')'', ''Divadelní revue'' 12, 2001, č. 2, s. 4‒5 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 323‒326<br/>J. Černý: 1954 (České divadlo a společnost v roce 1954'')'', ''Divadelní revue'' 13, 2002, č. 2, s. 13‒14, 16 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 413‒415, 418<br/>J. Černý: 1955 (České divadlo a společnost v roce 1955'')'', ''Divadelní revue'' 13, 2002, č. 4, s. 21 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 431<br/>J. Černý: 1945 (České divadlo a společnost v roce 1945'')'', ''Divadelní revue'' 14, 2003, č. 2, s. 6 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 16‒17<br/>J. Černý: 1948 (České divadlo a společnost v roce 1948'')'', ''Divadelní revue'' 15, 2004, č. 4, s. 5‒6, 9 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 149‒150, 157<br/>J. Knapík: ''Únor a kultura. Sovětizace české kultury 1948''‒''1950'', 2004, s. 42, 44, 286<br/>F. Černý: ''Za divadlem starým i novým'', 2005, s. 137‒141<br/>V. Just: ''Divadlo v totalitním systému''. ''Příběh českého divadla (1945''‒''1989) nejen v datech a souvislostech'', 2010, s. 37, 40, 55, 58‒59, 66, 73, 84, 88<br/>E. Poláčková: Český překlad antických her: Quo vadis?, ''Theatralia'' 15, 2012, č. 1, s. 143
 +
 
 +
slovníky a encyklopedie:<br/>J. Kunc: ''Slovník českých spisovatelů beletristů 1945''–''1956'', 1957 <br/>R. Havel – J. Opelík a kol.: ''Slovník českých spisovatelů'', 1964 <br/>V. Procházka (ed.): ''Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců divadel Vlastenského, Stavovského, Prozatímního a Národního'', 1988 <br/>P. Janoušek a kol.: ''Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2. M''–''Ž'', 1998<br/>J. Tomeš a kol.: ''Český biografický slovník XX. století. II. díl. K''–''P'', 1999<br/>V. Forst a kol.: ''Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 3/II. P–Ř'', 2000<br/>Slovník české literatury po roce 1945 [online], URL: ''[http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=954 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=954]''<br/>Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945. Osobnosti [online], URL: ''[http://www.obecprekladatelu.cz/_ftp/DUP/P/PokornyJaroslav.htm http://databaze.obecprekladatelu.cz/dup02.htm]''</ee:bibliography_content>
 
</ee:bibliography>
 
</ee:bibliography>
 
<div class="chronology"><ee:chronology>
 
<div class="chronology"><ee:chronology>

Verze z 6. 12. 2016, 12:50

Jaroslav Pokorný na civilní fotografii, 1959, fotograf neuveden. Rodinný archiv Ivana Pokorného (syna J. Pokorného).
Jaroslav Pokorný
* 13. 11. 1920 Praha (CZ)
23. 9. 1983 Praha (CZ)
dramatik, překladatel, libretista, divadelní historik, teoretik, kritik, dramaturg, divadelní pedagog

Teatrolog, překladatel, dramaturg a dramatik, spoluurčující z pozice vlivného stranického ideologa směřování a organizaci českého divadelnictví po druhé světové válce. Trvalejší hodnotu než teoretické a historické studie i původní dramatická tvorba mají jeho překlady (zejména díla C. Goldoniho). Významný byl jeho autorský i redakční podíl na heslech českých osobností v italské divadelní encyklopedii Enciclopedia dello spettacolo.

Nyní jsou zobrazeny pouze částečné informace. Úplné heslo bude viditelné až po přihlášení.