Pokorný, Jaroslav: Porovnání verzí

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání
m
m
Řádka 31: Řádka 31:
 
'''P. '''byl jednou z klíčových osobností, jež formovala poválečné uspořádání a směřování českého divadla. Byl autorsky velice plodný, působil v mnoha divadelních oborech – nejintenzivněji jako teatrolog a kulturní a divadelní pracovník. Věnoval se především teorii (jeho texty však netvoří ucelený systém, nejsou zcela konzistentní, teze si protiřečí), v menší míře historii, okrajově kritice.
 
'''P. '''byl jednou z klíčových osobností, jež formovala poválečné uspořádání a směřování českého divadla. Byl autorsky velice plodný, působil v mnoha divadelních oborech – nejintenzivněji jako teatrolog a kulturní a divadelní pracovník. Věnoval se především teorii (jeho texty však netvoří ucelený systém, nejsou zcela konzistentní, teze si protiřečí), v menší míře historii, okrajově kritice.
  
Publikoval od přelomu 30. a 40. let v periodikách ''Hospodářský kritik'', ''Kulturní práce'', ''Lidová kultura'', ''Praha v týdnu'', ''Listy mladých'', ''Literární noviny'', ''Tvorba'', ''Krásná literatura'', ''Nový život'', v teatrologických časopisech ''Otázky divadla a filmu'', ''Divadlo'', ''Sovětské divadlo'', ''Divadelní noviny ''i v denním tisku. Větší teatrologické studie prezentoval ve sbornících ''Kdo vytváří divadlo'', ''Počátky české marxistické divadelní kritiky'', ''Prolegomena scénografické encyklopedie'', ''60/Miroslav Kouřil'', ''Theater. Divadlo'', ''William Shakespeare v hudbě a na našem jevišti''. Redigoval časopisy ''Lidová kultura'' (1945–48), ''Program divadla Práce'' (1945–46), ''Divadelní magazín'' (1946–47), činoherní řadu časopisu ''Národní divadlo'' (1949–51) a Divadelní knižnici nakladatelství Družstvo Dílo (1946–47). K vydání připravil sborníky ''50 let Moskevského uměleckého divadla'', ''Činoherní dramaturgie'', Jiráskova''Jana Žižku ''(s A. Dvořákem) a dva svazky studií a projevů J. Honzla (''K novému významu umění'' a ''Divadelní a literární podobizny'').
+
Publikoval od přelomu 30. a 40. let v periodikách ''Hospodářský kritik'', ''Kulturní práce'', ''Lidová kultura'', ''Praha v týdnu'', ''Listy mladých'', ''Literární noviny'', ''Tvorba'', ''Krásná literatura'', ''Nový život'', v teatrologických časopisech ''Otázky divadla a filmu'', ''Divadlo'', ''Sovětské divadlo'', ''Divadelní noviny ''i v denním tisku. Větší teatrologické studie prezentoval ve sbornících ''Kdo vytváří divadlo'', ''Počátky české marxistické divadelní kritiky'', ''Prolegomena scénografické encyklopedie'', ''60/Miroslav Kouřil'', ''Theater. Divadlo'', ''William Shakespeare v hudbě a na našem jevišti''. Redigoval časopisy ''Lidová kultura'' (1945–48), ''Program divadla Práce'' (1945–46), ''Divadelní magazín'' (1946–47), činoherní řadu časopisu ''Národní divadlo'' (1949–51) a Divadelní knižnici nakladatelství Družstvo Dílo (1946–47). K vydání připravil sborníky ''50 let Moskevského uměleckého divadla'', ''Činoherní dramaturgie'', Jiráskova ''Jana Žižku ''(s A. Dvořákem) a dva svazky studií a projevů J. Honzla (''K novému významu umění'' a ''Divadelní a literární podobizny'').
  
 
Jako teoretik nejprve, od počátku 40. let, vycházel ze znalostí divadelního prostředí v D 41 a ze strukturalistických prací J. Honzla a J. Veltruského. Články věnované nejrůznějším teoretickým i historickým tématům (divadelní kritika, jevištní překladatelství, režie, dramaturgie, lidové a dětské divadlo apod.), které byly určeny laickému čtenáři, psal 1942 do týdeníku ''Praha v týdnu''. V první publikované odborné práci ''Dramatik v divadle ''(1944) podpořil názor, že divadlo je syntetické umění, ve kterém má režisér právo nakládat s textem jako s tvárným materiálem, a tím se vymezil vůči dlouho kanonizovanému chápání dramatického textu jako vlastního nedotknutelného základu divadla. Ve ''Složkách divadelního výrazu ''(1946) rozvinul tezi, že divadelní inscenace je tvořena pěti rovnoprávnými složkami –  dramatickou (s částí hereckou a režijní), literární, výtvarnou, taneční a hudební –, které vykazují proměnný vztah a hierarchii v rámci jevištní syntézy a to jak v průběhu dějinného vývoje, tak v rámci proměny žánrové a druhové, přičemž autentickou je pouze složka dramatická a ostatní, mající obdobu v samostatných uměních, plní v divadle roli pouze funkční.
 
Jako teoretik nejprve, od počátku 40. let, vycházel ze znalostí divadelního prostředí v D 41 a ze strukturalistických prací J. Honzla a J. Veltruského. Články věnované nejrůznějším teoretickým i historickým tématům (divadelní kritika, jevištní překladatelství, režie, dramaturgie, lidové a dětské divadlo apod.), které byly určeny laickému čtenáři, psal 1942 do týdeníku ''Praha v týdnu''. V první publikované odborné práci ''Dramatik v divadle ''(1944) podpořil názor, že divadlo je syntetické umění, ve kterém má režisér právo nakládat s textem jako s tvárným materiálem, a tím se vymezil vůči dlouho kanonizovanému chápání dramatického textu jako vlastního nedotknutelného základu divadla. Ve ''Složkách divadelního výrazu ''(1946) rozvinul tezi, že divadelní inscenace je tvořena pěti rovnoprávnými složkami –  dramatickou (s částí hereckou a režijní), literární, výtvarnou, taneční a hudební –, které vykazují proměnný vztah a hierarchii v rámci jevištní syntézy a to jak v průběhu dějinného vývoje, tak v rámci proměny žánrové a druhové, přičemž autentickou je pouze složka dramatická a ostatní, mající obdobu v samostatných uměních, plní v divadle roli pouze funkční.
Řádka 73: Řádka 73:
 
<ee:bibliography_content>''Enciclopedia dello spettacolo'', sv. 3‒11, Řím 1956‒1966</ee:bibliography_content>
 
<ee:bibliography_content>''Enciclopedia dello spettacolo'', sv. 3‒11, Řím 1956‒1966</ee:bibliography_content>
 
== <ee:bibliography_label>Uspořádal, vydal a redigoval</ee:bibliography_label> ==
 
== <ee:bibliography_label>Uspořádal, vydal a redigoval</ee:bibliography_label> ==
<ee:bibliography_content>M. Vitruvius Pollio, J. Pollux: ''Antické divadlo'', 1944''<br/>50 let Moskevského uměleckého divadla'', 1948''<br/>Činoherní dramaturgie: Usnesení a projevy'', 1949<br/>A. Jirásek: ''Jan Žižka'', 1950 (spolupráce A. Dvořák)<br/>F. Mehring: ''Stati o dramatu'', 1954<br/>C. Goldoni: ''Komedie. Svazek první'', 1954<br/>C. Goldoni: ''Komedie. Svazek druhý'', 1955<br/>J. Honzl: ''K novému významu umění'', 1956<br/>C. Goldoni: ''Komedie. Svazek třetí'', 1957<br/>J. Honzl: ''Divadelní a literární podobizny'', 1959''<br/>J. Honzl o režii a herectví (České divadlo 1)'', 1979</ee:bibliography_content>
+
<ee:bibliography_content>M. Vitruvius Pollio, J. Pollux: ''Antické divadlo'', 1944<br/>''50 let Moskevského uměleckého divadla'', 1948<br/>''Činoherní dramaturgie: Usnesení a projevy'', 1949<br/>A. Jirásek: ''Jan Žižka'', 1950 (spolupráce A. Dvořák)<br/>F. Mehring: ''Stati o dramatu'', 1954<br/>C. Goldoni: ''Komedie. Svazek první'', 1954<br/>C. Goldoni: ''Komedie. Svazek druhý'', 1955<br/>J. Honzl: ''K novému významu umění'', 1956<br/>C. Goldoni: ''Komedie. Svazek třetí'', 1957<br/>J. Honzl: ''Divadelní a literární podobizny'', 1959<br/>''J. Honzl o režii a herectví (České divadlo 1)'', 1979</ee:bibliography_content>
 
== <ee:bibliography_label>Překlady</ee:bibliography_label> ==
 
== <ee:bibliography_label>Překlady</ee:bibliography_label> ==
 
<ee:bibliography_content>divadelní hry:<br/>E. W. Möller: ''Rotschild vítězí u Waterloo'', Městské divadlo na Královských Vinohradech 1941<br/>A. Gryphius: ''Komedie Křup a křap aneb Absurda comica'', Divadélko ve Smetanově muzeu 1943<br/>Aischylos: ''Spoutaný Prometheus'', D 46 1945, rozmnoženo b. d.<br/>Sofoklés: ''Oidipús vladař'', publikováno 1950 (ukázka pod názvem ''Oidipus král'' publikována ''Otázky divadla a filmu'' 1, 1945/46, s. 220‒224), Severočeské divadlo Liberec 1955<br/>Lope de Vega: ''Ovčí pramen'', Krajské oblastní divadlo Jihlava – Horácké divadlo 1950, publikováno 1952, rozmnoženo 1960 (spolupráce O. Fischer)<br/>C. Goldoni: ''Sluha dvou pánů'', Městské oblastní divadlo Praha-Libeň 1950, i publikováno<br/>T. M. Plautus: ''Komedie o strašidle'', Krajské krušnohorské divadlo Teplice 1951, publikováno 1960<br/>C. Goldoni: ''Poprasky v Chiozze'', rozmnoženo 1953, Krajské oblastní divadlo Šumperk 1954 (pod názvem ''Poprask na laguně''), publikováno 1954 (pod názvem ''Poprask na laguně)''<br/>C. Goldoni: ''Vtipná vdova'', rozmnoženo 1954, i publikováno (pod názvem ''Chytrá vdova''), Krajské oblastní divadlo Hradec Králové 1962 (pod názvem ''Chytrá vdova'')<br/>C. Goldoni: ''Jemnostpanáček markýz'', rozmnoženo 1954, publikováno 1955 (pod názvem ''Jemnostpán markýz'')<br/>C. Goldoni: ''Neotesanci'', rozmnoženo 1954, publikováno 1955 (pod názvem ''Hrubiáni''), Městské oblastní divadlo Mladá Boleslav 1956 (pod názvem ''Čtyři hrubiáni'')<br/>N. Machiavelli: ''Mandragora'', Krajské oblastní divadlo Hradec Králové 1955, i rozmnoženo, publikováno 1956<br/>C. Goldoni: ''Pan Todero Brumla aneb Starý protiva'', rozmnoženo 1956, publikováno 1957, Divadlo na Vinohradech 1972 (pod názvem ''Starý Bručoun Todero'')<br/>C. Goldoni: ''Impresario ze Smyrny'', rozmnoženo 1956, publikováno 1957, Disk 1993<br/>C. Goldoni: ''Benátská vdovička'', Městská divadla pražská 1957, rozmnoženo 1962<br/>P. Calderón de la Barca: ''Zalamejský rychtář'', rozmnoženo 1959, i publikováno, Městské divadlo Příbram 1960<br/>Šúdraka: ''Hliněný vozíček'', publikováno 1959, Disk 1963 (spolupráce I. Fišer) (ukázka publikována ''Otázky divadla a filmu'' 3, 1947/48, s. 65‒74)<br/>C. Goldoni: ''Treperendy'', Realistické divadlo Z. Nejedlého 1961, i rozmnoženo, publikováno 1962<br/>R. Viviani: ''Neapolská noc'', rozmnoženo 1962<br/>R. Viviani: ''Neapolská ulička'', rozmnoženo 1962<br/>R. Viviani: ''Neapolský přístav'', rozmnoženo 1962<br/>J. Nestroy: ''Byt k pronajmutí'', rozmnoženo 1963, Divadlo E. F. Buriana 1980<br/>R. Viviani: ''Vidět Neapol a zemřít'', Městské divadlo Kladno 1963, rozmnoženo 1965<br/>R. Viviani: ''Počestný podvodník'', rozmnoženo 1964, Realistické divadlo Z. Nejedlého 1965<br/>C. Goldoni: ''Řádná holka od vody'', Divadlo J. Průchy Kladno 1964, rozmnoženo 1965 (pod názvem ''Řádná holka'')<br/>anonym: ''Benátčanka'', rozmnoženo 1966<br/>C. Goldoni: ''Náměstíčko'', Realistické divadlo Z. Nejedlého 1967, i rozmnoženo<br/>N. Manzari: ''Salud'', rozmnoženo 1967, Realistické divadlo Z. Nejedlého 1968<br/>R. Thákur: ''Volný tok'', rozmnoženo 1973 (spolupráce M. Singh)<br/>L. Pirandello: ''Sicilská komedie'', Divadlo Vítězného února Hradec Králové 1973, rozmnoženo 1974<br/>I. Shaw: ''Brooklynská idyla'', Divadlo na Vinohradech 1975, i rozmnoženo<br/>J. Arden: ''Tanec seržanta Musgrava'', Divadlo J. Průchy Kladno – Mladá Boleslav 1976<br/>Menandros: ''Morous'', Divadlo J. K. Tyla Plzeň 1979, i rozmnoženo (překlad volně přepracován J. Somešem)''<br/>Zpívající Benátky'', Severočeské divadlo Šumperk 1981<br/>C. Goldoni: ''Paničky a služtičky'', Krajské divadlo Příbram 1983, i rozmnoženo<br/>P. Massinger: ''Nový způsob, jak platit staré dluhy'', publikováno 1985
 
<ee:bibliography_content>divadelní hry:<br/>E. W. Möller: ''Rotschild vítězí u Waterloo'', Městské divadlo na Královských Vinohradech 1941<br/>A. Gryphius: ''Komedie Křup a křap aneb Absurda comica'', Divadélko ve Smetanově muzeu 1943<br/>Aischylos: ''Spoutaný Prometheus'', D 46 1945, rozmnoženo b. d.<br/>Sofoklés: ''Oidipús vladař'', publikováno 1950 (ukázka pod názvem ''Oidipus král'' publikována ''Otázky divadla a filmu'' 1, 1945/46, s. 220‒224), Severočeské divadlo Liberec 1955<br/>Lope de Vega: ''Ovčí pramen'', Krajské oblastní divadlo Jihlava – Horácké divadlo 1950, publikováno 1952, rozmnoženo 1960 (spolupráce O. Fischer)<br/>C. Goldoni: ''Sluha dvou pánů'', Městské oblastní divadlo Praha-Libeň 1950, i publikováno<br/>T. M. Plautus: ''Komedie o strašidle'', Krajské krušnohorské divadlo Teplice 1951, publikováno 1960<br/>C. Goldoni: ''Poprasky v Chiozze'', rozmnoženo 1953, Krajské oblastní divadlo Šumperk 1954 (pod názvem ''Poprask na laguně''), publikováno 1954 (pod názvem ''Poprask na laguně)''<br/>C. Goldoni: ''Vtipná vdova'', rozmnoženo 1954, i publikováno (pod názvem ''Chytrá vdova''), Krajské oblastní divadlo Hradec Králové 1962 (pod názvem ''Chytrá vdova'')<br/>C. Goldoni: ''Jemnostpanáček markýz'', rozmnoženo 1954, publikováno 1955 (pod názvem ''Jemnostpán markýz'')<br/>C. Goldoni: ''Neotesanci'', rozmnoženo 1954, publikováno 1955 (pod názvem ''Hrubiáni''), Městské oblastní divadlo Mladá Boleslav 1956 (pod názvem ''Čtyři hrubiáni'')<br/>N. Machiavelli: ''Mandragora'', Krajské oblastní divadlo Hradec Králové 1955, i rozmnoženo, publikováno 1956<br/>C. Goldoni: ''Pan Todero Brumla aneb Starý protiva'', rozmnoženo 1956, publikováno 1957, Divadlo na Vinohradech 1972 (pod názvem ''Starý Bručoun Todero'')<br/>C. Goldoni: ''Impresario ze Smyrny'', rozmnoženo 1956, publikováno 1957, Disk 1993<br/>C. Goldoni: ''Benátská vdovička'', Městská divadla pražská 1957, rozmnoženo 1962<br/>P. Calderón de la Barca: ''Zalamejský rychtář'', rozmnoženo 1959, i publikováno, Městské divadlo Příbram 1960<br/>Šúdraka: ''Hliněný vozíček'', publikováno 1959, Disk 1963 (spolupráce I. Fišer) (ukázka publikována ''Otázky divadla a filmu'' 3, 1947/48, s. 65‒74)<br/>C. Goldoni: ''Treperendy'', Realistické divadlo Z. Nejedlého 1961, i rozmnoženo, publikováno 1962<br/>R. Viviani: ''Neapolská noc'', rozmnoženo 1962<br/>R. Viviani: ''Neapolská ulička'', rozmnoženo 1962<br/>R. Viviani: ''Neapolský přístav'', rozmnoženo 1962<br/>J. Nestroy: ''Byt k pronajmutí'', rozmnoženo 1963, Divadlo E. F. Buriana 1980<br/>R. Viviani: ''Vidět Neapol a zemřít'', Městské divadlo Kladno 1963, rozmnoženo 1965<br/>R. Viviani: ''Počestný podvodník'', rozmnoženo 1964, Realistické divadlo Z. Nejedlého 1965<br/>C. Goldoni: ''Řádná holka od vody'', Divadlo J. Průchy Kladno 1964, rozmnoženo 1965 (pod názvem ''Řádná holka'')<br/>anonym: ''Benátčanka'', rozmnoženo 1966<br/>C. Goldoni: ''Náměstíčko'', Realistické divadlo Z. Nejedlého 1967, i rozmnoženo<br/>N. Manzari: ''Salud'', rozmnoženo 1967, Realistické divadlo Z. Nejedlého 1968<br/>R. Thákur: ''Volný tok'', rozmnoženo 1973 (spolupráce M. Singh)<br/>L. Pirandello: ''Sicilská komedie'', Divadlo Vítězného února Hradec Králové 1973, rozmnoženo 1974<br/>I. Shaw: ''Brooklynská idyla'', Divadlo na Vinohradech 1975, i rozmnoženo<br/>J. Arden: ''Tanec seržanta Musgrava'', Divadlo J. Průchy Kladno – Mladá Boleslav 1976<br/>Menandros: ''Morous'', Divadlo J. K. Tyla Plzeň 1979, i rozmnoženo (překlad volně přepracován J. Somešem)''<br/>Zpívající Benátky'', Severočeské divadlo Šumperk 1981<br/>C. Goldoni: ''Paničky a služtičky'', Krajské divadlo Příbram 1983, i rozmnoženo<br/>P. Massinger: ''Nový způsob, jak platit staré dluhy'', publikováno 1985
Řádka 83: Řádka 83:
 
<ee:bibliography_content>Národní muzeum ‒ divadelní oddělení: pozůstalost → M. Trávníčková: Pozůstalost J. Pokorného ve sbírkách divadelního oddělení Národního muzea v Praze, ''Časopis Národního muzea'' 165, 1996, č. 1‒2, s. 47‒50</ee:bibliography_content>
 
<ee:bibliography_content>Národní muzeum ‒ divadelní oddělení: pozůstalost → M. Trávníčková: Pozůstalost J. Pokorného ve sbírkách divadelního oddělení Národního muzea v Praze, ''Časopis Národního muzea'' 165, 1996, č. 1‒2, s. 47‒50</ee:bibliography_content>
 
== <ee:bibliography_label>Literatura</ee:bibliography_label> ==
 
== <ee:bibliography_label>Literatura</ee:bibliography_label> ==
<ee:bibliography_content>ad Plavci:<br/>jd [J. Drda]: Mládí se dívá na smrt, ''Lidové noviny'' 15. 11. 1940<br/>A. M. Brousil: „Plavci“ od břehu řeky Lethy, ''Venkov'' 15. 11. 1940<br/>Č. [V. Červinka]: Dvoudílná hra…, ''Zvon'' 41, 1940/41, s. 209<br/>Karnet [J. Kárnet]: Na Poříčí znovu Plavci, ''Mladá fronta'' 8. 11. 1945<br/>A. J. U. [A. J. Urban]: Plavci v D 46, ''Lidová demokracie'' 8. 11. 1945<br/>J. H. [J. Hájek]: Obnovení „Plavců“, ''Rudé právo'' 9. 11. 1945<br/>O. Srbová: Moralita o zaslíbené zemi, ''Práce'' 9. 11. 1945<br/>J. Černý: 1945 (České divadlo a společnost v roce 1945'')'',''Divadelní revue'' 14, 2003, č. 2, s. 18 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 42
+
<ee:bibliography_content>ad Plavci:<br/>jd [J. Drda]: Mládí se dívá na smrt, ''Lidové noviny'' 15. 11. 1940<br/>A. M. Brousil: „Plavci“ od břehu řeky Lethy, ''Venkov'' 15. 11. 1940<br/>Č. [V. Červinka]: Dvoudílná hra…, ''Zvon'' 41, 1940/41, s. 209<br/>Karnet [J. Kárnet]: Na Poříčí znovu Plavci, ''Mladá fronta'' 8. 11. 1945<br/>A. J. U. [A. J. Urban]: Plavci v D 46, ''Lidová demokracie'' 8. 11. 1945<br/>J. H. [J. Hájek]: Obnovení „Plavců“, ''Rudé právo'' 9. 11. 1945<br/>O. Srbová: Moralita o zaslíbené zemi, ''Práce'' 9. 11. 1945<br/>J. Černý: 1945 (České divadlo a společnost v roce 1945'')'', ''Divadelní revue'' 14, 2003, č. 2, s. 18 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 42
  
 
ad Písně Omara Pijáka:<br/>kop [J. Kopecký?]: Dramatická legenda J. Pokorného, ''Lidové noviny'' 22. 3. 1942<br/>BOK.: Nová hra J. Pokorného, ''Venkov'' 22. 3. 1942<br/>P. Janoušek: České drama 1945‒1948, ''Divadelní revue'' 11, 2000, č. 4, s. 18 → P. Janoušek a kol.: ''Dějiny české literatury'' ''1945''‒''1989'', díl I., 2007, s. 265‒266 
 
ad Písně Omara Pijáka:<br/>kop [J. Kopecký?]: Dramatická legenda J. Pokorného, ''Lidové noviny'' 22. 3. 1942<br/>BOK.: Nová hra J. Pokorného, ''Venkov'' 22. 3. 1942<br/>P. Janoušek: České drama 1945‒1948, ''Divadelní revue'' 11, 2000, č. 4, s. 18 → P. Janoušek a kol.: ''Dějiny české literatury'' ''1945''‒''1989'', díl I., 2007, s. 265‒266 
Řádka 93: Řádka 93:
 
ad Marlin:<br/>J. Nesvadba: Marlin (Pohřběte mrtvé) ve Studiu ND, ''Národní divadlo'' 23, 1947/48, s. 111‒112<br/>sm [M. Smetana]: Meditace nad revolucí, ''Svobodné noviny'' 27. 1. 1948<br/>Z. Dinter: O mrtvé a živé mezi námi i na jevišti, ''Mladá fronta'' 28. 1. 1948<br/>J. Hájek: „Marlin“ J. Pokorného, ''Rudé právo'' 29. 1. 1948<br/>O. Fencl: Pohřběte mrtvé!, ''Lidová kultura'' 4, 1948, č. 4, s. 4<br/>P. Janoušek: České drama 1945‒1948, ''Divadelní revue'' 11, 2000, č. 4, s. 18 → P. Janoušek a kol.: ''Dějiny české literatury'' ''1945''‒''1989'', díl I., 2007, s. 265‒266<br/>J. Černý: 1948 (České divadlo a společnost v roce 1948'')'',''Divadelní revue'' 15, 2004, č. 4, s. 12 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 164
 
ad Marlin:<br/>J. Nesvadba: Marlin (Pohřběte mrtvé) ve Studiu ND, ''Národní divadlo'' 23, 1947/48, s. 111‒112<br/>sm [M. Smetana]: Meditace nad revolucí, ''Svobodné noviny'' 27. 1. 1948<br/>Z. Dinter: O mrtvé a živé mezi námi i na jevišti, ''Mladá fronta'' 28. 1. 1948<br/>J. Hájek: „Marlin“ J. Pokorného, ''Rudé právo'' 29. 1. 1948<br/>O. Fencl: Pohřběte mrtvé!, ''Lidová kultura'' 4, 1948, č. 4, s. 4<br/>P. Janoušek: České drama 1945‒1948, ''Divadelní revue'' 11, 2000, č. 4, s. 18 → P. Janoušek a kol.: ''Dějiny české literatury'' ''1945''‒''1989'', díl I., 2007, s. 265‒266<br/>J. Černý: 1948 (České divadlo a společnost v roce 1948'')'',''Divadelní revue'' 15, 2004, č. 4, s. 12 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 164
  
ad Most na hranicích:<br/>A. Dvořák: K premiéře Pokorného „Mostu na hranicích“, in ''Most na hranicích'' (program), Městské divadlo Mladá Boleslav 1948<br/>jp: Premiéra hry J. Pokorného, ''Lidová demokracie'' 4. 12. 1948<br/>-pk- [P. Kypr]: Most na hranicích, ''My 48'', 1948, č. 48, s. 5<br/>J. Hájek: Skutečnost – jediný učitel, ''Rudé právo'' 23. 2. 1949<br/>eas [E. A. Saudek]: Pokorného Most na hranicích, ''Lidové noviny'' 11. 3. 1949<br/>pop [O. Popp]: Pokorného hra o dělnících, ''Mladá fronta'' 15. 3. 1949<br/>J. Černý: 1948 (České divadlo a společnost v roce 1948'')'',''Divadelní revue'' 15, 2004, č. 4, s. 25 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 190
+
ad Most na hranicích:<br/>A. Dvořák: K premiéře Pokorného „Mostu na hranicích“, in ''Most na hranicích'' (program), Městské divadlo Mladá Boleslav 1948<br/>jp: Premiéra hry J. Pokorného, ''Lidová demokracie'' 4. 12. 1948<br/>-pk- [P. Kypr]: Most na hranicích, ''My 48'', 1948, č. 48, s. 5<br/>J. Hájek: Skutečnost – jediný učitel, ''Rudé právo'' 23. 2. 1949<br/>eas [E. A. Saudek]: Pokorného Most na hranicích, ''Lidové noviny'' 11. 3. 1949<br/>pop [O. Popp]: Pokorného hra o dělnících, ''Mladá fronta'' 15. 3. 1949<br/>J. Černý: 1948 (České divadlo a společnost v roce 1948'')'', ''Divadelní revue'' 15, 2004, č. 4, s. 25 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 190
  
 
ad Jevgenij Oněgin (dramatizace):<br/>H. Budínová: Eugen Oněgin dramatisovaný, ''Kulturní politika'' 4, 1949, č. 24, s. 8 
 
ad Jevgenij Oněgin (dramatizace):<br/>H. Budínová: Eugen Oněgin dramatisovaný, ''Kulturní politika'' 4, 1949, č. 24, s. 8 
Řádka 107: Řádka 107:
 
ad Pochodeň Prométheova:<br/>Z. Candra: Mýtus o Prométheovi jako opera, ''Práce ''7. 5. 1965<br/>J. Brožovská: ''Prométheus na rozcestí'', ''Mladá fronta'' 20. 5. 1965<br/>I. Jirko: Nová česká opera, ''Plamen'' 7, 1965, č. 6, s. 170‒171<br/>I. Jirko: Poselství J. Hanuše, ''Hudební rozhledy'' 18, 1965, s. 456‒457<br/>J. Volek: Nový Prométheus, ''Kulturní tvorba'' 3, 1965, č. 19, s. 12 
 
ad Pochodeň Prométheova:<br/>Z. Candra: Mýtus o Prométheovi jako opera, ''Práce ''7. 5. 1965<br/>J. Brožovská: ''Prométheus na rozcestí'', ''Mladá fronta'' 20. 5. 1965<br/>I. Jirko: Nová česká opera, ''Plamen'' 7, 1965, č. 6, s. 170‒171<br/>I. Jirko: Poselství J. Hanuše, ''Hudební rozhledy'' 18, 1965, s. 456‒457<br/>J. Volek: Nový Prométheus, ''Kulturní tvorba'' 3, 1965, č. 19, s. 12 
  
ad Náměstíčko (překlad):<br/>(sk): Veselé náměstíčko, ''Lidová demokracie'' 9. 3. 1967<br/>J. Pömerl: České divadlo na rozcestí (1945‒1948), in ''Česká divadelní kultura 1945''‒''1989 v datech a souvislostech'', 1995, s. 22, 26, 31, 33<br/>E. Šormová: Socialistický realismus – kulminace a rozpad (1948‒1956), in ''Česká divadelní kultura 1945''‒''1989 v datech a souvislostech'', 1995, s. 36, 42‒43, 47‒48<br/>J. Pömerl: Divadlo v době politického „tání“ (1956‒1962), in ''Česká divadelní kultura 1945''‒''1989 v datech a souvislostech'', 1995, s. 51, 56<br/>A. Kusák: ''Kultura a politika v Československu'' ''1945-1956'', 1998, s. 273, 341‒342<br/>E. Stehlíková: Scénický překlad antických dramat, in ''Otázky divadla a filmu''. ''Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity''. ''Q2'', Brno 1999, s. 12‒14, 16‒17, 19‒20<br/>J. Knapík – E. Šormová: „Tato publikace je jedním slovem škodlivá“, ''Divadelní revue'' 11, 2000, č. 3, s. 88‒91<br/>J. Černý: 1952 (České divadlo a společnost v roce 1952'')'', ''Divadelní revue'' 12, 2001, č. 2, s. 4‒5 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 323‒326<br/>J. Černý: 1954 (České divadlo a společnost v roce 1954'')'',''Divadelní revue'' 13, 2002, č. 2, s. 13‒14, 16 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 413‒415, 418<br/>J. Černý: 1955 (České divadlo a společnost v roce 1955'')'', ''Divadelní revue'' 13, 2002, č. 4, s. 21 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 431<br/>J. Černý: 1945 (České divadlo a společnost v roce 1945'')'',''Divadelní revue'' 14, 2003, č. 2, s. 6 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 16‒17<br/>J. Černý: 1948 (České divadlo a společnost v roce 1948'')'',''Divadelní revue'' 15, 2004, č. 4, s. 5‒6, 9 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 149‒150, 157<br/>J. Knapík: ''Únor a kultura. Sovětizace české kultury 1948''‒''1950'', 2004, s. 42, 44, 286<br/>F. Černý: ''Za divadlem starým i novým'', 2005, s. 137‒141<br/>V. Just: ''Divadlo v totalitním systému''. ''Příběh českého divadla (1945''‒''1989) nejen v datech a souvislostech'', 2010, s. 37, 40, 55, 58‒59, 66, 73, 84, 88<br/>E. Poláčková: Český překlad antických her: Quo vadis?, ''Theatralia'' 15, 2012, č. 1, s. 143
+
ad Náměstíčko (překlad):<br/>(sk): Veselé náměstíčko, ''Lidová demokracie'' 9. 3. 1967<br/>J. Pömerl: České divadlo na rozcestí (1945‒1948), in ''Česká divadelní kultura 1945''‒''1989 v datech a souvislostech'', 1995, s. 22, 26, 31, 33<br/>E. Šormová: Socialistický realismus – kulminace a rozpad (1948‒1956), in ''Česká divadelní kultura 1945''‒''1989 v datech a souvislostech'', 1995, s. 36, 42‒43, 47‒48<br/>J. Pömerl: Divadlo v době politického „tání“ (1956‒1962), in ''Česká divadelní kultura 1945''‒''1989 v datech a souvislostech'', 1995, s. 51, 56<br/>A. Kusák: ''Kultura a politika v Československu'' ''1945-1956'', 1998, s. 273, 341‒342<br/>E. Stehlíková: Scénický překlad antických dramat, in ''Otázky divadla a filmu''. ''Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity''. ''Q2'', Brno 1999, s. 12‒14, 16‒17, 19‒20<br/>J. Knapík – E. Šormová: „Tato publikace je jedním slovem škodlivá“, ''Divadelní revue'' 11, 2000, č. 3, s. 88‒91<br/>J. Černý: 1952 (České divadlo a společnost v roce 1952'')'', ''Divadelní revue'' 12, 2001, č. 2, s. 4‒5 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 323‒326<br/>J. Černý: 1954 (České divadlo a společnost v roce 1954'')'', ''Divadelní revue'' 13, 2002, č. 2, s. 13‒14, 16 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 413‒415, 418<br/>J. Černý: 1955 (České divadlo a společnost v roce 1955'')'', ''Divadelní revue'' 13, 2002, č. 4, s. 21 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 431<br/>J. Černý: 1945 (České divadlo a společnost v roce 1945'')'', ''Divadelní revue'' 14, 2003, č. 2, s. 6 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 16‒17<br/>J. Černý: 1948 (České divadlo a společnost v roce 1948'')'', ''Divadelní revue'' 15, 2004, č. 4, s. 5‒6, 9 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 149‒150, 157<br/>J. Knapík: ''Únor a kultura. Sovětizace české kultury 1948''‒''1950'', 2004, s. 42, 44, 286<br/>F. Černý: ''Za divadlem starým i novým'', 2005, s. 137‒141<br/>V. Just: ''Divadlo v totalitním systému''. ''Příběh českého divadla (1945''‒''1989) nejen v datech a souvislostech'', 2010, s. 37, 40, 55, 58‒59, 66, 73, 84, 88<br/>E. Poláčková: Český překlad antických her: Quo vadis?, ''Theatralia'' 15, 2012, č. 1, s. 143
  
slovníky a encyklopedie:<br/>J. Kunc: ''Slovník českých spisovatelů beletristů 1945''–''1956'', 1957 <br/>R. Havel – J. Opelík a kol.:''Slovník českých spisovatelů'', 1964 <br/>V. Procházka (ed.): ''Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců divadel Vlastenského, Stavovského, Prozatímního a Národního'', 1988 <br/>P. Janoušek a kol.: ''Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2. M''–''Ž'', 1998<br/>J. Tomeš a kol.: ''Český biografický slovník XX. století. II. díl. K''–''P'', 1999<br/>V. Forst a kol.: ''Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 3/II. P–Ř'', 2000<br/>Slovník české literatury po roce 1945 [online], URL: ''[http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=954 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=954]''<br/>Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945. Osobnosti [online], URL: ''[http://www.obecprekladatelu.cz/_ftp/DUP/P/PokornyJaroslav.htm http://www.obecprekladatelu.cz/_ftp/DUP/P/PokornyJaroslav.htm]''</ee:bibliography_content>
+
slovníky a encyklopedie:<br/>J. Kunc: ''Slovník českých spisovatelů beletristů 1945''–''1956'', 1957 <br/>R. Havel – J. Opelík a kol.: ''Slovník českých spisovatelů'', 1964 <br/>V. Procházka (ed.): ''Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců divadel Vlastenského, Stavovského, Prozatímního a Národního'', 1988 <br/>P. Janoušek a kol.: ''Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2. M''–''Ž'', 1998<br/>J. Tomeš a kol.: ''Český biografický slovník XX. století. II. díl. K''–''P'', 1999<br/>V. Forst a kol.: ''Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 3/II. P–Ř'', 2000<br/>Slovník české literatury po roce 1945 [online], URL: ''[http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=954 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=954]''<br/>Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945. Osobnosti [online], URL: ''[http://www.obecprekladatelu.cz/_ftp/DUP/P/PokornyJaroslav.htm http://www.obecprekladatelu.cz/_ftp/DUP/P/PokornyJaroslav.htm]''</ee:bibliography_content>
 
</ee:bibliography>
 
</ee:bibliography>
 
<div class="chronology"><ee:chronology>
 
<div class="chronology"><ee:chronology>

Verze z 30. 11. 2016, 12:16

Jaroslav Pokorný na civilní fotografii, 1959, fotograf neuveden. Rodinný archiv Ivana Pokorného (syna J. Pokorného).
Jaroslav Pokorný
* 13. 11. 1920 Praha (CZ)
23. 9. 1983 Praha (CZ)
dramatik, překladatel, libretista, divadelní historik, teoretik, kritik, dramaturg, divadelní pedagog

Teatrolog, překladatel, dramaturg a dramatik, spoluurčující z pozice vlivného stranického ideologa směřování a organizaci českého divadelnictví po druhé světové válce. Trvalejší hodnotu než teoretické a historické studie i původní dramatická tvorba mají jeho překlady (zejména díla C. Goldoniho). Významný byl jeho autorský i redakční podíl na heslech českých osobností v italské divadelní encyklopedii Enciclopedia dello spettacolo.

Nyní jsou zobrazeny pouze částečné informace. Úplné heslo bude viditelné až po přihlášení.