Pokorný, Jaroslav: Porovnání verzí

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání
m
Řádka 467: Řádka 467:
 
 </ee:bibliography_content>
 
 </ee:bibliography_content>
 
== <ee:bibliography_label>Literatura</ee:bibliography_label> ==
 
== <ee:bibliography_label>Literatura</ee:bibliography_label> ==
<ee:bibliography_content>ad Plavci:
+
<ee:bibliography_content>ad Plavci:<br/>jd [J. Drda]: Mládí se dívá na smrt, ''Lidové noviny'' 15. 11. 1940<br/>A. M. Brousil: „Plavci“ od břehu řeky Lethy, ''Venkov'' 15. 11. 1940<br/>Č. [V. Červinka]: Dvoudílná hra…, ''Zvon'' 41, 1940/41, s. 209<br/>Karnet [J. Kárnet]: Na Poříčí znovu Plavci, ''Mladá fronta'' 8. 11. 1945<br/>A. J. U. [A. J. Urban]: Plavci v D 46, ''Lidová demokracie'' 8. 11. 1945<br/>J. H. [J. Hájek]: Obnovení „Plavců“, ''Rudé právo'' 9. 11. 1945<br/>O. Srbová: Moralita o zaslíbené zemi, ''Práce'' 9. 11. 1945<br/>J. Černý: 1945 (České divadlo a společnost v roce 1945'')'',''Divadelní revue'' 14, 2003, č. 2, s. 18 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 42
  
jd [J. Drda]: Mládí se dívá na smrt, ''Lidové noviny'' 15. 11. 1940
+
ad Písně Omara Pijáka:<br/>kop [J. Kopecký?]: Dramatická legenda J. Pokorného, ''Lidové noviny'' 22. 3. 1942<br/>BOK.: Nová hra J. Pokorného, ''Venkov'' 22. 3. 1942<br/>P. Janoušek: České drama 1945‒1948, ''Divadelní revue'' 11, 2000, č. 4, s. 18 → P. Janoušek a kol.: ''Dějiny české literatury'' ''1945''‒''1989'', díl I., 2007, s. 265‒266 
  
A. M. Brousil: „Plavci“ od břehu řeky Lethy, ''Venkov'' 15. 11. 1940
+
ad Složky divadelního výrazu:<br/>O. Fencl: Po stopách divadla synthetického, ''Lidová kultura'' 3, 1947, č. 45, s. 3<br/>A. Scherl: J. Pokorný: Složky divadelního výrazu, ''Otázky divadla a filmu ''4, 1948/49, s. 38‒41 (odpověď J. Pokorného [Poznámka autora], tamtéž, s. 42‒43)<br/>M. Zavadil: ''Složky divadelního výrazu v českém myšlení o divadle'', bakalářská práce, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc 2012, s. 21‒24 
  
Č. [V. Červinka]: Dvoudílná hra…, ''Zvon'' 41, 1940/41, s. 209
+
ad Křídový kruh:<br/>H. Budínová: Stylistická směs v 5. květnu, ''Kulturní politika'' 2, 1946/47, č. 21, s. 7<br/>L. Fikar: Čínský porculán popraskal, ''Mladá fronta'' 2. 2. 1947<br/>Pp [Věra Popková]: Aktualisujeme, ''Národní osvobození'' 4. 2. 1947<br/>Lin. a V.: Právo proti nespravedlnosti, ''Právo lidu'' 4. 2. 1947<br/>J. H. [J. Hájek]: Stará čínská hra o vítězství spravedlnosti, ''Rudé právo'' 4. 2. 1947 
  
Karnet [J. Kárnet]: Na Poříčí znovu Plavci, ''Mladá fronta'' 8. 11. 1945
+
ad Marlin:<br/>J. Nesvadba: Marlin (Pohřběte mrtvé) ve Studiu ND, ''Národní divadlo'' 23, 1947/48, s. 111‒112<br/>sm [M. Smetana]: Meditace nad revolucí, ''Svobodné noviny'' 27. 1. 1948<br/>Z. Dinter: O mrtvé a živé mezi námi i na jevišti, ''Mladá fronta'' 28. 1. 1948<br/>J. Hájek: „Marlin“ J. Pokorného, ''Rudé právo'' 29. 1. 1948<br/>O. Fencl: Pohřběte mrtvé!, ''Lidová kultura'' 4, 1948, č. 4, s. 4<br/>P. Janoušek: České drama 1945‒1948, ''Divadelní revue'' 11, 2000, č. 4, s. 18 → P. Janoušek a kol.: ''Dějiny české literatury'' ''1945''‒''1989'', díl I., 2007, s. 265‒266<br/>J. Černý: 1948 (České divadlo a společnost v roce 1948'')'',''Divadelní revue'' 15, 2004, č. 4, s. 12 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 164
  
A. J. U. [A. J. Urban]: Plavci v D 46, ''Lidová demokracie'' 8. 11. 1945
+
ad Most na hranicích:<br/>A. Dvořák: K premiéře Pokorného „Mostu na hranicích“, in ''Most na hranicích'' (program), Městské divadlo Mladá Boleslav 1948<br/>jp: Premiéra hry J. Pokorného, ''Lidová demokracie'' 4. 12. 1948<br/>-pk- [P. Kypr]: Most na hranicích, ''My 48'', 1948, č. 48, s. 5<br/>J. Hájek: Skutečnost – jediný učitel, ''Rudé právo'' 23. 2. 1949<br/>eas [E. A. Saudek]: Pokorného Most na hranicích, ''Lidové noviny'' 11. 3. 1949<br/>pop [O. Popp]: Pokorného hra o dělnících, ''Mladá fronta'' 15. 3. 1949<br/>J. Černý: 1948 (České divadlo a společnost v roce 1948'')'',''Divadelní revue'' 15, 2004, č. 4, s. 25 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 190
  
J. H. [J. Hájek]: Obnovení „Plavců“, ''Rudé právo'' 9. 11. 1945
+
ad Jevgenij Oněgin (dramatizace):<br/>H. Budínová: Eugen Oněgin dramatisovaný, ''Kulturní politika'' 4, 1949, č. 24, s.
  
O. Srbová: Moralita o zaslíbené zemi, ''Práce'' 9. 11. 1945
+
ad Oidipus vladař (překlad):<br/>M. Kačer: Nový překlad Oidipa, ''Lidové noviny'' 6. 9. 1950<br/>V. Šrámek: Oidipús vladař na libereckém jevišti, ''Divadlo'' 6, 1955, s. 907‒908<br/>S. Machonin: Ztracená příležitost?, ''Literární noviny'' 12, 1963, č. 5, s. 5 → ''Šance divadla'', 2005, s. 10‒12<br/>J. Černý: Sofoklés v pravý čas, ''Divadelní noviny'' 12, 1968/69, č. 13, s. 9<br/>H. Suchařípová: Vladař, ''Divadelní noviny'' 5, 1996, č. 7, s. 4<br/>E. Stehlíková: Zpráva pro Václava (o Krobotově inscenaci Oidipa), ''Kritická příloha Revolver revue'' 1996, č. 6, s. 94
  
J. Černý: 1945 (České divadlo a společnost v roce 1945'')'',''Divadelní revue'' 14, 2003, č. 2, s. 18 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''''1955'', 2007, s. 42
+
ad Poprask na laguně (překlad):<br/>J. Pecháček: Goldoniho vyznání lásky italskému lidu, ''Divadlo'' 6, 1955, č. 3, s. 223<br/>(mik) [M. Křovák]: Goldoni v současném rouše, ''Lidová demokracie'' 18. 7. 1973 
  
 
+
ad Skakespearova doba a divadlo:<br/>M. Cesnaková-Michalcová: J. Pokorný, Shakespearova doba a divadlo, ''Slovenské divadlo'' 4, 1956, s. 78‒80<br/>A. Bejblík: Nad Pokorného knihou Shakespearova doba a divadlo, ''Divadlo'' 11, 1960, s. 42‒46 <br/>V. Semrád: České drama 1945-1960, ''Ochotnické divadlo'' 6, 1960, s. 186‒187
  
ad Písně Omara Pijáka:
+
ad Treperendy (překlad):<br/>E. Uhlířová: Tudy cesta nepovede, ''Divadelní noviny'' 5, 1961/62, č. 5, s. 5<br/>M. Kouřil: Nedobrovolná přestávka, in ''Theater. Divadlo'', 1965, s. 143‒144, 146, 152<br/>A. Dvořák: Divadelníci na nedivadelní frontě, in ''Theater. Divadlo'', 1965, s. 154‒156 
  
kop [J. Kopecký?]: Dramatická legenda J. Pokorného, ''Lidové noviny'' 22. 3. 1942
+
ad Pochodeň Prométheova:<br/>Z. Candra: Mýtus o Prométheovi jako opera, ''Práce ''7. 5. 1965<br/>J. Brožovská: ''Prométheus na rozcestí'', ''Mladá fronta'' 20. 5. 1965<br/>I. Jirko: Nová česká opera, ''Plamen'' 7, 1965, č. 6, s. 170‒171<br/>I. Jirko: Poselství J. Hanuše, ''Hudební rozhledy'' 18, 1965, s. 456‒457<br/>J. Volek: Nový Prométheus, ''Kulturní tvorba'' 3, 1965, č. 19, s. 12 
  
BOK.: Nová hra J. Pokorného, ''Venkov'' 22. 3. 1942
+
ad Náměstíčko (překlad):<br/>(sk): Veselé náměstíčko, ''Lidová demokracie'' 9. 3. 1967<br/>J. Pömerl: České divadlo na rozcestí (1945‒1948), in ''Česká divadelní kultura 1945''‒''1989 v datech a souvislostech'', 1995, s. 22, 26, 31, 33<br/>E. Šormová: Socialistický realismus – kulminace a rozpad (1948‒1956), in ''Česká divadelní kultura 1945''‒''1989 v datech a souvislostech'', 1995, s. 36, 42‒43, 47‒48<br/>J. Pömerl: Divadlo v době politického „tání“ (1956‒1962), in ''Česká divadelní kultura 1945''‒''1989 v datech a souvislostech'', 1995, s. 51, 56<br/>A. Kusák: ''Kultura a politika v Československu'' ''1945-1956'', 1998, s. 273, 341‒342<br/>E. Stehlíková: Scénický překlad antických dramat, in ''Otázky divadla a filmu''. ''Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity''. ''Q2'', Brno 1999, s. 12‒14, 16‒17, 19‒20<br/>J. Knapík – E. Šormová: „Tato publikace je jedním slovem škodlivá“, ''Divadelní revue'' 11, 2000, č. 3, s. 88‒91<br/>J. Černý: 1952 (České divadlo a společnost v roce 1952'')'', ''Divadelní revue'' 12, 2001, č. 2, s. 4‒5 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 323‒326<br/>J. Černý: 1954 (České divadlo a společnost v roce 1954'')'',''Divadelní revue'' 13, 2002, č. 2, s. 13‒14, 16 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 413‒415, 418<br/>J. Černý: 1955 (České divadlo a společnost v roce 1955'')'', ''Divadelní revue'' 13, 2002, č. 4, s. 21 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 431<br/>J. Černý: 1945 (České divadlo a společnost v roce 1945'')'',''Divadelní revue'' 14, 2003, č. 2, s. 6 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 16‒17<br/>J. Černý: 1948 (České divadlo a společnost v roce 1948'')'',''Divadelní revue'' 15, 2004, č. 4, s. 5‒6, 9 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 149‒150, 157<br/>J. Knapík: ''Únor a kultura. Sovětizace české kultury 1948''‒''1950'', 2004, s. 42, 44, 286<br/>F. Černý: ''Za divadlem starým i novým'', 2005, s. 137‒141<br/>V. Just: ''Divadlo v totalitním systému''. ''Příběh českého divadla (1945''‒''1989) nejen v datech a souvislostech'', 2010, s. 37, 40, 55, 58‒59, 66, 73, 84, 88<br/>E. Poláčková: Český překlad antických her: Quo vadis?, ''Theatralia'' 15, 2012, č. 1, s. 143
  
P. Janoušek: České drama 1945‒1948, ''Divadelní revue'' 11, 2000, č. 4, s. 18 → P. Janoušek a kol.: ''Dějiny české literatury'' ''1945''‒''1989'', díl I., 2007, s. 265‒266
+
slovníky a encyklopedie:<br/>J. Kunc: ''Slovník českých spisovatelů beletristů 1945''–''1956'', 1957 <br/>R. Havel – J. Opelík a kol.:''Slovník českých spisovatelů'', 1964 <br/>V. Procházka (ed.): ''Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců divadel Vlastenského, Stavovského, Prozatímního a Národního'', 1988 <br/>P. Janoušek a kol.: ''Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2. M''–''Ž'', 1998<br/>J. Tomeš a kol.: ''Český biografický slovník XX. století. II. díl. K''–''P'', 1999<br/>V. Forst a kol.: ''Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 3/II. P–Ř'', 2000<br/>Slovník české literatury po roce 1945 [online], URL: ''[http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=954 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=954]''<br/>Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945. Osobnosti [online], URL: ''[http://www.obecprekladatelu.cz/_ftp/DUP/P/PokornyJaroslav.htm http://www.obecprekladatelu.cz/_ftp/DUP/P/PokornyJaroslav.htm]''</ee:bibliography_content>
 
+
 
+
 
+
ad Složky divadelního výrazu:
+
 
+
O. Fencl: Po stopách divadla synthetického, ''Lidová kultura'' 3, 1947, č. 45, s. 3
+
 
+
A. Scherl: J. Pokorný: Složky divadelního výrazu, ''Otázky divadla a filmu ''4, 1948/49, s. 38‒41 (odpověď J. Pokorného [Poznámka autora], tamtéž, s. 42‒43)
+
 
+
M. Zavadil: ''Složky divadelního výrazu v českém myšlení o divadle'', bakalářská práce, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc 2012, s. 21‒24
+
 
+
 
+
 
+
ad Křídový kruh:
+
 
+
H. Budínová: Stylistická směs v 5. květnu, ''Kulturní politika'' 2, 1946/47, č. 21, s. 7
+
 
+
L. Fikar: Čínský porculán popraskal, ''Mladá fronta'' 2. 2. 1947
+
 
+
Pp [Věra Popková]: Aktualisujeme, ''Národní osvobození'' 4. 2. 1947
+
 
+
Lin. a V.: Právo proti nespravedlnosti, ''Právo lidu'' 4. 2. 1947
+
 
+
J. H. [J. Hájek]: Stará čínská hra o vítězství spravedlnosti, ''Rudé právo'' 4. 2. 1947
+
 
+
 
+
 
+
ad Marlin:
+
 
+
J. Nesvadba: Marlin (Pohřběte mrtvé) ve Studiu ND, ''Národní divadlo'' 23, 1947/48, s. 111‒112
+
 
+
sm [M. Smetana]: Meditace nad revolucí, ''Svobodné noviny'' 27. 1. 1948
+
 
+
Z. Dinter: O mrtvé a živé mezi námi i na jevišti, ''Mladá fronta'' 28. 1. 1948
+
 
+
J. Hájek: „Marlin“ J. Pokorného, ''Rudé právo'' 29. 1. 1948
+
 
+
O. Fencl: Pohřběte mrtvé!, ''Lidová kultura'' 4, 1948, č. 4, s. 4
+
 
+
P. Janoušek: České drama 1945‒1948, ''Divadelní revue'' 11, 2000, č. 4, s. 18 → P. Janoušek a kol.: ''Dějiny české literatury'' ''1945''‒''1989'', díl I., 2007, s. 265‒266
+
 
+
J. Černý: 1948 (České divadlo a společnost v roce 1948'')'',''Divadelní revue'' 15, 2004, č. 4, s. 12 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 164
+
 
+
 
+
 
+
ad Most na hranicích:
+
 
+
A. Dvořák: K premiéře Pokorného „Mostu na hranicích“, in ''Most na hranicích'' (program), Městské divadlo Mladá Boleslav 1948
+
 
+
jp: Premiéra hry J. Pokorného, ''Lidová demokracie'' 4. 12. 1948
+
 
+
-pk- [P. Kypr]: Most na hranicích, ''My 48'', 1948, č. 48, s. 5
+
 
+
J. Hájek: Skutečnost – jediný učitel, ''Rudé právo'' 23. 2. 1949
+
 
+
eas [E. A. Saudek]: Pokorného Most na hranicích, ''Lidové noviny'' 11. 3. 1949
+
 
+
pop [O. Popp]: Pokorného hra o dělnících, ''Mladá fronta'' 15. 3. 1949
+
 
+
J. Černý: 1948 (České divadlo a společnost v roce 1948'')'',''Divadelní revue'' 15, 2004, č. 4, s. 25 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 190
+
 
+
 
+
 
+
ad Jevgenij Oněgin (dramatizace):
+
 
+
H. Budínová: Eugen Oněgin dramatisovaný, ''Kulturní politika'' 4, 1949, č. 24, s. 8
+
 
+
 
+
 
+
ad Oidipus vladař (překlad):
+
 
+
M. Kačer: Nový překlad Oidipa, ''Lidové noviny'' 6. 9. 1950
+
 
+
V. Šrámek: Oidipús vladař na libereckém jevišti, ''Divadlo'' 6, 1955, s. 907‒908
+
 
+
S. Machonin: Ztracená příležitost?, ''Literární noviny'' 12, 1963, č. 5, s. 5 → ''Šance divadla'', 2005, s. 10‒12
+
 
+
J. Černý: Sofoklés v pravý čas, ''Divadelní noviny'' 12, 1968/69, č. 13, s. 9
+
 
+
H. Suchařípová: Vladař, ''Divadelní noviny'' 5, 1996, č. 7, s. 4
+
 
+
E. Stehlíková: Zpráva pro Václava (o Krobotově inscenaci Oidipa), ''Kritická příloha Revolver revue'' 1996, č. 6, s. 94
+
 
+
 
+
 
+
ad Poprask na laguně (překlad):
+
 
+
J. Pecháček: Goldoniho vyznání lásky italskému lidu, ''Divadlo'' 6, 1955, č. 3, s. 223
+
 
+
(mik) [M. Křovák]: Goldoni v současném rouše, ''Lidová demokracie'' 18. 7. 1973
+
 
+
 
+
 
+
ad Skakespearova doba a divadlo:
+
 
+
M. Cesnaková-Michalcová: J. Pokorný, Shakespearova doba a divadlo, ''Slovenské divadlo'' 4, 1956, s. 78‒80
+
 
+
A. Bejblík: Nad Pokorného knihou Shakespearova doba a divadlo, ''Divadlo'' 11, 1960, s. 42‒46
+
 
+
 
+
 
+
V. Semrád: České drama 1945-1960, ''Ochotnické divadlo'' 6, 1960, s. 186‒187
+
 
+
 
+
 
+
ad Treperendy (překlad):
+
 
+
E. Uhlířová: Tudy cesta nepovede, ''Divadelní noviny'' 5, 1961/62, č. 5, s. 5
+
 
+
 
+
 
+
M. Kouřil: Nedobrovolná přestávka, in ''Theater. Divadlo'', 1965, s. 143‒144, 146, 152
+
 
+
A. Dvořák: Divadelníci na nedivadelní frontě, in ''Theater. Divadlo'', 1965, s. 154‒156
+
 
+
 
+
 
+
ad Pochodeň Prométheova:
+
 
+
Z. Candra: Mýtus o Prométheovi jako opera, ''Práce ''7. 5. 1965
+
 
+
J. Brožovská: ''Prométheus na rozcestí'', ''Mladá fronta'' 20. 5. 1965
+
 
+
I. Jirko: Nová česká opera, ''Plamen'' 7, 1965, č. 6, s. 170‒171
+
 
+
I. Jirko: Poselství J. Hanuše, ''Hudební rozhledy'' 18, 1965, s. 456‒457
+
 
+
J. Volek: Nový Prométheus, ''Kulturní tvorba'' 3, 1965, č. 19, s. 12
+
 
+
 
+
 
+
ad Náměstíčko (překlad):
+
 
+
(sk): Veselé náměstíčko, ''Lidová demokracie'' 9. 3. 1967
+
 
+
 
+
 
+
J. Pömerl: České divadlo na rozcestí (1945‒1948), in ''Česká divadelní kultura 1945''‒''1989 v datech a souvislostech'', 1995, s. 22, 26, 31, 33
+
 
+
E. Šormová: Socialistický realismus – kulminace a rozpad (1948‒1956), in ''Česká divadelní kultura 1945''‒''1989 v datech a souvislostech'', 1995, s. 36, 42‒43, 47‒48
+
 
+
J. Pömerl: Divadlo v době politického „tání“ (1956‒1962), in ''Česká divadelní kultura 1945''‒''1989 v datech a souvislostech'', 1995, s. 51, 56
+
 
+
A. Kusák: ''Kultura a politika v Československu'' ''1945-1956'', 1998, s. 273, 341‒342
+
 
+
E. Stehlíková: Scénický překlad antických dramat, in ''Otázky divadla a filmu''. ''Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity''. ''Q2'', Brno 1999, s. 12‒14, 16‒17, 19‒20
+
 
+
J. Knapík – E. Šormová: „Tato publikace je jedním slovem škodlivá“, ''Divadelní revue'' 11, 2000, č. 3, s. 88‒91
+
 
+
J. Černý: 1952 (České divadlo a společnost v roce 1952'')'', ''Divadelní revue'' 12, 2001, č. 2, s. 4‒5 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 323‒326<br/>J. Černý: 1954 (České divadlo a společnost v roce 1954'')'',''Divadelní revue'' 13, 2002, č. 2, s. 13‒14, 16 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 413‒415, 418
+
 
+
J. Černý: 1955 (České divadlo a společnost v roce 1955'')'', ''Divadelní revue'' 13, 2002, č. 4, s. 21 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 431<br/>J. Černý: 1945 (České divadlo a společnost v roce 1945'')'',''Divadelní revue'' 14, 2003, č. 2, s. 6 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 16‒17
+
 
+
J. Černý: 1948 (České divadlo a společnost v roce 1948'')'',''Divadelní revue'' 15, 2004, č. 4, s. 5‒6, 9 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 149‒150, 157
+
 
+
J. Knapík: ''Únor a kultura. Sovětizace české kultury 1948''‒''1950'', 2004, s. 42, 44, 286
+
 
+
F. Černý: ''Za divadlem starým i novým'', 2005, s. 137‒141
+
 
+
V. Just: ''Divadlo v totalitním systému''. ''Příběh českého divadla (1945''‒''1989) nejen v datech a souvislostech'', 2010, s. 37, 40, 55, 58‒59, 66, 73, 84, 88
+
 
+
E. Poláčková: Český překlad antických her: Quo vadis?, ''Theatralia'' 15, 2012, č. 1, s. 143
+
 
+
 
+
 
+
slovníky a encyklopedie:
+
 
+
J. Kunc: ''Slovník českých spisovatelů beletristů 1945''–''1956'', 1957 
+
 
+
R. Havel – J. Opelík a kol.:''Slovník českých spisovatelů'', 1964 
+
 
+
V. Procházka (ed.): ''Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců divadel Vlastenského, Stavovského, Prozatímního a Národního'', 1988 
+
 
+
P. Janoušek a kol.: ''Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2. M''–''Ž'', 1998
+
 
+
J. Tomeš a kol.: ''Český biografický slovník XX. století. II. díl. K''–''P'', 1999
+
 
+
V. Forst a kol.: ''Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 3/II. P–Ř'', 2000
+
 
+
Slovník české literatury po roce 1945 [online], URL: ''[http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=954 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=954]''
+
 
+
Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945. Osobnosti [online], URL: ''[http://www.obecprekladatelu.cz/_ftp/DUP/P/PokornyJaroslav.htm http://www.obecprekladatelu.cz/_ftp/DUP/P/PokornyJaroslav.htm]''</ee:bibliography_content>
+
 
</ee:bibliography>
 
</ee:bibliography>
 
<div class="chronology"><ee:chronology>
 
<div class="chronology"><ee:chronology>

Verze z 23. 11. 2016, 17:07

Jaroslav Pokorný
* 13. 11. 1920 Praha (CZ)
23. 9. 1983 Praha (CZ)
dramatik, překladatel, libretista, divadelní historik, teoretik, kritik, dramaturg, divadelní pedagog

Teatrolog, překladatel, dramaturg a dramatik, spoluurčující z pozice vlivného stranického ideologa směřování a organizaci českého divadelnictví po druhé světové válce. Trvalejší hodnotu než teoretické a historické studie i původní dramatická tvorba mají jeho překlady (zejména díla C. Goldoniho). Významný byl jeho autorský i redakční podíl na heslech českých osobností v italské divadelní encyklopedii Enciclopedia dello spettacolo.

Nyní jsou zobrazeny pouze částečné informace. Úplné heslo bude viditelné až po přihlášení.