Pokorný, Jaroslav: Porovnání verzí

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání
m
m
Řádka 568: Řádka 568:
  
 
Předmluva, in ''Počátky české marxistické divadelní kritiky'', 1965, s. 7‒15</ee:bibliography_content>
 
Předmluva, in ''Počátky české marxistické divadelní kritiky'', 1965, s. 7‒15</ee:bibliography_content>
 +
== <ee:bibliography_label>Účast v týmových pracích</ee:bibliography_label> ==
 +
<ee:bibliography_content>''Enciclopedia dello spettacolo'', sv. 3‒11, Řím 1956‒1966</ee:bibliography_content>
 +
== <ee:bibliography_label>Uspořádal, vydal a redigoval</ee:bibliography_label> ==
 +
<ee:bibliography_content>M. Vitruvius Pollio, J. Pollux: ''Antické divadlo'', 1944
 +
 +
''50 let Moskevského uměleckého divadla'', 1948
 +
 +
''Činoherní dramaturgie: Usnesení a projevy'', 1949
 +
 +
A. Jirásek: ''Jan Žižka'', 1950 (spolupráce A. Dvořák)
 +
 +
F. Mehring: ''Stati o dramatu'', 1954
 +
 +
C. Goldoni: ''Komedie. Svazek první'', 1954
 +
 +
C. Goldoni: ''Komedie. Svazek druhý'', 1955
 +
 +
J. Honzl: ''K novému významu umění'', 1956
 +
 +
C. Goldoni: ''Komedie. Svazek třetí'', 1957
 +
 +
J. Honzl: ''Divadelní a literární podobizny'', 1959
 +
 +
''J. Honzl o režii a herectví (České divadlo 1)'', 1979</ee:bibliography_content>
 +
== <ee:bibliography_label>Překlady</ee:bibliography_label> ==
 +
<ee:bibliography_content>divadelní hry:
 +
 +
E. W. Möller: ''Rotschild vítězí u Waterloo'', Městské divadlo na Královských Vinohradech 1941
 +
 +
A. Gryphius: ''Komedie Křup a křap aneb Absurda comica'', Divadélko ve Smetanově muzeu 1943
 +
 +
Aischylos: ''Spoutaný Prometheus'', D 46 1945, rozmnoženo b. d.
 +
 +
Sofoklés: ''Oidipús vladař'', publikováno 1950 (ukázka pod názvem ''Oidipus král'' publikována ''Otázky divadla a filmu'' 1, 1945/46, s. 220‒224), Severočeské divadlo Liberec 1955
 +
 +
Lope de Vega: ''Ovčí pramen'', Krajské oblastní divadlo Jihlava – Horácké divadlo 1950, publikováno 1952, rozmnoženo 1960 (spolupráce O. Fischer)
 +
 +
C. Goldoni: ''Sluha dvou pánů'', Městské oblastní divadlo Praha-Libeň 1950, i publikováno
 +
 +
T. M. Plautus: ''Komedie o strašidle'', Krajské krušnohorské divadlo Teplice 1951, publikováno 1960
 +
 +
C. Goldoni: ''Poprasky v Chiozze'', rozmnoženo 1953, Krajské oblastní divadlo Šumperk 1954 (pod názvem ''Poprask na laguně''), publikováno 1954 (pod názvem ''Poprask na laguně)''
 +
 +
C. Goldoni: ''Vtipná vdova'', rozmnoženo 1954, i publikováno (pod názvem ''Chytrá vdova''), Krajské oblastní divadlo Hradec Králové 1962 (pod názvem ''Chytrá vdova'')
 +
 +
C. Goldoni: ''Jemnostpanáček markýz'', rozmnoženo 1954, publikováno 1955 (pod názvem ''Jemnostpán markýz'')
 +
 +
C. Goldoni: ''Neotesanci'', rozmnoženo 1954, publikováno 1955 (pod názvem ''Hrubiáni''), Městské oblastní divadlo Mladá Boleslav 1956 (pod názvem ''Čtyři hrubiáni'')
 +
 +
N. Machiavelli: ''Mandragora'', Krajské oblastní divadlo Hradec Králové 1955, i rozmnoženo, publikováno 1956
 +
 +
C. Goldoni: ''Pan Todero Brumla aneb Starý protiva'', rozmnoženo 1956, publikováno 1957, Divadlo na Vinohradech 1972 (pod názvem ''Starý Bručoun Todero'')
 +
 +
C. Goldoni: ''Impresario ze Smyrny'', rozmnoženo 1956, publikováno 1957, Disk 1993
 +
 +
C. Goldoni: ''Benátská vdovička'', Městská divadla pražská 1957, rozmnoženo 1962
 +
 +
P. Calderón de la Barca: ''Zalamejský rychtář'', rozmnoženo 1959, i publikováno, Městské divadlo Příbram 1960
 +
 +
Šúdraka: ''Hliněný vozíček'', publikováno 1959, Disk 1963 (spolupráce I. Fišer) (ukázka publikována ''Otázky divadla a filmu'' 3, 1947/48, s. 65‒74)
 +
 +
C. Goldoni: ''Treperendy'', Realistické divadlo Z. Nejedlého 1961, i rozmnoženo, publikováno 1962
 +
 +
R. Viviani: ''Neapolská noc'', rozmnoženo 1962
 +
 +
R. Viviani: ''Neapolská ulička'', rozmnoženo 1962
 +
 +
R. Viviani: ''Neapolský přístav'', rozmnoženo 1962
 +
 +
J. Nestroy: ''Byt k pronajmutí'', rozmnoženo 1963, Divadlo E. F. Buriana 1980
 +
 +
R. Viviani: ''Vidět Neapol a zemřít'', Městské divadlo Kladno 1963, rozmnoženo 1965
 +
 +
R. Viviani: ''Počestný podvodník'', rozmnoženo 1964, Realistické divadlo Z. Nejedlého 1965
 +
 +
C. Goldoni: ''Řádná holka od vody'', Divadlo J. Průchy Kladno 1964, rozmnoženo 1965 (pod názvem ''Řádná holka'')
 +
 +
anonym: ''Benátčanka'', rozmnoženo 1966
 +
 +
C. Goldoni: ''Náměstíčko'', Realistické divadlo Z. Nejedlého 1967, i rozmnoženo
 +
 +
N. Manzari: ''Salud'', rozmnoženo 1967, Realistické divadlo Z. Nejedlého 1968
 +
 +
R. Thákur: ''Volný tok'', rozmnoženo 1973 (spolupráce M. Singh)
 +
 +
L. Pirandello: ''Sicilská komedie'', Divadlo Vítězného února Hradec Králové 1973, rozmnoženo 1974
 +
 +
I. Shaw: ''Brooklynská idyla'', Divadlo na Vinohradech 1975, i rozmnoženo
 +
 +
J. Arden: ''Tanec seržanta Musgrava'', Divadlo J. Průchy Kladno – Mladá Boleslav 1976
 +
 +
Menandros: ''Morous'', Divadlo J. K. Tyla Plzeň 1979, i rozmnoženo (překlad volně přepracován J. Somešem)
 +
 +
''Zpívající Benátky'', Severočeské divadlo Šumperk 1981
 +
 +
C. Goldoni: ''Paničky a služtičky'', Krajské divadlo Příbram 1983, i rozmnoženo
 +
 +
P. Massinger: ''Nový způsob, jak platit staré dluhy'', publikováno 1985
 +
 +
 
 +
 +
operní libreto:
 +
 +
B. Britten – E. Crozier: ''Albert Herring'', Národní divadlo 1966
 +
 +
 
 +
 +
teatralia:
 +
 +
M. Vitruvius Pollio, J. Pollux: ''Antické divadlo'', 1944
 +
 +
J. Furtenbach st.: ''Prospektiva: základy kukátkového divadelního prostoru'', 1944
 +
 +
J. Furtenbach st.: ''Ohňostroj'', 1944
 +
 +
G. Thomson: Vývoj dramatu, ''Otázky divadla a filmu'' 2, 1946/47, s. 137‒142
 +
 +
G. Thomson: Tragedie, ''Otázky divadla a filmu'' 3, 1947/48, s. 17‒28
 +
 +
F. Mehring: ''Stati o dramatu'', 1954 (spolupráce J. Rak, M. Pokorná)</ee:bibliography_content>
 +
== <ee:bibliography_label>Prameny</ee:bibliography_label> ==
 +
<ee:bibliography_content>Národní muzeum ‒ divadelní oddělení: pozůstalost → M. Trávníčková: Pozůstalost J. Pokorného ve sbírkách divadelního oddělení Národního muzea v Praze, ''Časopis Národního muzea'' 165, 1996, č. 1‒2, s. 47‒50
 +
 +
 </ee:bibliography_content>
 +
== <ee:bibliography_label>Literatura</ee:bibliography_label> ==
 +
<ee:bibliography_content>ad Plavci:
 +
 +
jd [J. Drda]: Mládí se dívá na smrt, ''Lidové noviny'' 15. 11. 1940
 +
 +
A. M. Brousil: „Plavci“ od břehu řeky Lethy, ''Venkov'' 15. 11. 1940
 +
 +
Č. [V. Červinka]: Dvoudílná hra…, ''Zvon'' 41, 1940/41, s. 209
 +
 +
Karnet [J. Kárnet]: Na Poříčí znovu Plavci, ''Mladá fronta'' 8. 11. 1945
 +
 +
A. J. U. [A. J. Urban]: Plavci v D 46, ''Lidová demokracie'' 8. 11. 1945
 +
 +
J. H. [J. Hájek]: Obnovení „Plavců“, ''Rudé právo'' 9. 11. 1945
 +
 +
O. Srbová: Moralita o zaslíbené zemi, ''Práce'' 9. 11. 1945
 +
 +
J. Černý: 1945 (České divadlo a společnost v roce 1945'')'',''Divadelní revue'' 14, 2003, č. 2, s. 18 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 42
 +
 +
 
 +
 +
ad Písně Omara Pijáka:
 +
 +
kop [J. Kopecký?]: Dramatická legenda J. Pokorného, ''Lidové noviny'' 22. 3. 1942
 +
 +
BOK.: Nová hra J. Pokorného, ''Venkov'' 22. 3. 1942
 +
 +
P. Janoušek: České drama 1945‒1948, ''Divadelní revue'' 11, 2000, č. 4, s. 18 → P. Janoušek a kol.: ''Dějiny české literatury'' ''1945''‒''1989'', díl I., 2007, s. 265‒266
 +
 +
 
 +
 +
ad Složky divadelního výrazu:
 +
 +
O. Fencl: Po stopách divadla synthetického, ''Lidová kultura'' 3, 1947, č. 45, s. 3
 +
 +
A. Scherl: J. Pokorný: Složky divadelního výrazu, ''Otázky divadla a filmu ''4, 1948/49, s. 38‒41 (odpověď J. Pokorného [Poznámka autora], tamtéž, s. 42‒43)
 +
 +
M. Zavadil: ''Složky divadelního výrazu v českém myšlení o divadle'', bakalářská práce, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc 2012, s. 21‒24
 +
 +
 
 +
 +
ad Křídový kruh:
 +
 +
H. Budínová: Stylistická směs v 5. květnu, ''Kulturní politika'' 2, 1946/47, č. 21, s. 7
 +
 +
L. Fikar: Čínský porculán popraskal, ''Mladá fronta'' 2. 2. 1947
 +
 +
Pp [Věra Popková]: Aktualisujeme, ''Národní osvobození'' 4. 2. 1947
 +
 +
Lin. a V.: Právo proti nespravedlnosti, ''Právo lidu'' 4. 2. 1947
 +
 +
J. H. [J. Hájek]: Stará čínská hra o vítězství spravedlnosti, ''Rudé právo'' 4. 2. 1947
 +
 +
 
 +
 +
ad Marlin:
 +
 +
J. Nesvadba: Marlin (Pohřběte mrtvé) ve Studiu ND, ''Národní divadlo'' 23, 1947/48, s. 111‒112
 +
 +
sm [M. Smetana]: Meditace nad revolucí, ''Svobodné noviny'' 27. 1. 1948
 +
 +
Z. Dinter: O mrtvé a živé mezi námi i na jevišti, ''Mladá fronta'' 28. 1. 1948
 +
 +
J. Hájek: „Marlin“ J. Pokorného, ''Rudé právo'' 29. 1. 1948
 +
 +
O. Fencl: Pohřběte mrtvé!, ''Lidová kultura'' 4, 1948, č. 4, s. 4
 +
 +
P. Janoušek: České drama 1945‒1948, ''Divadelní revue'' 11, 2000, č. 4, s. 18 → P. Janoušek a kol.: ''Dějiny české literatury'' ''1945''‒''1989'', díl I., 2007, s. 265‒266
 +
 +
J. Černý: 1948 (České divadlo a společnost v roce 1948'')'',''Divadelní revue'' 15, 2004, č. 4, s. 12 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 164
 +
 +
 
 +
 +
ad Most na hranicích:
 +
 +
A. Dvořák: K premiéře Pokorného „Mostu na hranicích“, in ''Most na hranicích'' (program), Městské divadlo Mladá Boleslav 1948
 +
 +
jp: Premiéra hry J. Pokorného, ''Lidová demokracie'' 4. 12. 1948
 +
 +
-pk- [P. Kypr]: Most na hranicích, ''My 48'', 1948, č. 48, s. 5
 +
 +
J. Hájek: Skutečnost – jediný učitel, ''Rudé právo'' 23. 2. 1949
 +
 +
eas [E. A. Saudek]: Pokorného Most na hranicích, ''Lidové noviny'' 11. 3. 1949
 +
 +
pop [O. Popp]: Pokorného hra o dělnících, ''Mladá fronta'' 15. 3. 1949
 +
 +
J. Černý: 1948 (České divadlo a společnost v roce 1948'')'',''Divadelní revue'' 15, 2004, č. 4, s. 25 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 190
 +
 +
 
 +
 +
ad Jevgenij Oněgin (dramatizace):
 +
 +
H. Budínová: Eugen Oněgin dramatisovaný, ''Kulturní politika'' 4, 1949, č. 24, s. 8
 +
 +
 
 +
 +
ad Oidipus vladař (překlad):
 +
 +
M. Kačer: Nový překlad Oidipa, ''Lidové noviny'' 6. 9. 1950
 +
 +
V. Šrámek: Oidipús vladař na libereckém jevišti, ''Divadlo'' 6, 1955, s. 907‒908
 +
 +
S. Machonin: Ztracená příležitost?, ''Literární noviny'' 12, 1963, č. 5, s. 5 → ''Šance divadla'', 2005, s. 10‒12
 +
 +
J. Černý: Sofoklés v pravý čas, ''Divadelní noviny'' 12, 1968/69, č. 13, s. 9
 +
 +
H. Suchařípová: Vladař, ''Divadelní noviny'' 5, 1996, č. 7, s. 4
 +
 +
E. Stehlíková: Zpráva pro Václava (o Krobotově inscenaci Oidipa), ''Kritická příloha Revolver revue'' 1996, č. 6, s. 94
 +
 +
 
 +
 +
ad Poprask na laguně (překlad):
 +
 +
J. Pecháček: Goldoniho vyznání lásky italskému lidu, ''Divadlo'' 6, 1955, č. 3, s. 223
 +
 +
(mik) [M. Křovák]: Goldoni v současném rouše, ''Lidová demokracie'' 18. 7. 1973
 +
 +
 
 +
 +
ad Skakespearova doba a divadlo:
 +
 +
M. Cesnaková-Michalcová: J. Pokorný, Shakespearova doba a divadlo, ''Slovenské divadlo'' 4, 1956, s. 78‒80
 +
 +
A. Bejblík: Nad Pokorného knihou Shakespearova doba a divadlo, ''Divadlo'' 11, 1960, s. 42‒46
 +
 +
 
 +
 +
V. Semrád: České drama 1945-1960, ''Ochotnické divadlo'' 6, 1960, s. 186‒187
 +
 +
 
 +
 +
ad Treperendy (překlad):
 +
 +
E. Uhlířová: Tudy cesta nepovede, ''Divadelní noviny'' 5, 1961/62, č. 5, s. 5
 +
 +
 
 +
 +
M. Kouřil: Nedobrovolná přestávka, in ''Theater. Divadlo'', 1965, s. 143‒144, 146, 152
 +
 +
A. Dvořák: Divadelníci na nedivadelní frontě, in ''Theater. Divadlo'', 1965, s. 154‒156
 +
 +
 
 +
 +
ad Pochodeň Prométheova:
 +
 +
Z. Candra: Mýtus o Prométheovi jako opera, ''Práce ''7. 5. 1965
 +
 +
J. Brožovská: ''Prométheus na rozcestí'', ''Mladá fronta'' 20. 5. 1965
 +
 +
I. Jirko: Nová česká opera, ''Plamen'' 7, 1965, č. 6, s. 170‒171
 +
 +
I. Jirko: Poselství J. Hanuše, ''Hudební rozhledy'' 18, 1965, s. 456‒457
 +
 +
J. Volek: Nový Prométheus, ''Kulturní tvorba'' 3, 1965, č. 19, s. 12
 +
 +
 
 +
 +
ad Náměstíčko (překlad):
 +
 +
(sk): Veselé náměstíčko, ''Lidová demokracie'' 9. 3. 1967
 +
 +
 
 +
 +
J. Pömerl: České divadlo na rozcestí (1945‒1948), in ''Česká divadelní kultura 1945''‒''1989 v datech a souvislostech'', 1995, s. 22, 26, 31, 33
 +
 +
E. Šormová: Socialistický realismus – kulminace a rozpad (1948‒1956), in ''Česká divadelní kultura 1945''‒''1989 v datech a souvislostech'', 1995, s. 36, 42‒43, 47‒48
 +
 +
J. Pömerl: Divadlo v době politického „tání“ (1956‒1962), in ''Česká divadelní kultura 1945''‒''1989 v datech a souvislostech'', 1995, s. 51, 56
 +
 +
A. Kusák: ''Kultura a politika v Československu'' ''1945-1956'', 1998, s. 273, 341‒342
 +
 +
E. Stehlíková: Scénický překlad antických dramat, in ''Otázky divadla a filmu''. ''Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity''. ''Q2'', Brno 1999, s. 12‒14, 16‒17, 19‒20
 +
 +
J. Knapík – E. Šormová: „Tato publikace je jedním slovem škodlivá“, ''Divadelní revue'' 11, 2000, č. 3, s. 88‒91
 +
 +
J. Černý: 1952 (České divadlo a společnost v roce 1952'')'', ''Divadelní revue'' 12, 2001, č. 2, s. 4‒5 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 323‒326<br/>J. Černý: 1954 (České divadlo a společnost v roce 1954'')'',''Divadelní revue'' 13, 2002, č. 2, s. 13‒14, 16 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 413‒415, 418
 +
 +
J. Černý: 1955 (České divadlo a společnost v roce 1955'')'', ''Divadelní revue'' 13, 2002, č. 4, s. 21 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 431<br/>J. Černý: 1945 (České divadlo a společnost v roce 1945'')'',''Divadelní revue'' 14, 2003, č. 2, s. 6 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 16‒17
 +
 +
J. Černý: 1948 (České divadlo a společnost v roce 1948'')'',''Divadelní revue'' 15, 2004, č. 4, s. 5‒6, 9 → ''Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945''‒''1955'', 2007, s. 149‒150, 157
 +
 +
J. Knapík: ''Únor a kultura. Sovětizace české kultury 1948''‒''1950'', 2004, s. 42, 44, 286
 +
 +
F. Černý: ''Za divadlem starým i novým'', 2005, s. 137‒141
 +
 +
V. Just: ''Divadlo v totalitním systému''. ''Příběh českého divadla (1945''‒''1989) nejen v datech a souvislostech'', 2010, s. 37, 40, 55, 58‒59, 66, 73, 84, 88
 +
 +
E. Poláčková: Český překlad antických her: Quo vadis?, ''Theatralia'' 15, 2012, č. 1, s. 143
 +
 +
 
 +
 +
slovníky a encyklopedie:
 +
 +
J. Kunc: ''Slovník českých spisovatelů beletristů 1945''–''1956'', 1957 
 +
 +
R. Havel – J. Opelík a kol.:''Slovník českých spisovatelů'', 1964 
 +
 +
V. Procházka (ed.): ''Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců divadel Vlastenského, Stavovského, Prozatímního a Národního'', 1988 
 +
 +
P. Janoušek a kol.: ''Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2. M''–''Ž'', 1998
 +
 +
J. Tomeš a kol.: ''Český biografický slovník XX. století. II. díl. K''–''P'', 1999
 +
 +
V. Forst a kol.: ''Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 3/II. P–Ř'', 2000
 +
 +
Slovník české literatury po roce 1945 [online], URL: ''[http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=954 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=954]''
 +
 +
Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945. Osobnosti [online], URL: ''[http://www.obecprekladatelu.cz/_ftp/DUP/P/PokornyJaroslav.htm http://www.obecprekladatelu.cz/_ftp/DUP/P/PokornyJaroslav.htm]''</ee:bibliography_content>
 
</ee:bibliography>
 
</ee:bibliography>
 
<div class="chronology"><ee:chronology>
 
<div class="chronology"><ee:chronology>
Řádka 589: Řádka 923:
 
</cshow>
 
</cshow>
 
<cshow logged="1">
 
<cshow logged="1">
<ee:published></ee:published><ee:source></ee:source><ee:author></ee:author>
+
<ee:published>'''Vznik:''' 2015{{break}}</ee:published><ee:source></ee:source><ee:author>'''Autor:''' [[Markéta Trávníčková]]{{break}}</ee:author>
 
</cshow>
 
</cshow>
 
<ee:category>[[Category:Česká činohra 1945–1989 (vzorek)]]
 
<ee:category>[[Category:Česká činohra 1945–1989 (vzorek)]]

Verze z 23. 11. 2016, 16:52

Jaroslav Pokorný
* 13. 11. 1920 Praha (CZ)
23. 9. 1983 Praha (CZ)
dramatik, překladatel, libretista, divadelní historik, teoretik, kritik, dramaturg, divadelní pedagog

Teatrolog, překladatel, dramaturg a dramatik, spoluurčující z pozice vlivného stranického ideologa směřování a organizaci českého divadelnictví po druhé světové válce. Trvalejší hodnotu než teoretické a historické studie i původní dramatická tvorba mají jeho překlady (zejména díla C. Goldoniho). Významný byl jeho autorský i redakční podíl na heslech českých osobností v italské divadelní encyklopedii Enciclopedia dello spettacolo.

Nyní jsou zobrazeny pouze částečné informace. Úplné heslo bude viditelné až po přihlášení.