Lyrické divadlo

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Verze z 8. 2. 2017, 15:44; Klara.kadlecova (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | Approved revision (rozdíl) | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Lyrické divadlo
Praha 1911
divadlo


Amatérské sdružení, založené z iniciativy L. Machoně a P. Neriho [vl. jm. P. Kropáček], zahájilo v dubnu 1911 recitačním večerem, uvedeným proslovem básníka a dramatika O. Theera. Ovlivněno symbolistickou estetikou, chtělo se LD, názorově spřízněné s literárním časopisem Moderní revue, obracet k lidskému nitru a k básnickému dramatu, hodlajíc vyjádřit „touhu po mravní velikosti či očistě krásou“. V těchto intencích uskutečnilo ve smíchovském divadle 8. 4. 1911 jediný dramatický večer, sestávající ze Zeyerovy lyrické hříčky Lásky div (r+v: J. Marek) a hry J. Karáska ze Lvovic Sen o říši Krásy (r: P. Neri, v: L. Machoň). Herecky se na něm podíleli V. Novák, J. Steimar, B. Vrbský a M. Piskáčková. Pokus o jevištní realizaci vytyčeného programu skončil fiaskem a LD na divadelní činnost rezignovalo. Recitačním večerem z poezie R. Browninga veřejná aktivita LD téhož měsíce skončila. Na jeho snahy navázalo téměř vzápětí Divadlo Umění.


Literatura

O. Theer: Lyrické divadlo, Přehled 9, 1909/10, s. 366; E. V.: Intimní divadlo na Smíchově. Lyrické divadlo, tamtéž, s. 418; P. Kropáček: O sobě, RA 3, 1927/28, s. 73; M. Beranová: Divadlo Umění 1912–1914, dipl. práce, FF UK 1973.

Významné události

  • 1911: vznik (založení), Praha
  • 1911: zrušení (ukončení činnosti), Praha


Vznik: 2000
Zdroj: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, ed. E. Šormová, Praha: Divadelní ústav 2000, s. 256
Autor: Eva Šormová