Laburda, Jiří

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Verze z 1. 2. 2017, 10:08; Jakubcova (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | Approved revision (rozdíl) | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Jiří Laburda
* 3. 4. 1931 Soběslav
skladatel, pedagog


Soukromý žák Z. Hůly, A. Háby ve skladbě a E. Herzoga v hudební teorii. Obor hudební výchova a hra na nástroje studoval na PedF UK 1952–55 a na Vysoké škole pedagogické 1957–61 (1971 získal titul PhDr.). Přednášel od 1961 na PedF UK a od 1998 na Konzervatoři v Praze. Ve skladatelské činnosti navazuje na neoklasicismus, patrné jsou i vlivy Nové hudby, aleatoriky a dodekafonie. Významné místo v jeho tvorbě zaujímají sonáty a instrumentální koncerty, komorní skladby, kantáty, sbory, písně. Složil operu Isoldi a Dorabella, jednoaktový balet na libreto V. Nezvala Les Petits riens (neuveden) a ► Commedii dell’arte (1986).


Životní události

  • 3. 4. 1931: narození, Soběslav


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 169