Collinus, Matouš: Porovnání verzí

nahoru...
Z Divadelní Encyklopedie
Přejít na: navigace, hledání
m
(Automatická aktualizace šablony)
 
Řádka 22: Řádka 22:
 
}}<ee:perex>
 
}}<ee:perex>
  
</ee:perex><cshow logged="1"><ee:content>
+
</ee:perex><ee:content>
 
Vlastním jménem Kalina. Psán též Mattheus Kollin (Kollín, Kolín), a Choterina, z Chotěřiny. – Byl synem kouřimského měšťana. Studoval nejdříve v Praze, od 1530 ve Wittenbergu, kde se 1534 zapsal na univerzitu (mezi jeho profesory byl i humanista Ph. Melanchton, který u něho zřejmě probudil zájem o drama a školské divadlo). 1540 získal titul mistra a téhož roku se vrátil do Prahy, kde vyučoval syny A. Jilemnického. Od 1541 působil na pražské univerzitě a přednášel o dílech antických klasiků. Patřil k okruhu humanisty J. Hodějovského z Hodějova, jehož přičiněním obdržel 1542 erb a podle jehož rodiště přijal přídomek „z Chotěřiny“. 1543 zřídil poblíž Týnského chrámu soukromou internátní školu, pro niž 1548 zakoupil novoměstskou Andělskou zahradu s domem v místech dnešní hlavní pošty v Jindřišské ulici. Škola proslula znamenitou úrovní a její žáci pocházeli převážně z aristokratických a zámožných rodin. '''C'''. univerzitní působení, v němž dával průchod svým lutersky laděným názorům, provázely spory s ostatními profesory, za výpady proti staroutrakvistickým kněžím mu hrozilo i soudní stíhání. Jeho pozice se zlepšila po 1547, kdy v důsledku změny náboženských ­poměrů v Čechách převládl na univerzitě reformační směr. Významně se zasloužil o pozvednutí pražského vysokého učení z jeho dlouhodobé stagnace. V březnu 1558 byl však z popudu jezuitů univerzitního místa zbaven. Věnoval se pak až do smrti své škole a literární činnosti. Pohřben byl v Betlémské kapli, jeho památník s portrétem je umístěn ve Velké aule Karolina.
 
Vlastním jménem Kalina. Psán též Mattheus Kollin (Kollín, Kolín), a Choterina, z Chotěřiny. – Byl synem kouřimského měšťana. Studoval nejdříve v Praze, od 1530 ve Wittenbergu, kde se 1534 zapsal na univerzitu (mezi jeho profesory byl i humanista Ph. Melanchton, který u něho zřejmě probudil zájem o drama a školské divadlo). 1540 získal titul mistra a téhož roku se vrátil do Prahy, kde vyučoval syny A. Jilemnického. Od 1541 působil na pražské univerzitě a přednášel o dílech antických klasiků. Patřil k okruhu humanisty J. Hodějovského z Hodějova, jehož přičiněním obdržel 1542 erb a podle jehož rodiště přijal přídomek „z Chotěřiny“. 1543 zřídil poblíž Týnského chrámu soukromou internátní školu, pro niž 1548 zakoupil novoměstskou Andělskou zahradu s domem v místech dnešní hlavní pošty v Jindřišské ulici. Škola proslula znamenitou úrovní a její žáci pocházeli převážně z aristokratických a zámožných rodin. '''C'''. univerzitní působení, v němž dával průchod svým lutersky laděným názorům, provázely spory s ostatními profesory, za výpady proti staroutrakvistickým kněžím mu hrozilo i soudní stíhání. Jeho pozice se zlepšila po 1547, kdy v důsledku změny náboženských ­poměrů v Čechách převládl na univerzitě reformační směr. Významně se zasloužil o pozvednutí pražského vysokého učení z jeho dlouhodobé stagnace. V březnu 1558 byl však z popudu jezuitů univerzitního místa zbaven. Věnoval se pak až do smrti své škole a literární činnosti. Pohřben byl v Betlémské kapli, jeho památník s portrétem je umístěn ve Velké aule Karolina.
  
Řádka 38: Řádka 38:
 
<div class="names"><ee:names>
 
<div class="names"><ee:names>
 
== Další jména ==
 
== Další jména ==
<ee:names_lastname>Kalina</ee:names_lastname> <ee:names_firstname/>, <ee:names_lastname>Kollin (Kollín, Kolín)</ee:names_lastname> <ee:names_firstname>Mattheus</ee:names_firstname>, <ee:names_lastname>Choterina</ee:names_lastname> <ee:names_firstname/>, <ee:names_lastname>z Chotěřiny</ee:names_lastname> <ee:names_firstname/>
+
<ee:names_lastname>Kalina</ee:names_lastname> <ee:names_firstname/>
 +
<ee:names_lastname>Kollin (Kollín, Kolín)</ee:names_lastname> <ee:names_firstname>Mattheus</ee:names_firstname>
 +
<ee:names_lastname>Choterina</ee:names_lastname> <ee:names_firstname/>
 +
<ee:names_lastname>z Chotěřiny</ee:names_lastname> <ee:names_firstname/>
 
</ee:names></div>
 
</ee:names></div>
 
{{#dpl:  
 
{{#dpl:  
Řádka 49: Řádka 52:
 
   | noresultsheader=\n
 
   | noresultsheader=\n
 
}}
 
}}
</cshow>
 
<cshow logged="0">
 
'''Nyní jsou zobrazeny pouze částečné informace. Úplné heslo bude viditelné až po <span class="plainlinks">[{{fullurl:Speciální:Přihlásit|returnto={{FULLPAGENAMEE}}}} přihlášení]</span>.'''
 
</cshow>
 
<cshow logged="1">
 
 
<ee:published>'''Vznik:''' 2007{{break}}</ee:published><ee:source>'''Zdroj:''' ''Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla,'' ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav  – Academia 2007, s. 117–118{{break}}</ee:source><ee:author>'''Autor:''' [[Milena Cesnaková]]{{break}}</ee:author>
 
<ee:published>'''Vznik:''' 2007{{break}}</ee:published><ee:source>'''Zdroj:''' ''Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla,'' ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav  – Academia 2007, s. 117–118{{break}}</ee:source><ee:author>'''Autor:''' [[Milena Cesnaková]]{{break}}</ee:author>
</cshow>
+
 
 
<ee:category>[[Category:Starší divadlo v českých zemích]]
 
<ee:category>[[Category:Starší divadlo v českých zemích]]
 
[[Category:Divadelní osobnosti]]</ee:category>
 
[[Category:Divadelní osobnosti]]</ee:category>
Řádka 64: Řádka 62:
 
</ee:documentation>
 
</ee:documentation>
 
</cshow>
 
</cshow>
<cshow logged="1">
+
 
 
<references></references>
 
<references></references>
</cshow>
 
  
 
<noinclude><languages></languages></noinclude>
 
<noinclude><languages></languages></noinclude>

Aktuální verze z 23. 1. 2017, 09:58

Matouš COLLINUS
* 21. 9. 1516 Kouřim
4. 6. 1566 Praha
básník, pořadatel divadelních představení


Vlastním jménem Kalina. Psán též Mattheus Kollin (Kollín, Kolín), a Choterina, z Chotěřiny. – Byl synem kouřimského měšťana. Studoval nejdříve v Praze, od 1530 ve Wittenbergu, kde se 1534 zapsal na univerzitu (mezi jeho profesory byl i humanista Ph. Melanchton, který u něho zřejmě probudil zájem o drama a školské divadlo). 1540 získal titul mistra a téhož roku se vrátil do Prahy, kde vyučoval syny A. Jilemnického. Od 1541 působil na pražské univerzitě a přednášel o dílech antických klasiků. Patřil k okruhu humanisty J. Hodějovského z Hodějova, jehož přičiněním obdržel 1542 erb a podle jehož rodiště přijal přídomek „z Chotěřiny“. 1543 zřídil poblíž Týnského chrámu soukromou internátní školu, pro niž 1548 zakoupil novoměstskou Andělskou zahradu s domem v místech dnešní hlavní pošty v Jindřišské ulici. Škola proslula znamenitou úrovní a její žáci pocházeli převážně z aristokratických a zámožných rodin. C. univerzitní působení, v němž dával průchod svým lutersky laděným názorům, provázely spory s ostatními profesory, za výpady proti staroutrakvistickým kněžím mu hrozilo i soudní stíhání. Jeho pozice se zlepšila po 1547, kdy v důsledku změny náboženských ­poměrů v Čechách převládl na univerzitě reformační směr. Významně se zasloužil o pozvednutí pražského vysokého učení z jeho dlouhodobé stagnace. V březnu 1558 byl však z popudu jezuitů univerzitního místa zbaven. Věnoval se pak až do smrti své škole a literární činnosti. Pohřben byl v Betlémské kapli, jeho památník s portrétem je umístěn ve Velké aule Karolina.

Vedle C. uměleckých aktivit, jejichž těžiště spočívá v literární, zejména básnické tvorbě (již ve své době byl považován za nejvýznačnějšího českého humanistického básníka), byla významná jeho činnost pedagogická, která zahrnovala nemalou měrou oblast dramatu (čtení a výklad děl antických, obzvláště římských ­autorů) a zasahovala do sféry školského divadla. C. patřil k příznivcům a organizátorům divadelních představení na pražské univerzitě v 16. stol. Sám dramatické texty nepsal, avšak připisoval prology ke hrám, které hráli jeho žáci, např. k Terentiově komedii Phormio (1544) a k Plautově komedii Miles gloriosus [Chlubivý vojín, 1549]. V době obliby biblických dramat cizích humanistických autorů, které hráli i jeho žáci (např. Lorichiovu hru Jobus nebo hru C. Crocuse o Josefovi Egyptském), zdůvodňoval, opíraje se o Melanchtona, význam uvádění her se světskou tematikou jejich přínosem pro výuku poetiky a latinské prozódie.


Literatura

F. M. Pelzel: Abbildungen böhmi­scher und mährischer Gelehrten und Künstler, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken II, Prag 1775, s. 43–52; J. Jireček: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku I, Praha 1875, s. 365–367 + Jan Hodějovský z Hodějova, jeho rod i působení a latinští básníci tovaryšstva jeho, Pojednání KČSN 6, 1884, část 12, s. 29–70; F. Menčík: Matouš Kolín z Chotěřiny, ČČM 58, 1884, s. 208–221; J. Máchal: Z dějin akademického divadla v Praze, ČČM 89, 1915, s. 161n.; Rukověť k pí­sem­nictví humanistickému I, ed. A. Truhlář–K. Hrdina, Praha 1918, s. 393–469. •• DČD I, LČL, OSN, Rukověť 1966

Životní události

  • 21. 9. 1516: narození, Kouřim
  • 4. 6. 1566: úmrtí, Praha

Další jména

Kalina Kollin (Kollín, Kolín) Mattheus Choterina z Chotěřiny


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 117–118
Autor: Milena Cesnaková