Šourek, Jan

Jan
Šourek
březen 1693
Zásada u Návarova
16. 3. 1779
Zásada
dramatik, pořadatel divadelních představení

Uváděn též jako Saurek, Schaurek. – Působil v obci Zásada jako rychtář, hostinský, povozník a obchodník se sklem. Kolem poloviny 18. stol. (přesné datum není známo) se stal zakladatelem tamějších pašijových her. Byly hrány nepravidelně až do 1859 na umělém ochozu při jižní straně místního kostela. Zavedení pašijové inscenace mělo nejspíše zdůraznit význam obce, v níž se Š. usilovně snažil o ustavení fary. K inscenaci patřily i dvě fundace „za komedianty zásadské“, uložené na faře v Držkově (1779/80, dnes ztracené), jejichž obsah není znám; nejspíše zaznamenávaly příspěvky na provedení pašijových her. Š. zásadská inscenace je obestřena legendami. Text prý přivezl z Poalpí, snad přímo z Oberammergau, kudy jezdil za obchodem se sklem. Podle vyprávění hrál „zbohatlík“ Š. kajícně postavu Jidáše. Texty s rozepsanými rolemi shořely 1868 při požáru chalupy F. Tomše, kde byly pietně přechovávány. Není vyloučeno, že části zásadské pašijové hry jsou obsaženy v bozkovské Komedii o umučení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, která byla pak podkladem k pašijové hře J. Havla Umučení Pána Ježíše, vzniklé ve Vlastiboři, náležející k faře v Držkově stejně jako Zásada. Rodinná kronika, založená Š., v níž lze předpokládat zmínky o místní pašijové hře, byla 1899 zničena.

Prameny a literatura

SOA Litoměřice, Kniha zemřelých farního úřadu Držkov, sign. L 33/18, pag. 106. • J. Hrdý: Fara v Držkově u Železného Brodu, Kronika městyse Držkov II, kap. 3, s. 377 (rkp. Městský úřad Držkov) + Ves Zásada u Navarova a její rodové, b. m. (poslední datum 1908); V. Vaníček: Navarov, popis a dějiny statku pod Krkonošemi (rkp. SOkA Jablonec n. N.), s. 701, 703; J. V. Šimák: Severní Čechy, Praha [1902], s. 249 (Čechy, sv. XII); J. Lhota: Vývoj ochotnického spolku Jos. K. Tyla v Zásadě, Sborník okresu železnobrodského 1, 1923/24, s. 59 + Paměti Jáchyma Tomše, Sborník okresu železnobrodského 2, 1924/25, s. 62n., 75n.; J. Glos ml.: Sedmdesát let národní práce, Sedmdesát let ochotnického spolku v Semilech 1864–1934, Semily 1934, s. 14; V. Ron: Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, Divadlo v Kotcích, ed. F. Černý, Praha 1992, s. 357 + Z minulosti pašijových her v českých zemích, Pašije aneb Theatrum passionale aneb Zrcadlo umučení a vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista, program k inscenaci ND, Praha 1998, s. 34. • Vondráček I


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 594

Autor: Ron, Vojtěch