Stockinger, Karl

Karl
Stockinger
první polovina 18. stol.
první polovina 18. stol.
baletní mistr

Psán též Carlo, Carl, Stochinger. – Z Vídně přišel do Brna s impresáriem A. Manfredim a uvedl zde 1737/38 tance do oper M. Luchiniho ­Teodorico, Argene, Arsace a Gli veri amici[Opravdoví přátelé]. S částí Manfrediho společnosti (např. zpěváci D. Tasseli, C. Persone, V. Danese a D. Casarini) přešel poté do Prahy k impresáriovi S. Lapisovi, jehož repertoáru dominovala opera seria s rozsáhlými balety a náročnou scénografií. S. v počátcích svého pražského působení, kdy Lapis hrál v divadle hraběte Františka Antonína Šporka, aranžoval tance do výpravné opery seria Semiramis (pasticcio, l: P. Metastasio). V novém městském Divadle v Kotcích, kde se začalo hrát začátkem 1739, připravil dva balety do Lapisovy opery La Ginevra, na něž upozorňovalo i tištěné libreto. V prvním baletu se publiku představila choreografická formace čtyř Větrů a čtyř Živlů, které vyrazily špatně uzavřenou bránu světa a pronikly do volného prostoru, kde se k nim přidaly ještě čtyři Světadíly, povzbuzené k tanci Sluncem. Druhý balet nabídl pohled na alej zformovanou sborem Zahradníků, oslavujících zamilovaný pár, jemuž malý chlapec předává kytici. Podivuhodná vůně květin milence úplně zmate a rozdělí, ve šťastném zakončení je však přivede zpátky k sobě. Lze předpokládat, že S. choreografie přinesly do českých zemí stylové prvky vídeňských produkcí italské opery seria, jež jako svůj vzor v projektu obnovení pražského operního provozu uvedl S. Lapis. O S. osudech po odchodu Lapisovy společnosti z Prahy 1740 zprávy nejsou.

Prameny a literatura

ČMH, provenience Nové Hrady: Argene; Arsace (Brno 1738 ⇒ Sehnal 1974); Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži – hudební archiv, sign. Z/a XIII 45 (konvolut dnes nezvěstný ⇒ Spáčilová 2006): Gli veri amici, Bruna 1738 ⇒ Sehnal; NMk, sign. 57 C 20: La Semiramide, [Praha 1738]; sign. 57 B 12: La Ginevra, Praga 1739 (⇒ Kneidl, ⇒ Meyer, ⇒ Sartori). • Teuber I 1883, s. 157–159, 166–168; J. Sehnal: Počátky opery na Moravě, O divadle na Moravě, ed. E. Petrů–J. Stýskal, Praha 1974, s. 55–77; B. Brodská: Balet v Kotcích, Divadlo v Kotcích, ed. F. Černý, Praha 1992, s. 89; J. Spáčilová: Současný stav libret italské opery na Moravě v první polovině 18. stol., http://acta.musicologica.cz (2006/2).


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 575–577

Autor: Brodská, Božena