Degen, Milan

Milan
Degen
8. 4. 1945
Praha
stepař, publicista

Žák F. Towena, M. Aubrechtové, Z. Dostála, B. Augustina, navštěvoval Lidovou konzervatoř v Praze/KJJ. Vystupoval sporadicky, inklinoval k publikační a pedagogické práci (od 80. let vedl kurzy stepu). Psal do Tanečních listů (1992–93 šéfredaktor). Vydal např. Základní informace o stepu I. (1984) a II. (1987).


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 52