Pierre, Jean-Claude

Jean-Claude
Pierre
první polovina 18. stol.
Paříž (Francie)
po 1811
loutkář

Uváděn též jako Pierre Claudi a s křest. jménem Johann Baptista. – Francouzský mechanik, provozovatel stínového a optického divadla a panoramat. První zprávu o jeho působení máme z období mezi 1756–63, kdy (patrně koncem tohoto období) žádal v Praze o povolení předvádět „matematické kumšty“ (v dobové terminologii různé mechanicky pohyblivé figury a objekty). V srpnu a září 1791 u příležitosti pražské korunovace Leopolda II. českým králem předváděl se svým společníkem Degabrielem v sále U Železných dveří „mistrovské divadelní perspektivy“ a „umělecké stylizace bouře na moři“. Během výměny dekorací oba bavili obecenstvo různými „malými uměleckými kousky“ a předváděli řadu mechanických figur. Jejich vystoupení 16. 9. navštívili i císař, císařovna a jejich doprovod. V dubnu a květnu 1792 uváděli v nově postavené boudě u Petrské brány v Lipsku stínové divadlo „Ombres chinoises“ [Čínské stíny]. 1793 předváděli v Hamburku mechanické perspektivy, znázorňující opět bouři na moři, západ slunce, lodě na řekách s povozy pohybujícími se po mostech a další zajímavosti. Se svým společníkem Degabrielem (s nímž bývá také mylně ztotožňován jako Pierre Degabriel), procestoval velkou část Evropy. 1795 je zaznamenáno vystoupení Degabriela ve Varšavě (uváděn jako de Gabriel), P. zřejmě od té doby vystupoval samostatně. 1801 žádal ve Vídni (podepsán jako Johann Baptista P., stínoherec z Lucemburku) o povolení k usídlení. 1811 zde předváděl za měsíčního svitu na řece Vídeňce blíže neurčené „pantomimy“.

P. patřil ve svém oboru k velmi známým osobnostem. Jeho produkce, založené především na vizuálním dojmu z výtvarného řešení prospektů měst, krajin, přírodních úkazů i historických událostí, a také na obratné a překvapivé manipulaci se scénickými objekty, patřily ve své době k nejlepším mechanickým podívaným a byly často napodobovány.

Prameny a literatura

Strahovská knihovna, fond Divadelní cedule: Neues Schauspiel großer theatralischer Perspectiven, so wie auch der physischen, mechanischen und mathematischen Unterhaltungsstücken, cedule k představení v domě U Železných dveří 8. 8. 1791. • J. Rulík: Historický kalendář I, 1897, s. 135; C. Jacob: Geschichte des Schattentheaters im Morgen- und Abendland, Hannover 1925, s. 174; G. Gugitz: Regesten zur Geschichte des mechanischen Theaters in Wien und Niederösterreich, Jahrbuch der Gesellschaft für Wiener Theaterforschung 1954/55, Wien 1959, s. 69; H. Laudová: „Volkfest“ jako hold „spravedlivému uznání koruny české“ na „slavné“ korunovaci Leopolda II. a Marie Luisy v roce 1791, Etnografie národního obrození 4, 1978, s. 47; O. Link: Das Theatrum mundi, die Wochenschau vergangener Zeiten, Theatrum mundi: Mechanische Szenen in Volkskunst und Puppenspiel, ed. R. Mäser, Dresden 1984, s. 12; M. Waszkiel: Dzieje teatru lalek v Polsce, Warszawa 1990, s. 87; H. Flechsig: Unterwegs zwischen Prag und Leipzig, Deutschsprachiges Theater in Prag, ed. A. Jakubcová–J. Ludvová–V. Maidl, Prag 2001, s. 152.


Vznik: 2007
Zdroj: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, ed. A. Jakubcová, Praha: Divadelní ústav – Academia 2007, s. 460–461

Autor: Dubská, Alice