Sacchetti, Lorenzo

Lorenzo
Sacchetti
22. 6. 1759
Padova (Itálie)
11. 2. 1836
Vídeň (Rakousko)
Divadelní malíř a projektant.

Bratr divadelního malíře Vincenza S., otec An­tonia S., strýc divadelního malíře Napoleona S. Byl žákem D. Cerata a D. Fossatiho. 1785–94 působil jako malíř dekorací v Benátkách, 1790–94 i jako profesor perspektivy na tamní akademii. 1791 začal pracovat pro Burgtheater a Kärntnertortheater ve Vídni, kam se posléze přesunul a kde byl činný do 1812. 1804–05 provedl výzdobu interiéru městského diva­dla v Opavě. 1811–14 maloval dekorace pro divadlo v Linci. 1814–17 pobýval jako malíř dekorací v Brně se synem Antoniem, spolu s ním a s bratrem Vincenzem vyzdobil divadlo Divadlo na Zelném trhu (Reduta). Od 1817 působil v Praze, ale jeho podíl na výpravách ve StD je doložen až od 1829. Pravděpodobně jako předtím v Brně tu spolupracoval se sy­nem. Významná byla jeho účast na budovaném právovárečnickém divadle v Plzni (postaveno 1831–32); byl autorem projektu, výzdoby in­teriéru, opony a základního souboru typových dekorací. Některé z nich byly používány ještě v polovině devadesátých let 19. stol. (např. Řím­ský sál). Napsal učebnicovou příručku o diva­delním malířství (Fasslicher Unterricht in den Anfangsgründen der Theater-MahlereiAl­len Jünglingen, welche in diese Kunstschule eingeführt werden wünschen, Prag 1830). V posledních letech žil ve Vídni, kde zemřel na stařeckou slabost.

Vrchol jeho umělecké kariéry spadá do ví­deňského období, kdy spolu s J. Platzerem určoval výtvarnou podobu jevištní tvorby. Po technické stránce navazoval na scénické řešení barokního divadla, které přizpůsoboval klasicistnímu stylu a obohacoval je o roman­tické prvky, využívaje více malířských postu­pů než prostředků perspektivy. Do českých zemí přišel jako zralý umělec s bohatou praxí z velkých divadel ve Vídni, kterou zužitko­vával v práci pro zdejší scény. Zřejmě nejdů­sažněji zapůsobil v Plzni, kde měl ojedinělou příležitost propojit koncepci a realizaci deko­rační výpravy s architektonickým i výtvarným řešením nové divadelní budovy.

Výpravy činoher a her s hudbou

StD

J. B. Schenk: Albrecht Dürer in Venedig (Náměs­tí sv. Marka s výhledem na ostrov San Giorgio), V. Ducange, ú. J. W. Lembert: Der Scharfrichter von Amsterdam (3. jedn.), F. Raimund: Der Alpen­könig und der Menschenfeind (závěr. dekorace) – 1829; J. L. Deinhardstein: Erzherzog Maximilians Brautzug (5. jedn.), F. Schiller: Die Jungfrau von Orleans – 1830.

Prameny a literatura

Sbírka matrik fary u Sv. Josefa ob der Laimgru­be Vídeň 6, matrika zemřelých 1833–1839, s. 90. ■ F. Filaus: Pilsens Schauspielhaus, in M. Kopetz­ký: Uiber die günstigen Verhältnisse der Kreisstadt Pilsen im Königreiche Böhmen, 1834, s. 29–31; Ch. d’Elvert: Geschichte der Musik in Mähren und Österr.-Schlesien, Brünn 1873, s. 122n.; J. Schiebel: České divadlo v Plzni, in Příspěvky k dějinám českého divadla, usp. J. Ladecký, 1895, s. 31n.; J. Gregor: Wiener szenische Kunst II, Wien 1924, s. 120; J. Port: O budově starého plzeňského di­vadla, Plzeňsko 10, 1928, seš. 1, s. 2–5; F. Hada­movsky: Katalog der Handzeichnungen der Thea­tersammlung der Nationalbibliothek, Wien 1930, s. 37, 300; H. Tintelnot: Barocktheater und barocke Kunst, Berlin 1939, s. 101, 109; A. Javorin: Divadla a divadelní sály v českých krajích I, 1949, s. 21, 172; M. Dietrich: Einige Daten zu Josef Platzer, Maske und Kothurn [Wien], 4, 1958, s. 134–141; F. Hadamovsky: Die Wiener Hoftheater (Staats­theater) 17761966 I, Wien 1966 [soupis vídeň. prací]; DČD II; K. Boženek: Historický vývoj opery  v opavském Slezsku a stručný pohled na opavskou operu po roce 1945, Opava 1970, s. 75; J. Hilme­ra: Česká divadelní architektura, 1999, s. 21, 283, 294; DČVU III/1; B. Srba: V zahradách Thespido­vých, Brno 2009, zvl. s. 39n., 42, 86n., 97, 115n. ■ ES, HD, Nagler, NDp, ÖBL, Thieme-Becker, Toman, Wurzbach

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, II. N–Ž, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 871–872

Autor: Velemanová, Věra