Burghauser, Jarmil

Jarmil
Burghauser
21. 10. 1921
Písek
19. 2. 1997
Praha
skladatel, dirigent, hudební vědec

Vl. jménem Mokrý. Studoval dirigování na Konzervatoři v Praze u M. Doležila a P. Dědečka a poté na mistrovské škole pražské konzervatoře u V. Talicha, skladbu u J. Křičky a O. Jeremiáše, hudební vědu na FF UK (absolvoval 1946). 1946–53 sbormistr a dirigent ND, od té doby se plně věnoval komponování a muzikologické práci (zejm. dílu A. Dvořáka, Z. Fibicha a L. Janáčka). V jeho tvorbě patří významné místo divadlu, pro něž složil 4 opery: Aladina a Palomid, Lakomec, Karolinka a lhář, antiopera Most. Napsal 3 balety: na libreta J. Reimosera ► Honzu a čerta, ► Sluhu dvou pánů; na libreto V. Vašuta ► Příběh o Tristanovi a Isoldě.


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 34