Durdík, Petr

Petr
Durdík
22. 3. 1845
Hořice u Jičína
25. 5. 1909
Praha
Překladatel.

Narodil se ve významné intelektuální rodině; bratři Alois a Pavel se stali překladateli z ruš­tiny, Josef profesorem estetiky. D. vystudo­val gymnázium v Hradci Králové a klasickou filologii na pražské univerzitě. Od 1870 byl řádným profesorem městské střední školy na Malé Straně, 1887 se habilitoval jako do­cent pedagogiky. Napsal řadu prací z peda­gogiky (Pedagogika pro střední školy, O zá­kladech mravnosti aj.). Od 1888 pracoval v redakci Ottova slovníku naučného (odbor­ný redaktor pro obor pedagogiky).

Jeho překlady antických dramat jsou z řady filologických, odborně fundovaných překladů, jakých v té době vznikalo mnoho a které ne­byly určeny pro inscenaci. V souladu s touto tradicí překládal lyrické části her časoměrně, dialogy přízvučně, snažil se však o jazyk při­rozený a vyhýbal se přílišné doslovnosti.

Překlady

Euripides: Medeia, t. 1878; Sofokles: Trachiňanky, t. 1883; Euripides: Fojničanky, t. in Výroční zprá­va Střední školy na Malé Straně 1885 (v. 88–689) a 1894 (v. 1–87, 690–konec); Euripides: Filoktét, t. 1891.

Prameny a literatura

LA PNP: osobní fond, inventář → J. Wagner: Durdíkové Alois, Josef, Pavel a Petr, 1961. ■ R. E. Karras, ref. Filoktét, Listy filologické 18, 1891, s. 306–311; F. Groh: Foiničanky, tamtéž 23, 1896, s. 207; K. Svoboda: Antika a česká vzdělanost, 1957, s. 129; Z. K. Vysoký: Euripides v českých překladech, Listy filologické 85, 1962, s. 76–95; M. Szabo: Pražské hřbitovy. Olšanské hřbitovy III, 2011, s. 212. ■ LČL, ODS, Otto

 

Vznik: 2015
Zdroj: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti, I. A–M, ed. Eva Šormová, Praha: Institut umění – Divadelní ústav  –  Academia 2015, s. 155

Autor: Čadková, Daniela