Iva Janžurová jako Cybel ve Velikém bohu Brownovi (Divadlo československé armády, 1965), foto Olga Housková

Martin J. Švejda

192 stran, obrazová příloha
Vydal Institut umění – Divadelní ústav
Praha 2017 

Prvá odborná monografie o jedné z nejznámějších a nejpopulárnějších českých hereček v novodobé, poválečné historii mapuje v deseti kapitolách její divadelní, filmovou a televizní tvorbu a věnuje se i jejím životním osudům. Těžiště monografie leží v podrobném zkoumání hereččiny divadelní kariéry. Všímá si začátků na DAMU, ročního angažmá v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, více než dvacetiletého působení v Divadle na Vinohradech, které v šedesátých letech patřilo k umělecky nejplodnějšímu a nejhodnotnějšímu období její kariéry, i angažmá v Národním divadle, které trvá od roku 1987 dodnes.  

Součástí monografie je též soupis divadelních rolí a víc než padesát fotografií.

Martin J. Švejda: Iva Janžurová. Od Skřivánka k Alžbětě II.
Redakce Vladimír Mikulka
Jazyková korektura Jana Křížová
Anglické resumé Martin Pšenička
Grafická úprava a sazba Honza Petružela
Vydal Institut umění – Divadelní ústav jako svou 728. publikaci
Vydání první, Praha 2017
ISBN 978-80-7008-395-6

Předložená monografie vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci institucionálního financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Institut umění – Divadelní ústav (DKRVO 2017, MK000023205).

Recenzent: doc. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D.

 

SOUBOR KE STAŽENÍ