Pantomima Alfreda Jarryho (Tanec)

Pantomima Alfreda Jarryho
divadlo

Pantomimický soubor Ctibora Turby, Borise Hybnera a Richarda Rýdy působil poloamatérsky 1966–68, profesionálně 1968–72 (od 1969 zařazen do svazku SDS). Do českého divadla vnesl nové pojetí pantomimy, šokující klaunské němohry, plné makabrózních, ale i básnivých metafor. Černý humor originálních inscenací Nezabiješ úplně bližního svého (1966) a Harakiri (1968; l. část: traumata francouzského koloniálního důstojníka – Souboj za úsvitu, Vrhač nožů, Poslední přání, Clown, Hra na kukačku; 2. část: v růžovém pokoji – Jubileum, Dynamický večer, Vánoční hosté, Tři minuty spánku pro Kazimira Maleviče, Resumé) byl inspirovaný názory A. Jarryho, A. Artauda, uměním B. Keatona a absurdním divadlem. Pantomima A. Jarryho, se svým absurdním a černým humorem a situacemi, byla ojedinělou součástí výbojů umění šedesátých let, nekompromisním nástupem nové generace osobností české pantomimy, jinou tváří a protipólem konvenčně pojímaného a politické klima nenarušujícího mimu reprezentovaného zejm. Pantomimou Na zábradlí. Klaunští staříci Clow (C. Turba) a Hamm (B. Hybner) vnesli do domácí pantomimy typ devastované vandrácké dvojice kontrastující svou hravou a dobrotivou imaginací s lstivým a zlým intelektem Booma (R. Rýda). Uměli i v nejčernějších situacích použít osvobozující náboj absurdního humoru. Po Harakiri následovala Turbova one-man-show Turba tacet aneb Udělej mu to zprava (1970), jako metaforický obraz křehké existence člověka ve světě teroru a zoufalství. B. Hybner uvedl s R. Rýdou a J. Platzem Idioty (1970), šokující obraz agrese a násilí. C. Turba spolu s J. Třebickou nastudoval inscenaci P.A.R. 3441 (1971), která začínala krátkým filmem Jak čistit lokomotivu (režie J. Kratochvíl) a byla pandánem k vlastní pohybové hře o snu a realitě, klidu a zkáze. Pantomima A. Jarryho svou drsnou poetikou nevyhovovala normalizačním politickým tlakům, byla bez udání důvodů zrušena 1972.

Literatura

Pekárek J.: Pantomima A. Jarryho, Taneční listy 1970, č. 6, str. 12 • Pokorný, F.: Pantomima Alfreda Jarryho, Divadlo, Praha 1969, červen, str. 47


Vznik: 2001
Zdroj: Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima, ed. J. Holeňová, Praha: Divadelní ústav 2001, s. 240